ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι εξειδικευμένοι νομικοί μας διαθέτουν βαθιά γνώση του ελληνικού φορολογικού συστήματος, και άριστη κατανόηση των διεθνών δομών και συναλλαγών

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στον τομέα του φορολογικού δικαίου περιλαμβάνουν τη διαχείριση περιουσιών με τον καλύτερο δυνατό φορολογικό προγραμματισμό.

Οι εξειδικευμένοι νομικοί μας διαθέτουν βαθιά γνώση του ελληνικού φορολογικού συστήματος, και άριστη κατανόηση των διεθνών δομών και συναλλαγών.

Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται:

  • Φορολογικός σχεδιασμός
  • Διεθνείς φορολογικές συνθήκες
  • Εκπροσώπηση στις φορολογικές αρχές
  • Εξωδικαστικοί διακανονισμοί
  • Φορολογικές διαφορές
  • Δικαστική εκπροσώπηση

Εγγραφή στο newsletter