ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Στο τμήμα Ακίνητης Ιδιοκτησίας, η ομάδα των ειδικών των δικηγορικών γραφείων Lekkakou & Associates - Law Firm, επί δεκαετίες εξειδικεύεται και ασχολείται με θέματα που καλύπτουν όλες τις πτυχές του δίκαιου ακίνητης ιδιοκτησίας

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Στο τμήμα Ακίνητης Ιδιοκτησίας, η ομάδα των ειδικών των δικηγορικών γραφείων Lekkakou & Associates - Law Firm, επί δεκαετίες εξειδικεύεται και ασχολείται με θέματα που καλύπτουν όλες τις πτυχές του δίκαιου ακίνητης ιδιοκτησίας, και εκπροσωπούν πωλητές, αγοραστές, δανειστές, αρχιτέκτονες, εργολάβους, ενοικιαστές και ιδιοκτήτες.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την παροχή συνδρομής στην υλοποίηση κάθε επένδυσης, με συνεργαζόμενα εξειδικευμένα δικηγορικά και τεχνικά γραφεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την διενέργεια των απαραίτητων ενεργειών για την αγορά γης ή κατοικίας, καθώς και την διαμεσολάβηση για την τελική κατάρτιση της σύμβασης. Επιπλέον, αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την μεταβίβαση της γης ή της κατοικίας.

Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας σε όλες τις φάσεις των επενδύσεων σε ακίνητα, που κυμαίνονται από τις αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις και χρηματοδοτήσεις, μέχρι κοινοπραξίες και διασυνοριακές συναλλαγές.

Παρέχουμε υπηρεσίες τόσο σε ιδιώτες όσο και εταιρείες στους εξής τομείς:

 • Απόκτηση, διαχείριση και πώληση ακίνητης περιουσίας
 • Συνοριακές διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών τεμαχίων γης
 • Εγγραφές για έκδοση τίτλων
 • Συμβουλές σχετικά με τη φορολογία ακινήτων
 • Μέθοδοι διακράτησης κυριότητας
 • Χρονομερίδια
 • Υποθήκες
 • Δημοπρασίες
 • Δικαστική εκπροσώπηση και επίλυση διαφορών
 • Σύνταξη και επικύρωση διαθηκών, επανασφραγίσεις διαθηκών και διαχείριση ακίνητης περιουσίας
 • Επενδύσεις σε ακίνητα από Έλληνες Ομογενείς ή κατοίκους τρίτων Χωρών

Περισσότερα ...

Ειδικότερα για κατοίκους τρίτων χωρών

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, αναλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με το νόμο με τον Ν. 3894/2010 όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.4146/2013, για την έκδοση της άδειας παραμονής τύπου D, για πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι, μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους, μπορούν να παραμείνουν νόμιμα στην Ελλάδα πέντε χρόνια και να ανανεώσουν την άδεια παραμονής τους, διασφαλίζοντάς τους την απόκτηση/αγορά ακινήτου, αξίας όχι μικρότερης των 250.000,00 Ευρώ.

Εγγραφή στο newsletter