ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, είναι σε θέση να σας υποστηρίξουν σε κάθε θέμα που αφορά την επιχείρησή σας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στη σημερινή εξαιρετικά ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά, η επιτυχία μιας επιχείρησης συχνά εξαρτάται και από τις ικανότητες και την εμπειρία των δικηγόρων και νομικών συμβούλων της.

Για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη μιας ομάδας πλήρως καταρτισμένων και έμπειρων νομικών συμβούλων, οι οποίοι γνωρίζουν σε βάθος τις ιδιαιτερότητες της αγοράς και είναι σε θέση να προσφέρουν ανταγωνιστικές και καινοτόμες επιχειρηματικές προτάσεις και λύσεις.

Γιατί μαζί μας;

Τα Δικηγορικά Γραφεία Κων. Λεκκάκου, είναι σε θέση να σας υποστηρίξουν σε κάθε θέμα που αφορά την επιχείρησή σας. Ενδεικτικοί τομείς υπηρεσιών:

Ίδρυση, εξαγορά και διάλυση εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Αναδιοργάνωση και αναδόμηση εταιρειών.
Διακρατικές συναλλαγές και κοινοπραξίες
Αντιπροσωπείες και συμφωνίες διανομής
Εφαρμογή των Χρηματοπιστωτικών Νόμων
Συμφωνίες μετόχων και διοίκηση εταιρειών.
Διακρατικές συναλλαγές και κοινοπραξίες.
Ίδρυση και διάλυση συνεταιρισμών.
Αφερεγγυότητα Εταιρειών
Δημιουργία και χρήση εμπιστευμάτων
Διαχείριση εταιρειών
Αύξηση κεφαλαίου και εξεύρεση κεφαλαίων χρηματοδότησης
Αντιπροσωπείες και συμφωνίες διανομής
Ιδιωτικές και δημόσιες προσφορές και εξαγορές
Προστασία ελεύθερου ανταγωνισμού
Προστασία καταναλωτών
Επενδυτικές προτάσεις (π.χ. Αγορά και εκμετάλλευση ακινήτων κλπ)
Αξιόγραφα, συναλλαγματικές, επιταγές, κλπ.
Franchise

Εγγραφή στο newsletter