ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Προσφέρουμε Συνολικές λύσεις σε Επιχειρήσεις και παρέχουμε συμβουλευτική και νομική υποστήριξη

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Παρέχουμε ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ σε επίπεδα:

  • κατάρτισης συμβάσεων συνεργασίας,
  • αντιπροσωπείας,
  • πώλησης,
  • μίσθωσης,
  • χρηματοδότησης, με όλες τις δυνατές προς τούτου εξασφαλίσεις
  • αξιολόγησης προληπτικών πιστοληπτικών ελέγχων και αντίστοιχων νομικών εισηγήσεων, ώστε να αναλύονται οι κίνδυνοι και οι δυνατότητες ανά περίπτωση.

Επικαιροποίηση υφιστάμενων συμβάσεων συνεργασίας σε

  • πελάτες
  • προμηθευτές
  • συνεργάτες
  • αντιπροσώπους κλπ

Αξιοποίηση νέων δυνατοτήτων που παρέχονται από τις αλλαγές – μεταρρυθμίσεις του νομικού πλαισίου και των τροποποιήσεων των ισχυόντων διατάξεων, αλλαγές που το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρούνται σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ώστε να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι κίνδυνοι και οι δυνατότητες ανάλογα με το ισχύον νομικό καθεστώς (αλλαγές στο Πτωχευτικό Δίκαιο, στο Δίκαιο Αναγκαστικής Είσπραξης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, στις Φορολογικές Διατάξεις, στα Εργασιακά, στην προστασία των οφειλετών, στις νέες πρακτικές νομικής θωράκισης επιχειρήσεων κλπ)

Εγγραφή στο newsletter