ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες συμβουλευτικής αλλά και νομικής εκπροσώπησης που καλύπτουν ευρύ φάσμα του Εργατικού Δικαίου,

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Δικηγορικά Γραφεία Κων. Λεκκάκου προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες συμβουλευτικής αλλά και νομικής εκπροσώπησης που καλύπτουν ευρύ φάσμα του Εργατικού Δικαίου, των εργατικών σχέσεων και της ασφάλειας στο χώρο της εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Παροχή συμβουλών για κάθε τομέα του Εργατικού Δικαίου
 • Σύναψη κάθε είδους συμβάσεων εργασίας για Έλληνες ή Ευρωπαίους πολίτες, και εναρμόνισή τους με τις συνήθεις συμβάσεις που χρησιμοποιούνται από πολυεθνικές εταιρείες
 • Μετακίνηση των εργαζομένων από μία Ευρωπαϊκή χώρα σε άλλη
 • Συνταξιοδοτικά δικαιώματα
 • Προετοιμασία εσωτερικών εργατικών κανονισμών και πολιτικών ανθρώπινων πόρων
 • Ζητήματα που αφορούν κοινωνικές ασφαλίσεις
 • Προστασία της μητρότητας
 • Διακρίσεις στο χώρο εργασίας
 • Θέματα υγείας και ασφάλειας στο χώρο της εργασίας
 • Υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και μη άσκησης ανταγωνισμού
 • Θέματα τερματισμού απασχολήσεως
 • Θέματα επίλυσης διαφορών

Εγγραφή στο newsletter