Στα δικηγορικά γραφεία Κ.P.L. & Partners ασχολούμαστε με όλα τα ζητήματα που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας, προστασία εμπορικών σημάτων, και γενικά θέματα που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  • Προέρευνα, κατάθεση και υποβολή εγγράφων, για νομιμοποίηση σήματος, ευρεσιτεχνίας, κλπ. δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Απόκτηση, εγγραφή και συνεχή προστασία ( και ανανέωση προστασίας) δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
  • Εθνική νομοθεσία και Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς Κανονισμοί που αφορούν εμπορικά σήματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
  • Δικαιοχρησία και δικαιομίσθωση
  • Ανταγωνισμός και αντιπροσώπευση
  • Συμβουλές για τα σχετικά φορολογικά ζητήματα
  • Διαφορές που προκύπτουν από την παραβίαση των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας