ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm μπορούν να παράσχουν υποστήριξη σε όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν όταν οι επιχειρήσεις προχωρούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένας τομέας διαρκώς αναπτυσσόμενος και μεταβαλλόμενος, καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και άτομα διεξάγουν τις εμπορικές συναλλαγές τους μέσω Διαδικτύου.

Τα δικηγορικά γραφεία "Lekkakou & Associates - Law Firm" μπορούν να παράσχουν υποστήριξη σε όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν όταν οι επιχειρήσεις προχωρούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο, προσφέροντας υπηρεσίες σε θέματα της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσία που αφορούν:

 • ηλεκτρονικές υπογραφές
 • ηλεκτρονικές συμβάσεις
 • υποχρεώσεις στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
 • ηλεκτρονικά τιμολόγια
 • ρύθμιση ηλεκτρονικών πληρωμών
 • ζητήματα προστασίας καταναλωτών
 • προστασία και ασφάλεια δεδομένων
 • άμεσο μάρκετινγκ
 • συμβάσεις εξ’ αποστάσεως
 • αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
 • ασφάλεια προϊόντων και ευθύνη

Εγγραφή στο newsletter