ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

Διάσωση πρώτης κατοικίας ευάλωτου δανειολήπτη – Παραβίαση προσωπικών δεδομένων

«Κοινωνική βόμβα» είχαν χαρακτηρίσει ήδη από το 2013, μέλη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το ενδεχόμενο να μεταβιβάζονται οικονομικά δεδομένα οφειλετών, πριν από την τυχόν εκχώρηση δανειακών συμβάσεων από τις τράπεζες σε ξένα funds.

Παρόλα αυτά, η πρακτική αυτή, κρυφίως και παρανόμως γίνεται κατά κόρον, επιφέροντας δυσανάλογες ζημίες στον δανειολήπτη, μέσω της προσβολής προσωπικών δεδομένων, παράνομης διαβίβασης ευαίσθητων και προσωπικών δεδομένων του σε τρίτους, χωρίς να έχουν έννομο προς τούτο συμφέρον, δεδομένου ότι προηγείται η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων της εκχώρησης σε funds και η ανάθεση διαχείρισης τους σε servicers.

Με τον τρόπο αυτό, καταστρατηγείται συστηματικά η νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και παραβιάζεται σειρά συνταγματικών διατάξεων, ημεδαπών και ευρωπαϊκών νομοθετημάτων. Επιπλέον, επιδιώκεται και επιτυγχάνεται ο απαγορευτικός, εκ του Νόμου, αιφνιδιασμός των δανειοληπτών, καθώς δεν ενημερώνονται εγκαίρως και πριν την εκχώρηση των ΜΕΔ (Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων), γεγονός που επιφέρει απώλεια δικαιωμάτων των οφειλετών.

Την άνω παράνομη διαδικασία αποκάλυψε ευάλωτος δανειολήπτης, στην προσπάθεια του να διασώσει την πρώτη κατοικία του.

Ο συγκεκριμένος οφειλέτης είχε λάβει από Τράπεζα κατασχετήριο έγγραφο επί της πρώτης και μοναδικής του κατοικίας. Όμως, αμέσως μετά την κατάσχεση, η τράπεζα αποξενώθηκε από την συγκεκριμένη οφειλή και δήλωνε, ότι δεν έχει πλέον καμία σχέση με την επίδικη απαίτηση, λόγω μεταβίβασης της οφειλής σε fund.

Αποτέλεσμα ήταν, αφενός η τράπεζα να μην έχει πλέον αρμοδιότητα να συνδιαλλαγεί με τον οφειλέτη για να ρυθμίσει την οφειλή του και να διασώσει το μοναδικό του ακίνητο, αφετέρου δεν ήταν αρμόδιοι ούτε οι servicers, γιατί είχαν μεν διαβιβασθεί τα προσωπικά δεδομένα του οφειλέτη στην αλλοδαπή εταιρεία, αλλά δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα η εκχώρηση και η ανάθεση διαχείρισης, άρα δήλωναν αναρμόδιοι!!!

Έτσι, υπήρχε ένας ηλεκτρονικός πλειστηριασμός που εξελισσόταν αυτόματα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, αλλά δεν υπήρχε… επισπεύδων!!! για να ρυθμίσει ο ευάλωτος δανειολήπτης, προκειμένου να διασώσει την πρώτη του κατοικία.

Ο συγκεκριμένος ευάλωτος οφειλέτης στάθηκε τυχερός, γιατί επέμενε να ρυθμίσει, αξιοποιώντας το δικαίωμα του αποδεδειγμένα ευάλωτου δανειολήπτη που επιδιώκει τη διάσωση της πρώτης κατοικίας του. Έτσι, αποκαλύφθηκε ότι ουδείς αρμόδιος (Τράπεζα - fund – servicer) υπήρχε απέναντι του για να συνδιαλλαγεί, λόγω της διαβίβασης των προσωπικών του δεδομένων σε τρίτο, αλλά χωρίς να έχει προηγηθεί η εκχώρηση της ένδικης απαίτησης!!!

Με δικαστική απόφαση επέτυχε και ακύρωσε την κατάσχεση για τους άνω λόγους. Συγκεκριμένα η απόφαση δέχθηκε ότι: 
...ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» δεν είναι πλέον η δικαιούχος της απαίτησης, αλλά διαχειρίστρια αυτής. Ωστόσο, για το γεγονός αυτό η καθ' ης ουδέποτε ενημέρωσε τον ανακοπτόντα εξωδίκως, αλλά και δικαστικώς, ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, ενόψει και της υποβολής εκ μέρους του του κρινόμενου λόγου ανακοπής περί της έλλειψης ενεργητικής της νομιμοποίησης στην επίσπευση της επίδικης εκτελεστικής διαδικασίας η καθ' ης δεν κατάφερε να αποδείξει, ως ωφείλει έχουσα το σχετικό βάρος απόδειξης και προσκομίζοντας τα κατάλληλα έγγραφα (ήτοι σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων, παράρτημα μεταβιβαζόμενων επιχειρηματικών απαιτήσεων, σύμβαση διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων του ν. 3156/2003, περίληψη αυτής κτλ), ότι νομιμοποιείται ως διαχειρίστρια πλέον (και όχι ως δικαιούχος της απαίτησης) στην επίσπευση της διαδικασίας αναγκαστικής...

Ήδη, από το 2013 η Αρχή έκρινε, ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών (ΓΓΠΣ) δεν εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και, εκτός από το πρόστιμο, επέβαλε και την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων ασφαλείας.

Στο άνω θέμα πρέπει να επιληφθεί η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η εποπτεύουσα Τράπεζα της Ελλάδος και να απαντηθεί το ερώτημα: Εγκύρως, προτού μεταβιβαστεί η απαίτηση και προτού η μεταβίβαση αυτή αναγγελθεί στον οφειλέτη, μεταβιβάζονται τα στοιχεία του δανειολήπτη?

Σημειώνουμε ότι ήδη, σε σχετική συζήτηση για το άνω θέμα, είχαν απαντήσει μέλη της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ότι «Αν δίνονται δεδομένα οφειλετών, χωρίς να έχει γίνει προηγουμένως έγκυρη μεταβίβαση, τότε πράγματι αυτό αποτελεί μια κοινωνική βόμβα».

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

 • Νίκος Γεωργακάκης

  Πριν από 4 χρόνια, ψάχνοντας καταρτισμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή να εκπροσωπήσει την εταιρεία μου στις τράπεζες για κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, βρέθηκα στο γραφείο της Κας. Λεκκάκου. Από την πρώτη στιγμή βρήκα έναν επαγγελματισμό, μία συνέπεια, ουσιαστική ανταπόκριση στα πολλά και ποικίλα ζητήματά μου και κυρίως ήθος. Η Κα. Λεκκάκου και οι συνεργάτες της έχουν πλήρη επιστημονική κατάρτιση και επιχειρηματολογία για την θετική αντιμετώπιση των Τραπεζών, Funds και Servicers, στις καταχρηστικές διεκδικήσεις τους!!! Πορευόμαστε μαζί 4 χρόνια τώρα με μόνο επιτυχίες και διεκδικήσεις προς όφελος της ξενοδοχειακής μου εταιρείας.

 • Αρτέμης Μαυρικάκης

  Νιώθοντας την ανάγκη να ευχαριστήσω το γραφείο σας για τις υπηρεσίες του, σχετικά με την διευθέτηση της υπόθεσης μου για την ξενοδοχειακή μου επιχείρηση, να επισημάνω ότι: Από την πρώτη επαφή που είχα με το γραφείο σας, διαπίστωσα την μεθοδικότητα, την κατάρτιση και τον επαγγελματισμό των στελεχών του. Δεν μου αφήσατε κανένα ερώτημα αναπάντητο και η συνεχής επαφή μας, μου έδινε σιγουριά και αισιοδοξία για το ευκταίο αποτέλεσμα. Είμαι σίγουρος, ότι είστε σε θέση να λύσετε πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι δανειολήπτες.

 • Γιώργος Οικονόμου

  Υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση, εφευρετικότητα και επινόηση αδιάσειστων επιχειρημάτων, που διακρίνονται από μαθηματική δομή και την συνακόλουθη βεβαιότητα. Υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση, άψογη και υποστηρικτική συμπεριφορά. Άριστος χειρισμός των υποθέσεων. Η Κάθε υπόθεση που αναλαμβάνει γίνεται προσωπικό της βίωμα και, με αριστοτεχνικά δομημένες τοποθετήσεις κερδίζει και τις πλέον δύσκολες υποθέσεις. Αυτός είναι ο ισχυρότερος λόγος που την εμπιστεύονται ιδιώτες, αλλά και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα πλειστηριασμών ή άλλες δύσκολες υποθέσεις. Εμπιστεύομαι, απόλυτα την κυρία Κωνσταντίνα Λεκκάκου & τους αυστηρά επιλεγμένους συνεργάτες του γραφείου της. 100% ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ. Οφείλω πολλά ευχαριστώ για τις κερδισμένες μου υποθέσεις και εύχομαι να κερδίσει την υψηλή αναγνώριση και τιμή που της αξίζει, αφενός σαν άνθρωπος και αφετέρου λόγω των πολλαπλών επιτυχιών της απέναντι στα Funds.

 • Νίκος Κουριδάκης

  Άριστη συνεργασία με όλο το επιτελείο και άρτια ενημερωμένοι όλοι τους, πάντα με την ανθρώπινη προσέγγιση, χωρίς να υπόσχονται μαγικές λύσεις, με αρίστη νομική κατάρτιση, όπως ακριβώς και εσείς Κα. Κωνσταντίνα Λεκκάκου αντιμετωπίσατε την δική μου περίπτωση. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι πάντα επιτυχίες.

 • Αναστασία Κυπαρίση

  Εγώ θα σταθώ στο ανθρώπινο και μόνο κομμάτι της Κας. Λεκκάκου και των συνεργατών της. Θα ήθελα έναν έναν προσωπικά να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που πολλές και συνεχόμενες φορές μπήκατε στην διαδικασία να με καλέσετε και να μου εξηγήσετε ένα ένα τα βήματα που κάνετε, τόσο για εμένα, όσο και την υπόλοιπη οικογένεια μου. Μου δείξατε πως ψάχνετε κάθε οδό, προκειμένου να οδηγηθούμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε που πάνω απ' όλα σέβεστε και είστε ΑΝΘΡΩΠΟΙ!

Εγγραφή στο newsletter