Τα δικηγορικά γραφεία Κ.P.L. & Partners ιδρύθηκαν το 1992, από την Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών και Νομική Σύμβουλο, κ. Κωνσταντίνα Λεκκάκου.

Είκοσι και πλέον χρόνια, με έδρα το Ελληνικό και με δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και το Εξωτερικό, παρέχουμε αξιόπιστη διαχείριση υποθέσεων των πελατών μας με προτεραιότητα το προσωπικό, οικονομικό, επιχειρηματικό συμφέρον και γνώμονα την επιτυχία και την επίλυση των προβλημάτων τους τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις από όλο το φάσμα του δικαίου (με ιδιαίτερο προσανατολισμό στο εμπορικό, επιχειρηματικό και τραπεζικό δίκαιο-προστασία δανειοληπτών). Επίσης χειριζόμαστε υποθέσεις διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, διεθνών συμβάσεων, επενδυτικών προγραμμάτων, ηλεκτρονικού εμπορίου κ.α.).

Έμπειροι και καταρτισμένοι νομικοί συνεργάτες εκπροσωπούν και υποστηρίζουν τους πελάτες μας με υπεύθυνο χειρισμό και αξιοπιστία. Προσφέρουμε άμεση, ευέλικτη και εξατομικευμένη προσέγγιση σε κάθε νομικό πρόβλημα σας, μέσα σε κλίμα εμπιστευτικότητας και επαγγελματισμού.

Τα γραφεία μας παρέχουν, επίσης, συνολικές λύσεις, σε επιχειρήσεις από την ίδρυση τους και σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους εφοδιάζοντας με την καλύτερη δυνατή ενημέρωση σε τομείς που η γνώση του νόμου δεν είναι προσβάσιμη σε όλους. Αναλαμβάνουμε την επιμέλεια των υποθέσεων με παροχή συμβούλων με υψηλή εξειδίκευση, αντιλαμβανόμενοι το επιχειρηματικό όραμα και προσανατολιζόμενοι στην επίτευξή του όντας ενημερωμένοι για τις τρέχουσες αλλαγές του νομικού-οικονομοτεχνικού πλαισίου και τις δυνατότητες εκμετάλλευσης του στο τρέχον επιχειρηματικό περιβάλλον.

Είμαστε σε θέση να παρέχουμε ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη στον σχεδιασμό και τη δομή των συναλλαγών σας, στη δομική δημιουργία και διατήρηση αποτελεσματικής επιχειρηματικής λειτουργίας, στο να προσαρμόσετε τις ανάγκες της επιχείρησής σας στις νέες απαιτήσεις και φυσικά στο να πραγματοποιήσετε κινήσεις στρατηγικής σημασίας σε οποιονδήποτε επιχειρηματικό κλάδο, διατηρώντας την επιχείρησή σας λειτουργική, αποδοτική και ανταγωνιστική.