ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΠΛΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

Απαιτείται απόδειξη όχι απλά ως προς την εκχώρηση της απαίτησης σε αλλοδαπό fund αλλά και ως προς τη διαχείριση της απαίτησης από την εταιρεία διαχείρισης.

Με το παρόν άρθρο μας θα θίξουμε ένα σημαντικότατο ζήτημα που αφορά χιλιάδες δανειολήπτες και την άμυνά τους απέναντι στα αλλοδαπά funds καθώς μαίνεται η λαίλαπα των πλειστηριασμών.
Όπως έχουμε τονίσει ξανά, έχουν λάβει χώρα αμέτρητες παρατυπίες κατά το στάδιο της μεταβίβασης των απαιτήσεων από τις τράπεζες στα αλλοδαπά funds. Παρατυπίες, σφάλματα και παραλείψεις έχουν λάβει χώρα και κατά το στάδιο της ανάληψης της διαχείρισης αυτών των απαιτήσεων από ελληνικές εταιρείες οι οποίες ενεργούν πλέον ως διαχειριστές και επ ονόματι των κερδοσκοπικών funds.

Τα ανωτέρω διότι ενώ κατά το στάδιο της μεταβίβασης της απαίτησης οι τράπεζες σε συνεργασία με τα funds φρόντισαν σε γενικές γραμμές να συγκεκριμενοποιηθούν οι απαιτήσεις εγγράφως με σχετική δημοσίευση της μεταβίβασης της κάθε απαίτησης στο ενεχυροφυλακείο όπως προβλέπεται από το νόμο, ουδόλως προέβλεψαν κάτι ανάλογο για την διαχείριση της απαίτησης στην Ελλάδα. Εν ολίγοις δηλαδή ακόμη και αν αποδεικνύεται η μεταβίβαση της απαίτησης από την τράπεζα στο fund, δεν αποδεικνύεται η διαχείριση της απαίτησης στην Ελλάδα από την εκάστοτε εταιρεία διαχείρισης για κάθε απαίτηση συγκεκριμένα.
Η ανωτέρω παρατυπία θέτει βόμβα στα θεμέλια των εν εξελίξει πλειστηριασμών καθώς ήδη τα Ελληνικά Δικαστήρια έχουν εκδώσει σχετική απόφαση αναστέλλοντας την ισχύ διαταγής πληρωμής και αμφισβητώντας την νομιμοποίηση εταιρείας διαχείρισης. Πιο συγκεκριμένα το Δικαστήριο έκρινε ότι αποδείχθηκε μεν η μεταβίβαση της απαίτησης στο fund πλην όμως όχι και η νομιμοποίηση της εταιρείας διαχείρισης που επέσπευσε την έκδοση της διαταγής πληρωμής.
Όπως έχουμε τονίσει ξανά οι δανειολήπτες δεν θα πρέπει να παραδοθούν αμαχητί στον αγώνα που διεξάγεται ήδη αυτή τη στιγμή. Η μελέτη τη κάθε περίπτωσης απαιτείται σε κάθε περίπτωση να γίνεται από εξειδικευμένο νομικό επιτελείο προκειμένου να αντιμετωπίζεται αναλόγως. Καθώς όμως η διαδικασία της εκτέλεσης βρίθει λαθών και παρατυπιών η ανάθεση της υπόθεσης σε εξειδικευμένους νομικούς καθίσταται επιβεβλημένη.

Εγγραφή στο newsletter