ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η έμπειρη ομάδα μας συνεργάζεται στενά με τους πελάτες μας προκειμένου να βρεθούν οι καλύτερες δυνατές λύσεις σε κάθε ζήτημα που τους απασχολεί

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κάθε θεσμικός επενδυτής, εταιρεία ή κεφάλαιο μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα οικονομικής κρίσης. Παρόλο που πρόκειται για δύσκολη και στρεσογόνα κατάσταση, η νομική υποστήριξη από μια ομάδα με εξαιρετικές διαπραγματευτικές ικανότητες συνδυασμένες με άρτιες γνώσεις πολλών και διαφορετικών κλάδων δικαίου, μπορούν να φέρουν σημαντική διαφορά.

Η έμπειρη ομάδα μας συνεργάζεται στενά με τους πελάτες μας προκειμένου να βρεθούν οι καλύτερες δυνατές λύσεις σε κάθε ζήτημα που τους απασχολεί. Καλύπτουμε όλα τα ζητήματα εταιρικής αναδιοργάνωσης και πτώχευσης και παρέχουμε συμβουλές για στρατηγικές ανάκαμψης και εξυγίανσης (σύμφωνα με την προπτωχευτική διαδικασία) του Ν.3588/2007, άρθρο 99 έπ., όπως τροποποιήθηκε με Ν.4013/2011.

Προσφέρουμε υπηρεσίες σε:

  • Πτωχευτικές διαδικασίες
  • Ευθύνες του ΔΣ
  • Αναδιάρθρωση του χρέους (ενδεχομένως με εξωδικαστικούς μηχανισμούς)
  • Μετατροπή ομολόγων σε μετοχές
  • Εκπροσώπηση στο δικαστήριο της πτώχευσης, ή σε οποιαδήποτε αρχή διαμεσολάβησης ή διαχείρισης της πτώχευσης

Εγγραφή στο newsletter