ΑΦ.20363: Ρύθμιση στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο με σημαντική διαγραφή και ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής

Κατόπιν επίμονων διμερών διαπραγματεύσεων και συντονισμένων ενεργειών, επήλθε εξωδικαστική συμφωνία με τον πιστωτή «Cosmos Securization DAC – CEPAL», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 και ρυθμίστηκαν δύο στεγαστικά δάνεια οφειλών ζεύγους πελατών μας, ο μεν σύζυγος συνταξιούχος, η δε σύζυγος απασχολούμενη με οικιακές εργασίες, σε ελβετικό φράγκο, με χαμηλή προκαταβολή, σημαντική διαγραφή της οφειλής και αποπληρωμής του υπολοίπου με πολύ ευνοϊκούς όρους, παρά την σημαντική αξία της ακίνητης περιουσίας τους, η οποία υπερέβαινε κατά πολύ το ύψος των οφειλών τους.

Η ρύθμιση αυτή πραγματοποιήθηκε, λόγω της προσπάθειας των οφειλετών, μέσω των διμερών διαπραγματεύσεων, να αποκατασταθεί η ζημία που υπέστησαν, η οποία ανερχόταν περίπου στο 35%, λόγω των συναλλαγματικών αλλαγών του ελβετικού φράγκου.

 

Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πρώτου στεγαστικού δανείου ήταν 156.872€ (146.179,36CHF)
 • Μετά από ρύθμιση διαγράφηκε το ποσό των 51.872€(33%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 105.000€, ρυθμίστηκε προς αποπληρωμή και εξόφληση σε 480 μηνιαίες δόσεις με τις πρώτες 60 να έχουν σταθερό επιτόκιο 1,50% και περιθώριο 1,45% + εισφορά Ν.128/75

   
 • Η συνολική οφειλή του δεύτερου στεγαστικού δανείου ήταν 72.205€ (70.079,77CHF).
 • Μετά από ρύθμιση διαγράφηκε το ποσό των 30.205€ (40,16%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 45.000€, ρυθμίστηκε προς αποπληρωμή και εξόφληση σε 480 μηνιαίες δόσεις, με ποσό προκαταβολής 1.000€, με τις πρώτες 60 δόσεις να έχουν σταθερό επιτόκιο 1,50% και περιθώριο 1,45% + εισφορά Ν.128/75

Α.Φ.20406: Διαγραφή 2 καταναλωτικών δανείων που αγγίζει το 80%

Μέσω διμερών διαπραγματεύσεων, τα δικηγορικά μας γραφεία κατάφεραν να έρθουν σε συμφωνία με την «INTRUM – SUNRISEIFINANCEDAC» για δύο καταναλωτικά δάνεια με προσημείωση, δανειολήπτη, η οποία είναι χήρα και μοναδικό της εισόδημά αποτελεί η σύνταξη που λαμβάνει.Η διαγραφή που πραγματοποιήθηκε ήταν περίπου 100.000€ και άγγιξε το ποσοστό του 80% των δανειακών συμβάσεων. Να σημειωθεί, ότι η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας της οφειλέτριας, υπερέβαινε το ποσό των δανειακών οφειλών της, καθώς ανερχόταν στα 263.202€.
Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή της πελάτισσάς μας ανερχόταν στα 125.066,29€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 98.841,29€ (79,03%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 26.225€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί εφάπαξ

Α.Φ.:19829 Άρση προσωπικής εγγύησης και ρύθμιση οφειλής επιχειρηματικού δανείου άνω των 100.000€

Ύστερα από διμερείς διαπραγματεύσεις, αλλά και δικαστικές ενέργειες των δικηγορικών γραφείων «Λεκκάκου & Συνεργάτες» με τη «CEPAL HELLAS AEΔΑΔΠ - GALAXY II», εγγυήτρια επιχειρηματικού δανείου, ύψους άνω των 100.000€, η οποία έχει στην κατοχή της 3 ακίνητα, συνολικής αξίας 179.633,18€, κατάφερε να ρυθμίσει την οφειλή της και να πετύχει τη διαγραφή της κατά 60%, ποσοστό «κουρέματος» που εξαρχής ζητούσε.

Επιπλέον, η εταιρεία διαχείρισης έκανε δεκτά τα αιτήματα της οφειλέτριας να απαλλαγεί από την εγγυητική της ευθύνη ως προς το επιπλέον ποσό οφειλής, αλλά και να πραγματοποιηθεί άρση προσημείωσης επί ακινήτου της, ύψους 40.000€.

 • Η συνολική οφειλή της πελάτισσάς μας ανερχόταν στα 107.539,80€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 64.539,80€ (60%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 43.000€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα χωριστεί σε δύο μέρη. Το ποσό των 18.000€ θα δοθεί ως προκαταβολή και τα εναπομείναντα 25.000€ θα αποπληρωθούν σε άτοκες δόσεις

Α.Φ.:19986 Νέα ρύθμιση δανειακής οφειλής με προσημειωμένα ακίνητα αξίας άνω των 400.000€

Κατόπιν νομικών ενεργειών και διμερών διαπραγματεύσεων των δικηγόρων μας με τον πιστωτή «CEPAL – SYMBOL INVESTMENT DAC», ρυθμίστηκε δανειακή σύμβαση άνω των 650.000€ με προσημειωμένα δύο ακίνητα με ικανοποιητικό εμπορικό ενδιαφέρον, το πρώτο αντικειμενικής αξίας 175.500€ και το δεύτερο 214.500€. Αναλυτικά: 

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 663.423,82€ 
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 263.423,82€ (39,7%) 
 • Το υπόλοιπο ποσό των 400.000, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα χωριστεί σε δύο μέρη. Το ποσό των 50.000€ θα δοθεί ως προκαταβολή και τα εναπομείναντα 350.000€ θα αποπληρωθούν άτοκα σε διάστημα 60 μηνών 

Α.Φ.:20346 Διαγραφή δανειακής οφειλής 45.000€ που υπερβαίνει το 75%

Κατόπιν διμερών διαπραγματεύσεων των γραφείων μας με τους πιστωτές «DOVALUE και INTRUM HELLAS DAC», συμφωνήθηκε η ρύθμιση καταναλωτικού δανείου σε πιστωτική κάρτα του πελάτη μας και η μείωση της οφειλής, κατά 35.000€. Αναλυτικά: 

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 45.852€ 
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 35.252€ (76,88%) 
 • Το υπόλοιπο ποσό των 10.600€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα χωριστεί σε δύο μέρη. Το ποσό των 5.000€ θα δοθεί ως προκαταβολή και τα εναπομείναντα 5.600€ θα αποπληρωθούν άτοκασε 6 δόσεις των 933,33€ 

Α.Φ.:19651 Πάνω από 3,5 εκατομμύρια ευρώ διαγραφή οφειλής

Αφού το γραφείο μας προχώρησε σε διμερείς διαπραγματεύσεις, αλλά και δικαστικές ενέργειες με τον πιστωτή «CEPAL – LANA SECURIZATION SARL» και ύστερα από εντολή πλειστηριασμού, συμφωνήθηκε η διαγραφή δύο επιχειρηματικών δανειακών οφειλών πελάτη μας σε ποσοστό 84,62% και η άτοκη αποπληρωμή του. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 4.226.882,72€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκετο ποσό των 3.576.882,72€ (84,62%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 650.000€ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με άτοκες δόσεις

Α.Φ.:19698 Μείωση οφειλής καταναλωτικού χρέους, κατά 82%

Κατόπιν διμερών διαπραγματεύσεων των δικηγόρων μας με την «INTRUM – ΕARTH» για την καταναλωτική οφειλή του πελάτη μας με ακίνητη περιουσία, καταλήξαμε σε επίτευξη εξωδικαστικής ρύθμισης, με «κούρεμα» οφειλής σε ποσοστό 82%. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 5.605,50€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκετο ποσό των 4.600€ (82%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 1.005,50€ρυθμίστηκε προς εξόφληση

Α.Φ.:19864 Νέα ρύθμιση οφειλής με μεγάλη διαγραφή χρέους

Οι διμερείς διαπραγματεύσεις του γραφείου μας με τον πιστωτή «QUANT ASOPUS LP», έφεραν συμφωνία για μείωση του 87,3% του χρέους του πελάτη μας σε καταναλωτικό δάνειο. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 8.710,83€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 7.610,83€ (87,3%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 1.100€ρυθμίστηκε προς εξόφληση

Α.Φ.:19939 Μείωση χρέους που «αγγίζει» το 90%

Κατόπιν διμερών διαπραγματεύσεων του γραφείου μας με τον πιστωτή «CAIRO No.2 FINANCE DAC» του πελάτη μας, συμφωνήθηκε σημαντική διαγραφή χρέους σε ποσοστό 89,4%. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 70.861,93€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 63.361,93€ (89,4%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 7.500€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση

Α.Φ.:20004 Μείωση καταναλωτικού δανείου κατά 75%

Το γραφείο μας, ύστερα από διμερείς διαπραγματεύσεις με τον πιστωτή «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ», για το ποσό οφειλής καταναλωτικού δανείου χωρίς εξασφάλιση του πελάτη μας, κατάφερε να το ρυθμίσει στο ¼ της αξίας του, προχωρώντας σε «γενναία» διαγραφή του υπολειπόμενου ποσού. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 19.341,29€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 15.561€ (75%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 4.780€ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με δόσεις, σε διάστημα 120 μηνών

Α.Φ.:20302 Ρύθμιση επιχειρηματικού δανείου ύψους 20.000€ με μείωση 60% της οφειλής

Μετά από διμερείς διαπραγματεύσεις, τα γραφεία μας πέτυχαν συμφωνία με τους πιστωτές «DOVALUE και INTRUM HELLAS – EUROBANK» του πελάτη μας, για τη ρύθμιση επιχειρηματικού του δανείου και μείωση της οφειλής, κατά 62,99%. Αναλυτικά: 

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 20.414,35€ 
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 12.860,00€ (62,99%) 
 • Το υπόλοιπο ποσό των 7.554,35€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα χωριστεί σε δύο μέρη. Το ποσό των 1.000€ θα δοθεί ως προκαταβολή και τα εναπομείναντα 6.554,35€ θα αποπληρωθούν έντοκασε 36 δόσεις των 200€ 

Α.Φ.:20342 Ρύθμιση οφειλής και αποπληρωμή χρέους σε 180 μήνες με αντικειμενική αξία προσημειωμένου ακινήτου πάνω από 450.000€

Τα γραφεία μας, μέσω διμερών διαπραγματεύσεων και νομικών ενεργειών με τον πιστωτή «INTRUM HELLAS – PIRAEUS SNF DAC», ρύθμισαν συνολική οφειλή 750.000€ πελάτη μας, ο οποίος είχε προσημειωμένο ακίνητο με αντικειμενική αξία τα 462.500€ και η αποπληρωμή του χρέους θα γίνει σε διάστημα 180 μηνών. Αναλυτικά: 

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 750.000€ 
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 250.000€(33,33%) 
 • Το υπόλοιπο ποσό των 500.000, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα χωριστεί σε δύο μέρη. Το ποσό των 100.000€ θα δοθεί ως προκαταβολή και τα εναπομείναντα 400.000€ θα αποπληρωθούν σε διάστημα 180 μηνών 

Α.Φ.:20099 Ρύθμιση οφειλής, μικρότερη από την αξία του ακινήτου

Μετά από διμερείς διαπραγματεύσεις με τον πιστωτή «DOVALUE – CAIRO No.2», το γραφείο μας έφτασε σε συμβιβασμό για μείωση καταναλωτικής δανειακής οφειλής του πελάτη μας με ενυπόθηκο ακίνητο με προσημείωση, σε ποσοστό 75%, ενώ η αξία του ακινήτου ήταν υψηλότερη από το τελικό ποσό ρύθμισης. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλήτου πελάτη μας ανερχόταν στα 260.068,04€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκετο ποσό των 195.068,04€ (75%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 65.000€ρυθμίστηκε προς εξόφληση

Α.Φ.:20099 Διαγραφή 73% καταναλωτικής οφειλής

Το δικηγορικό μας γραφείο, μέσω ειδικών χειρισμών και διμερών διαπραγματεύσεων με τον πιστωτή «HELLAS 2P INVESTMENT DAC -VERALTIS», προχώρησε σε μείωση της καταναλωτικής οφειλής του πελάτη μας, κατά 73%. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 3.729,57€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 2.729,57€ (73%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 1000€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση

Α.Φ.:19715 Αποπληρωμή χρέους σε 244 μήνες με «γενναία» μείωση χρέους

Μετά από διμερείς διαπραγματεύσεις και δικαστικές ενέργειες, το γραφείο μας πέτυχε συμφωνία με τον πιστωτή «DOVALUE», διαγράφοντας το 72,9% του χρέους του πελάτη μας για επιχειρηματικό δάνειο, ενώ η αποπληρωμή της οφειλής θα γίνει με δόσεις σε 244 μήνες. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 139.209,49€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 101.967,49€ (72,9%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 37.242€ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με προκαταβολή 1300€ και με δόσεις σε διάστημα 244 μηνών

Α.Φ.:19636 Άτοκη αποπληρωμή οφειλής με μεγάλη μείωση χρέους

Ύστερα από διμερείς διαπραγματεύσεις του γραφείου μας με τον πιστωτή «ASOPUS LP», συμφωνήθηκε η μείωση χρέους του πελάτη μας σε ποσοστό 70% και η αποπληρωμή της οφειλής σε άτοκες δόσεις. Συγκεκριμένα:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 36.665,22€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 26.665,22€ (70%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 10.000€ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με προκαταβολή 4.000€ και με άτοκες δόσεις σε διάστημα 11 μηνών

Α.Φ.:19757 Νέα μεγάλη διαγραφή χρέους σε καταναλωτικό δάνειο

Ύστερα από διμερείς διαπραγματεύσεις του γραφείου μας με την πλευρά του πιστωτή «ALPHA BANK - CEPAL», ο πελάτης μας θα κληθεί να αποπληρώσει το χρέος του σε οφειλή καταναλωτικού δανείου, κατά 83,95% μειωμένο. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 93.496,06€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 79.464,45€ (83,95%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 14.031,61€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με δόσεις, σε διάστημα 181 μηνών

Α.Φ.:19855 Διαγραφή 85% οφειλής πελάτη μας

Το γραφείο μας, έπειτα από διμερείς διαπραγματεύσεις με τον πιστωτή «B2KAPITAL – HELLAS3P», συμφώνησε τη μείωση του χρέους του πελάτη μας, κατά 85%. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 8.246,88€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 7.006,88€ (85%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 1240€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση

Α.Φ.:19828 «Κούρεμα» δανειακής οφειλής 500.000€

Αφού το γραφείο μας προχώρησε σε διμερείς διαπραγματεύσεις με τον πιστωτή «VEGA II NPL FINANCE DAC – INTRUM», το χρέος στεγαστικών, επιχειρηματικών και καταναλωτικών δανειακών οφειλών με εξασφαλίσεις του πελάτη μας, ύψους σχεδόν 500.000€διαγράφηκε κατά 39,43%. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 520.015,27€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 204.545,59€ (39,43%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 315.469,68€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση

Α.Φ.:18585 Ρύθμιση δανειακών οφειλών, άνω του 1 εκ. ευρώ

Τα γραφεία μας πέτυχαν, μέσω διμερών διαπραγματεύσεων με τον πιστωτή «CEPAL GALAXY II DAC», παρά τις επαρκέστατες εμπράγματες εξασφαλίσεις, την μείωση δύο δανειακών οφειλών του πελάτη μας σε ποσοστό 91,3% και 74,5%. Αναλυτικά:

Για την πρώτη δανειακή οφειλή:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 750.490,36€.
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 685.275,75€ (91,3%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 167.195,95€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με δόσεις σε διάστημα 420 μηνών, ενώ για τους πρώτους 36 μήνες, οι δόσεις θα είναι άτοκες

Για την δεύτερη δανειακή οφειλή:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 389.484,15€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 289.731,72€ (74,5%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 137.931,44€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα πληρωθεί με δόσεις σε διάστημα 420 μηνών, ενώ για 60 μήνες, οι δόσεις θα είναι άτοκες

Α.Φ.:20099 Νέα μεγάλη διαγραφή δανειακής οφειλής με διαταγή πληρωμής

Αφού το γραφείο μας προχώρησε σε διμερείς διαπραγματεύσεις με τον πιστωτή «CEPAL – GEMINI SECURIZATION DAC», για λογαριασμό πελάτη μας με διαταγή πληρωμήςμειώθηκε η δανειακή οφειλή του, κατά 66%, ενώ παράλληλα υπήρχε και η δυνατότητα εγγραφής προσημείωσης. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλήτου πελάτη μας ανερχόταν στα 17.615€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκετο ποσό των 11.615€ (66%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 6.000€ρυθμίστηκε προς εξόφληση

Α.Φ.:19636 Ρύθμιση επαγγελματικού δανείου με διαγραφή 60%

Ύστερα από διμερείς διαπραγματεύσεις με τον πιστωτή του πελάτη μας, «ERB RECOVERY DAC», το γραφείο μας κατάφερε να διαγράψει το 60,95% της οφειλής του επαγγελματικού δανείου που εκκρεμούσε. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 50.358,10€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 30.696,49€ (60,95%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 19.661,61€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με δόσεις, σε διάστημα 120 μηνών

Α.Φ.:19790 Νέα διαγραφή χρέους σε οφειλή πελάτη μας

Μετά από διμερείς διαπραγματεύσεις του γραφείου μας με τον πιστωτή «B2KAPITAL – HELLAS2P» επετεύχθη συμβιβασμός για διαγραφή, άνω του 50% της οφειλής του πελάτη μας. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 16.018,07€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 8.810,07€ (55%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 7.208€ρυθμίστηκε προς εξόφληση

Α.Φ.:19698 Διαγραφή ποσοστού 50% σε δανειακή οφειλή

Το γραφείο μας, ύστερα από διμερείς διαπραγματεύσεις με τον πιστωτή «SUNRISE I NPL FINANCE DAC», κατάφερε να προχωρήσει σε διαγραφή 50% οφειλής καταναλωτικού δανείου του πελάτη μας. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 3.600€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 1800€ (50%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 1800€ρυθμίστηκε προς εξόφληση

Α.Φ.:19760 Αποπληρωμή δανείου με το πρώτο μέρος άτοκο

Ύστερα από διμερείς διαπραγματεύσεις, αλλά και δικαστικές ενέργειες από το γραφείο μας, καταφέραμε να φτάσουμε σε συμφωνία με τον πιστωτή «ORION X SECURIZATION DAC», για μείωση οφειλής στεγαστικού και καταναλωτικού δανείου, προχωρώντας και σε μερική άτοκη αποπληρωμή του πρώτου. Η οφειλή του καταναλωτικού δανείου διαγράφηκε κατά 50%.

Αναλυτικά για το στεγαστικό δάνειο:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 29.906,99€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 4.488,59€ (15%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 25.418,40€ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με δόσεις σε δύο μέρη από τον πελάτη μας, μέσα σε διάστημα 264 μηνών, ενώ, τους πρώτους 204 μήνες, θα αποπληρώνεται άτοκα

Αναλυτικά για το καταναλωτικό δάνειο:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 1.334,26€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 667,17€ (50%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 667,17€ρυθμίστηκε προς εξόφληση

Α.Φ.:17314 Διαγραφή 50% επιχειρηματικού δανειακού χρέους

Ύστερα από διμερείς διαπραγματεύσεις του γραφείου μας με τον πιστωτή «SUNRISE II NPL FINANCE DAC – INTRUM», καταφέραμε, προς συμφέρον του πελάτη μας, να φτάσουμε σε ρύθμιση του επιχειρηματικού δανειακού χρέους με δυνητική εμπράγματη εξασφάλιση, διαγράφοντάς το, κατά 50%. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 112.448,60€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 55.930€ (50%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 56.518,60€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με δόσεις, σε διάστημα 154 μηνών

Α.Φ.:19008 Δανειακές οφειλές ύψους 300.000€ ρυθμίστηκαν κατά το ήμισυ

Έπειτα από έντονες συζητήσεις και διμερείς διαπραγματεύσεις του γραφείου μας με τον πιστωτή του πελάτη μας, «COSMOS SECURIZATION - CEPAL», οφειλές στεγαστικών δανείων, αλλά και ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού, μειώθηκαν σε ποσοστό 49%. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 297.171,33€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 146.665,80€ (49%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 150.505,53€ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με δόσεις, σε διάστημα 360 μηνών

Α.Φ.:19903 Διαγραφή άνω του 50% καταναλωτικού δανείου με μηδενικό επιτόκιο

Λιγότερο από το μισό χρέος του καταναλωτικού του δανείου καλείται να εξοφλήσει ο πελάτης μας, καθώς μέσω διμερών διαπραγματεύσεων από την πλευρά μας με τον πιστωτή «INTRUM HELLAS DAC», προχωρήσαμε σε μείωση της οφειλής κατά 56,2%, ενώ η αποπληρωμή θα γίνει με 0% επιτόκιο. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 31.949,93€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 17.949,93€ (56,2%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 14.000€ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με άτοκες δόσεις

Α.Φ.:19855 Μεγάλη μείωση καταναλωτικής οφειλής

Το γραφείο μας πέτυχε, αφού προχώρησε σε διμερείς διαπραγματεύσεις με την πλευρά του πιστωτή «B2KAPITAL – HELLAS3P», να διαγράψει το μεγαλύτερο μέρος καταναλωτικών οφειλών του πελάτη μας και συγκεκριμένα σε ποσοστά που αγγίζουν το 70%. Αναλυτικά:

 • Η πρώτη οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 13.605,14€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 9.287€ (68,25%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 4.318,14€ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με δόσεις σε διάστημα 72 μηνών
 • Η δεύτερη οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 12.131,53€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 8.336€ (68,7%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 3.795,53€ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με δόσεις σε διάστημα 72 μηνών

Α.Φ.:19596 Διαγραφή χρέους σε δάνεια στεγαστικά, επιχειρηματικά και καταναλωτικό

Το γραφείο μας, μετά από διμερείς διαπραγματεύσεις και δύο δεκτές δικαστικές αποφάσεις, με εμπράγματες εξασφαλίσεις με την πλευρά του πιστωτή «CEPAL», προχώρησε σε διαγραφές χρεών σε 4 στεγαστικά δάνεια, 2 επιχειρηματικά, καθώς και σε 1 καταναλωτικό.

Αναλυτικά για τα στεγαστικά δάνεια:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στο 1.511.089,61€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 976.509,52€ (64,62%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 534.580,09€ρυθμίστηκε προς εξόφληση

Αναλυτικά για τα επιχειρηματικά δάνεια:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στο 1.376.463,45€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 1.003.941,43€ (72,94%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 372.522,02€ρυθμίστηκε προς εξόφληση

Αναλυτικά για το καταναλωτικό δάνειο:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 218.487,71€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 90.592,17€ (41,46%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 127.895,54€ρυθμίστηκε προς εξόφληση

Α.Φ.:16799 Σημαντική διαγραφή χρέους σε καταναλωτικό δάνειο και πιστωτικές κάρτες

Μετά από διμερείς διαπραγματεύσεις, αλλά και δικαστικές ενέργειες από το γραφείο μας, φτάσαμε σε συμφωνία με τον πιστωτή «SUNRISE I NPL FINANCE DAC», για τη διαγραφή καταναλωτικού δανείου του πελάτη μας σε ποσοστό 40,4%, ενώ για οφειλές σε πιστωτικές κάρτες, σε μείωση κατά 71,91% και 58,5%.

 Αναλυτικά για τις πιστωτικές κάρτες:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 3.632€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 2.612€ (71,91%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 1.020€ρυθμίστηκε προς εξόφληση
 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 600€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 350€ (58,5%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 250€ρυθμίστηκε προς εξόφληση

Αναλυτικά για το καταναλωτικό δάνειο:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 93.461,20€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 37.761€ (40,4%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 55.700€ρυθμίστηκε προς εξόφληση

Α.Φ.:19501 Πάνω από 100.000€ διαγραφή χρέους στεγαστικού δανείου

Ολοκληρώθηκαν οι διμερείς διαπραγματεύσεις του γραφείου μας με τον πιστωτή του πελάτη μας, «VEGA I NPL FINANCE DAC - INTRUM» και η οφειλή στεγαστικού δανείου με εμπράγματη εξασφάλιση μειώθηκε κατά 42%, διαγράφοντας ποσό άνω των 100.000. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 273.764,70€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 114.278€ (42%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 159.486,75€ρυθμίστηκε προς εξόφληση

Α.Φ.:19514 Συμφωνία για αποπληρωμή χρέους σε 360 μήνες

Το γραφείο μας προχώρησε σε διμερείς διαπραγματεύσεις με τον πιστωτή «ALPHA BANK - CEPAL», πετυχαίνοντας τη συμφωνία αποπληρωμής οφειλών του πελάτη μας, μέσα στο χρονικό περιθώριο των 360 μηνών. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 442.849,11€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 87.376,18€
 • Το υπόλοιπο ποσό των 355.472,40€ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με δόσεις, σε διάστημα 360 μηνών

Α.Φ.:19698 Ρύθμιση χρέους με ελεύθερα βαρών ακίνητα αξίας άνω των 200.000€

Κατόπιν διμερών διαπραγματεύσεων του γραφείου μας με τον πιστωτή «SUNRISE I NPL FINANCE DAC - INTRUM», προχωρήσαμε σε ρύθμιση χρέους στεγαστικού δανείου του πελάτη μας, με οικογενειακό εισόδημα 28.918€ και ελεύθερα βαρών ακίνητα συνολικής αξίας, άνω των 200.000€. Αναλυτικά:

 • Η αντικειμενική αξία του προσημειωμένου ακινήτου ήταν 50.371,20€, ενώ η αξία ελεύθερων βαρών ακινήτων ήταν 193.481,46€ και 53.259,79€ αντίστοιχα
 • Το οικογενειακό εισόδημα ήταν 28.918€ και το τελικό χρέος που μειώθηκε στα 8.170,51€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με δόσεις σε διάστημα 58 μηνών

Α.Φ.:18585 Ρύθμιση οφειλής στεγαστικού δανείου με πάνω από 250.000€ διαγραφή

Μετά από διμερείς διαπραγματεύσεις με τον πιστωτή «CEPAL GALAXY II DAC» του πελάτη μας, φέραμε ως αποτέλεσμα τη διαγραφή του 75,5% στεγαστικού δανείου με εμπράγματες εξασφαλίσεις. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 389.480€

 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 289.731€ (75,5%) 

 • Το υπόλοιπο ποσό των 99.752€ ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με δόσεις σε διάστημα σε 420 μήνες

Α.Φ.:19775 Αναστολή πλειστηριασμού, ρύθμιση δανειακής σύμβασης και αποπληρωμή χρέους σε διάστημα 217 μηνών με μεγάλη μείωση επιτοκίου

Ύστερα από διμερείς διαπραγματεύσεις, αλλά και νομικές ενέργειες με τον πιστωτή «DOVALUE – CAIRO No.2», οι δικηγόροι μας κατάφεραν να αναστείλουν πλειστηριασμό δανειολήπτη με προσημείωση ακινήτου, ρυθμίζοντας παράλληλα το χρέος σε δόσεις που θα αποπληρωθούν μέσα σε 217 μήνες και με μειωμένο επιτόκιο. Αναλυτικά: 

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 77.285,05€ 
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 10.000€ (12,94%) 
 • Το υπόλοιπο ποσό των 67.285,05€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα χωριστεί σε δύο μέρη. Το ποσό των 59.035,05€ θα αποπληρωθεί με δόσεις σε διάστημα 217 μηνών, με το αρχικό επιτόκιο 7,185% να μειώνεται σε 4,815%, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 9.250€ θα αποπληρωθεί στο τέλος εφάπαξ και άτοκα 

Α.Φ.:19947 Μείωση επιτοκίου δανείου, από 5% σε 2%

Μετά από διμερείς διαπραγματεύσεις, αλλά και δικαστικές ενέργειες με τον πιστωτή «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», το γραφείο μας κατάφερε να αναστείλει τον πλειστηριασμό ακινήτου του πελάτη μας και να μειώσει το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης από 5% σε 2%, ενώ η οφειλή θα αποπληρωθεί σε 240 μήνες. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 83.704.16€
 • Μετά από ρύθμιση του γραφείου μας και προκαταβολή 6.000€ από τον πελάτη μας, ο πλειστηριασμός αναστέλλεται και το επιτόκιο μειώνεται από 5% σε 2%, ενώ το χρέος θα αποπληρωθεί με δόσεις, σε διάστημα 240 μηνών

Α.Φ.:19843 Ρύθμιση καταναλωτικού δανείου με 79% διαγραφή

Το γραφείο μας, με διμερείς διαπραγματεύσεις με τον πιστωτή «QUANT ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» του πελάτη μας, κατάφερε να φέρει 79% διαγραφή χρέους σε καταναλωτικό δάνειο με δυνητική εμπράγματη εξασφάλιση. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 17.200€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 13.600€ (79%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 3.600€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα πληρωθεί με δόσεις σε διάστημα 30 μηνών

Α.Φ.:19937 Σημαντική μείωση οφειλών σε καταναλωτικό και επιχειρηματικό δάνειο

Το γραφείο μας, ύστερα από διμερείς διαπραγματεύσεις και δικαστικές ενέργειες με τον πιστωτή «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ», πέτυχε μία συμβιβαστική ολική αποπληρωμή των καταναλωτικών και επαγγελματικών οφειλών του πελάτη μας, με διαγραφή χρέους σε ποσοστό 74,5%. Αναλυτικά:

 • Οι συνολικές οφειλές του πελάτη μας ανέρχονταν στα 43.000€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 32.000€ (74,5%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 11.000€ρυθμίστηκε προς εξόφληση

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

 • Νίκος Γεωργακάκης

  Πριν από 4 χρόνια, ψάχνοντας καταρτισμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή να εκπροσωπήσει την εταιρεία μου στις τράπεζες για κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, βρέθηκα στο γραφείο της Κας. Λεκκάκου. Από την πρώτη στιγμή βρήκα έναν επαγγελματισμό, μία συνέπεια, ουσιαστική ανταπόκριση στα πολλά και ποικίλα ζητήματά μου και κυρίως ήθος. Η Κα. Λεκκάκου και οι συνεργάτες της έχουν πλήρη επιστημονική κατάρτιση και επιχειρηματολογία για την θετική αντιμετώπιση των Τραπεζών, Funds και Servicers, στις καταχρηστικές διεκδικήσεις τους!!! Πορευόμαστε μαζί 4 χρόνια τώρα με μόνο επιτυχίες και διεκδικήσεις προς όφελος της ξενοδοχειακής μου εταιρείας.

 • Αρτέμης Μαυρικάκης

  Νιώθοντας την ανάγκη να ευχαριστήσω το γραφείο σας για τις υπηρεσίες του, σχετικά με την διευθέτηση της υπόθεσης μου για την ξενοδοχειακή μου επιχείρηση, να επισημάνω ότι: Από την πρώτη επαφή που είχα με το γραφείο σας, διαπίστωσα την μεθοδικότητα, την κατάρτιση και τον επαγγελματισμό των στελεχών του. Δεν μου αφήσατε κανένα ερώτημα αναπάντητο και η συνεχής επαφή μας, μου έδινε σιγουριά και αισιοδοξία για το ευκταίο αποτέλεσμα. Είμαι σίγουρος, ότι είστε σε θέση να λύσετε πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι δανειολήπτες.

 • Γιώργος Οικονόμου

  Υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση, εφευρετικότητα και επινόηση αδιάσειστων επιχειρημάτων, που διακρίνονται από μαθηματική δομή και την συνακόλουθη βεβαιότητα. Υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση, άψογη και υποστηρικτική συμπεριφορά. Άριστος χειρισμός των υποθέσεων. Η Κάθε υπόθεση που αναλαμβάνει γίνεται προσωπικό της βίωμα και, με αριστοτεχνικά δομημένες τοποθετήσεις κερδίζει και τις πλέον δύσκολες υποθέσεις. Αυτός είναι ο ισχυρότερος λόγος που την εμπιστεύονται ιδιώτες, αλλά και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα πλειστηριασμών ή άλλες δύσκολες υποθέσεις. Εμπιστεύομαι, απόλυτα την κυρία Κωνσταντίνα Λεκκάκου & τους αυστηρά επιλεγμένους συνεργάτες του γραφείου της. 100% ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ. Οφείλω πολλά ευχαριστώ για τις κερδισμένες μου υποθέσεις και εύχομαι να κερδίσει την υψηλή αναγνώριση και τιμή που της αξίζει, αφενός σαν άνθρωπος και αφετέρου λόγω των πολλαπλών επιτυχιών της απέναντι στα Funds.

 • Νίκος Κουριδάκης

  Άριστη συνεργασία με όλο το επιτελείο και άρτια ενημερωμένοι όλοι τους, πάντα με την ανθρώπινη προσέγγιση, χωρίς να υπόσχονται μαγικές λύσεις, με αρίστη νομική κατάρτιση, όπως ακριβώς και εσείς Κα. Κωνσταντίνα Λεκκάκου αντιμετωπίσατε την δική μου περίπτωση. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι πάντα επιτυχίες.

 • Αναστασία Κυπαρίση

  Εγώ θα σταθώ στο ανθρώπινο και μόνο κομμάτι της Κας. Λεκκάκου και των συνεργατών της. Θα ήθελα έναν έναν προσωπικά να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που πολλές και συνεχόμενες φορές μπήκατε στην διαδικασία να με καλέσετε και να μου εξηγήσετε ένα ένα τα βήματα που κάνετε, τόσο για εμένα, όσο και την υπόλοιπη οικογένεια μου. Μου δείξατε πως ψάχνετε κάθε οδό, προκειμένου να οδηγηθούμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε που πάνω απ' όλα σέβεστε και είστε ΑΝΘΡΩΠΟΙ!

Εγγραφή στο newsletter