ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΛΟΓΩ ΤΟΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΑΥΤΕΣ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

Xιλιάδες δανειολήπτες λαμβάνουν εκ νέου καθημερινά από δικαστικούς επιμελητές διαταγές πληρωμής που τους είχαν κοινοποιηθεί σε προγενέστερα έτη, με επόμενο βήμα την επιβολή κατάσχεσης

Στο παρόν άρθρο θα διερευνήσουμε σύντομα μία ακόμη δυνατότητα που ο νόμος δίνει στους δανειολήπτες προκειμένου οι τελευταίοι να αναστείλουν ή και να ακυρώσουν πλειστηριασμούς που επισπεύδονται σε βάρος τους.
Σε προγενέστερο άρθρο μας είχαμε αναφερθεί στο νέο κύμα πλειστηριασμών που ήδη έχει ξεκινήσει καθώς τράπεζες και αλλοδαπά funds ενεργοποιούν «ξεχασμένους» εκτελεστούς τίτλους (κυρίως διαταγές πληρωμής) που είχαν εκδοθεί ακόμη και πριν από μία δεκαετία. Προκειμένου να άρξουν δηλαδή αναγκαστική εκτέλεση κατά των δανειοληπτών αρχικώς σύμφωνα με το νόμο επιδίδουν εκ νέου την διαταγή πληρωμής και επιτάσσουν με επιταγή προς πληρωμή η οποία ενσωματώνεται την διαταγή πληρωμής καταβολή ποσών λόγω κεφαλαίου, τόκων και εξόδων. Ως αποτέλεσμα χιλιάδες δανειολήπτες λαμβάνουν εκ νέου καθημερινά από δικαστικούς επιμελητές διαταγές πληρωμής που τους είχαν κοινοποιηθεί σε προγενέστερα έτη, με επόμενο βήμα την επιβολή κατάσχεσης.
Ζήτημα γεννάται ως προς το κονδύλιο των τόκων που τράπεζες και αλλοδαπά funds επιτάσσουν τους δανειολήπτες να καταβάλλουν με τις νέες επιταγές που ενσωματώνονται στις εκδοθείσες τα προγενέστερα χρόνια διαταγές πληρωμής. Τούτο διότι τα funds αφενός με βιασύνη προκειμένου να επιτύχουν και χρονικά τους στόχους τους αφετέρου και με την ελπίδα της μη άσκησης ανακοπής εκ μέρους του δανειολήπτη, αξιώνουν τόκους οι οποίοι έχουν ήδη παραγραφεί. Σύμφωνα με το άρθρο 250 του ΑΚ οι αξιώσεις των τόκων παραγράφονται σε πέντε χρόνια, κατά δε το άρθρο 251 ΑΚ η παραγραφή αρχίζει από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η επιδίωξή της. Περαιτέρω κατά το άρθρο 253 ΑΚ η παραγραφή των αξιώσεων αρχίζει μόλις λήξει το έτος εντός του οποίου συμπίπτει η έναρξη της παραγραφής. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι σε πέντε χρόνια παραγράφονται και οι τόκοι υπερημερίας οι οποίοι οφείλονται από την όχληση κατά τα άρθρα 340 και 345 ΑΚ, η δε πενταετής παραγραφή αρχίζει να τρέχει από την αρχή κάθε επόμενου έτους εκείνου εντός του οποίου έχουν παραχθεί οι τόκοι και κατά το οποίο ο δικαιούχος μπορούσε να εγείρει αγωγή και να τους ζητήσει.
Πρέπει να επισημανθεί ότι όταν επιτάσσονται τόκοι παραγεγραμμένοι καθίσταται άκυρο το σύνολο της επιταγής, καθώς δεν είναι πλέον εφικτό να προσδιοριστεί το σύνολο της απαίτησης διότι έχει ήδη λάβει χώρα ανατοκισμός ανά εξάμηνο και κεφαλαιοποίηση των ήδη παραγεγραμμένων τόκων όπως τα Ελληνικά Δικαστήρια έχουν ήδη κρίνει (ενδεικτικά αναφέρεται η υπ’ αριθμ. 13582/2021 απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης). Ως αποτέλεσμα και κατά περίπτωση χωρεί αναστολή ή και ακύρωση της εκτελεστικής διαδικασίας δηλαδή του ίδιου του πλειστηριασμού.

Κατά το παρόν χρονικό διάστημα επαναλαμβάνουμε ότι παρατηρείται σωρεία λαθών , παρανομιών και παρατυπιών εκ μέρους των τραπεζών και των αλλοδαπών funds κατά την εξέλιξη της προσπάθειάς τους να εκπλειστηριάσουν χιλιάδες ακίνητα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι δανειολήπτες οφείλουν να είναι ενημερωμένοι μέσω της πληροφόρησης των δικαιωμάτων τους από έμπειρους και εξειδικευμένους νομικούς, ώστε να μην ανέχονται παράνομους πλειστηριασμούς σε βάρος τους αλλά ούτε και ρυθμίσεις που να περιλαμβάνουν υπέρογκα ποσά τόκων που έχουν ήδη παραγραφεί.

Εγγραφή στο newsletter