ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Στο τμήμα Ακίνητης Ιδιοκτησίας, η ομάδα των ειδικών των δικηγορικών γραφείων Lekkakou & Associates - Law Firm, επί δεκαετίες εξειδικεύεται και ασχολείται με θέματα που καλύπτουν όλες τις πτυχές του δίκαιου ακίνητης ιδιοκτησίας

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Στο τμήμα Ακίνητης Ιδιοκτησίας, η ομάδα των ειδικών των δικηγορικών γραφείων Lekkakou & Associates - Law Firm, επί δεκαετίες εξειδικεύεται και ασχολείται με θέματα που καλύπτουν όλες τις πτυχές του δίκαιου ακίνητης ιδιοκτησίας, και εκπροσωπούν πωλητές, αγοραστές, δανειστές, αρχιτέκτονες, εργολάβους, ενοικιαστές και ιδιοκτήτες.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την παροχή συνδρομής στην υλοποίηση κάθε επένδυσης ,με συνεργαζόμενα εξειδικευμένα δικηγορικά και τεχνικά γραφεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την διενέργεια των απαραίτητων ενεργειών για την αγορά γης ή κατοικίας, καθώς και την διαμεσολάβηση για την τελική κατάρτιση της σύμβασης. Επιπλέον, αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την μεταβίβαση της γης ή της κατοικίας.

Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας σε όλες τις φάσεις των επενδύσεων σε ακίνητα, που κυμαίνονται από τις αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις και χρηματοδοτήσεις, μέχρι κοινοπραξίες και διασυνοριακές συναλλαγές.

Παρέχουμε υπηρεσίες τόσο σε ιδιώτες όσο και εταιρείες στους εξής τομείς:

 • Απόκτηση, διαχείριση και πώληση ακίνητης περιουσίας
 • Συνοριακές διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών τεμαχίων γης
 • Εγγραφές για έκδοση τίτλων
 • Συμβουλές σχετικά με τη φορολογία ακινήτων
 • Μέθοδοι διακράτησης κυριότητας
 • Χρονομερίδια
 • Υποθήκες
 • Δημοπρασίες
 • Δικαστική εκπροσώπηση και επίλυση διαφορών
 • Σύνταξη και επικύρωση διαθηκών, επανασφραγίσεις διαθηκών και διαχείριση ακίνητης περιουσίας
 • Επενδύσεις σε ακίνητα από Έλληνες Ομογενείς ή κατοίκους τρίτων Χωρών

Περισσότερα ...

Ειδικότερα για κατοίκους τρίτων χωρών

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, αναλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με το νόμο με τον Ν. 3894/2010 όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.4146/2013, για την έκδοση της άδειας παραμονής τύπου D, για πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι, μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους, μπορούν να παραμείνουν νόμιμα στην Ελλάδα πέντε χρόνια και να ανανεώσουν την άδεια παραμονής τους, διασφαλίζοντάς τους την απόκτηση/αγορά ακινήτου ,αξίας όχι μικρότερης των 250.000,00 Ευρώ.

Σχετικά άρθρα

06 Μαίου 2022

Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 973 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΟΠΛΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

18 Μαρτίου 2022

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΥΡΕΣΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΟΥ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΩΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΣΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

04 Μαρτίου 2022

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ – ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ

25 Φεβρουάριου 2022

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

21 Φεβρουάριου 2022

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΠΛΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

27 Ιανουάριου 2022

ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ - ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ FUND

Εγγραφή στο newsletter