Τα δικηγορικά γραφεία Κ.P.L. & Partners προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες συμβουλευτικής αλλά και νομικής εκπροσώπησης που καλύπτουν ευρύ φάσμα του Εργατικού Δικαίου, των εργατικών σχέσεων και της ασφάλειας στο χώρο της εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Παροχή συμβουλών για κάθε τομέα του Εργατικού Δικαίου
 • Σύναψη κάθε είδους συμβάσεων εργασίας για Έλληνες ή Ευρωπαίους πολίτες, και εναρμόνισή τους με τις συνήθεις συμβάσεις που χρησιμοποιούνται από πολυεθνικές εταιρείες
 • Μετακίνηση των εργαζομένων από μία Ευρωπαϊκή χώρα σε άλλη
 • Συνταξιοδοτικά δικαιώματα
 • Προετοιμασία εσωτερικών εργατικών κανονισμών και πολιτικών ανθρώπινων πόρων
 • Ζητήματα που αφορούν κοινωνικές ασφαλίσεις
 • Προστασία της μητρότητας
 • Διακρίσεις στο χώρο εργασίας
 • Θέματα υγείας και ασφάλειας στο χώρο της εργασίας
 • Υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και μη άσκησης ανταγωνισμού
 • Θέματα τερματισμού απασχολήσεως
 • Θέματα επίλυσης διαφορών