ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

ΝΕΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑ ΞΕΝΟΥ FUND - ΑΝΕΣΤΑΛΗ ΟΡΙΣΘΕΙΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

H διενέργεια του πλειστηριασμού ορίζεται υποχρεωτικά μετά την πάροδο επτά μηνών από την επιβολή της κατάσχεσης

Τους αμέσως επόμενους μήνες είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν εκατοντάδες πλειστηριασμοί ακινήτων δανειοληπτών από αλλοδαπά funds και εγχώριες εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων που τα εκπροσωπούν στην Ελλάδα. Λόγω δε της σπουδής των εταιρειών αυτών να ολοκληρωθούν οι πλειστηριασμοί όσο πιο σύντομα γίνεται, συχνά δρουν παραβιάζοντας τις διατάξεις του Νόμου.
Κατά την διάταξη του άρθρου 954,παρ. 2, στοιχείο ε του ΚΠΟΛΔ, η διενέργεια του πλειστηριασμού ορίζεται υποχρεωτικά μετά την πάροδο επτά μηνών από την επιβολή της κατάσχεσης, δηλαδή από την ημέρα που ο δανειολήπτης λαμβάνει από τον δικαστικό επιμελητή την έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, και σε κάθε περίπτωση όχι μετά την πάροδο οκτώ μηνών.

Στην επτάμηνη όμως προθεσμία δεν πρέπει να υπολογίζεται το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου καθώς κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας η προθεσμία αυτή αναστέλλεται κατά τη διάρκεια του Αυγούστου (κατά ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 147 παρ. 2 ΚΠολΔ).
Στην περίπτωση της δανειολήπτριας εντολέως μας προγραμματίσθηκε πλειστηριασμός της κύριας κατοικίας της για οφειλή προερχόμενη από χορήγηση καταναλωτικού δανείου χωρίς όμως ποτέ να τηρηθούν εκ μέρους της εταιρείες διαχείρισης οι ανωτέρω νόμιμες προθεσμίες, καθώς η κατάσχεση επιβλήθηκε την 14/06/2021 και ο πλειστηριασμός της κατοικίας της ορίστηκε για την 26/01/2022.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρεθύμνης έκρινε ότι κατά παράβαση των διατυπώσεων του Νόμου ορίσθηκε πλειστηριασμός πριν την παρέλευση της επτάμηνης προθεσμίας μετά τον μη υπολογισμό του μηνός Αυγούστου και για αυτό τον λόγο διέταξε με την υπ’ αρθμ. 8/2022 Απόφασή του τη μη διεξαγωγή του πλειστηριασμού κατά την ορισθείσα ημερομηνία.
Περιπτώσεις σαν αυτές ή με παρόμοια δικονομικά σφάλματα, υφίστανται χιλιάδες μεταξύ των ήδη προγραμματισμένων και δημοσιευμένων πλειστηριασμών. Για ακόμη μία φορά καλούμε τους δανειολήπτες σε εγρήγορση. Με τις κατάλληλες εξωδικαστικές και δικαστικές ενέργειες μπορούν να αναστρέψουν την σε βάρος τους κατάσταση και να επιτύχουν είτε την κατάλληλη για την περίπτωσή τους ρύθμιση είτε την ακύρωση παρανόμων σε βάρος τους ενεργειών.

Εγγραφή στο newsletter