ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Στα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm ασχολούμαστε με όλα τα ζητήματα που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Στα Δικηγορικά Γραφεία Κων. Λεκκάκου ασχολούμαστε με όλα τα ζητήματα που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας, προστασία εμπορικών σημάτων, και γενικά θέματα που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  • Προέρευνα, κατάθεση και υποβολή εγγράφων, για νομιμοποίηση σήματος, ευρεσιτεχνίας, κλπ. δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Απόκτηση, εγγραφή και συνεχή προστασία ( και ανανέωση προστασίας) δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
  • Εθνική νομοθεσία και Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς Κανονισμοί που αφορούν εμπορικά σήματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
  • Δικαιοχρησία και δικαιομίσθωση
  • Ανταγωνισμός και αντιπροσώπευση
  • Συμβουλές για τα σχετικά φορολογικά ζητήματα
  • Διαφορές που προκύπτουν από την παραβίαση των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας

Εγγραφή στο newsletter