ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

Πλατφόρμα εξωδικαστικού: «Κατάρριψη» αναίτιων λόγων απόρριψης της αίτησης εντολέων μας

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός, από τη στιγμή που ψηφίστηκε στη βουλή, νομοσχέδιο, το οποίο έφερε ευνοϊκότερες αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό, με σκοπό την ένταξη ακόμα περισσότερων οφειλετών σε αυτόν, ώστε να εξαχθεί μία βιώσιμη λύση, την οποία θα μπορεί να εξυπηρετεί ο δανειολήπτης, προστατεύοντας την ακίνητη περιουσία του και αποσοβώντας τον κίνδυνο άσκησης δικαστικών ενεργειών από τους πιστωτές του.

Ωστόσο, όπως έχει διαπιστωθεί εδώ και καιρό, έχει προκληθεί αρκετές φορές σύγχυση, ως προς το πρόσωπο του αληθούς πιστωτή, το οποίο είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα και δεν συνάδει με τα νομικά έγγραφα που μπορεί να έχει λάβει ο οφειλέτης, αλλά και ως προς τα ακριβή ποσά, τα οποία προκύπτουν από τον αλγόριθμο της πλατφόρμας, αφού ολοκληρωθεί η αίτηση.

Τα δικηγορικά γραφεία «Lekkakou & Associates» έχουν αναλάβει, τους τελευταίους μήνες, δεκάδες αιτήσεις εντολέων τους στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού και τα προβλήματα που συναντώνται, όχι μόνο δυσχεραίνουν τη διαδικασία, αλλά δύνανται, μάλιστα, να απορρίψουν αναίτια την υπαγωγή των δανειοληπτών, με λόγους που μπορούν να καταρριφθούν, όταν πραγματοποιείται ο κατάλληλος έλεγχος, από εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους.

Αναλυτικά, σε περίπτωση εντολέα μας, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ψηφοφορίας των πιστωτών, ενημερωθήκαμε καθ’ εκπλήξεως, ότι αυτοί, στο σύνολό τους, αναίτια αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην εν λόγω ενέργεια, με αποτέλεσμα η αίτηση του οφειλέτη να οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην απόρριψη, άλλως στην διμερή σύμβαση μόνο με το Δημόσιο. Εκτός αυτού, κατά την άντληση στοιχείων και οφειλών, διαπιστώθηκε πως, ως πιστωτής εμφανίστηκε η FBB, ενώ στην πραγματικότητα ο αληθής πιστωτής είναι η PQH. Κατόπιν αλλεπάλληλων αιτημάτων διόρθωσης – ερωτημάτων, αλλά και εξώδικης δήλωσης – διαμαρτυρίας, αιτηθήκαμε την επιστροφή της αίτησης σε προηγούμενο στάδιο και με την συνδρομή του αρμόδιου φορέα (ΕΓΔΙΧ), ζητήσαμε την συμμετοχή του πιστωτή στην αίτηση, με σκοπό την εξαγωγή μιας βιώσιμης λύσης – ρύθμισης για τον εντολέα μας.

Σε άλλη περίπτωση οφειλέτη, που αναλάβαμε την αίτησή του στην πλατφόρμα, κατά την προσπάθειά του να ρυθμίσει την οφειλή του, είχε κάνει χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων (δικαστικών και εξωδικαστικών), τα οποία του παρέχει ο νόμος. Ειδικότερα, (α) είχε προσφύγει στο Ν. Κατσέλη, (β) είχε κάνει προσπάθειες διμερών διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές του και τέλος (γ) είχε υποβάλλει αίτηση στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ψηφοφορίας, διαπιστώσαμε, ότι κατά το στάδιο «Αξιολόγηση από Συντονιστή Πιστωτή», η doValue απέρριψε την αίτηση του εντολέα μας, με την ένδειξη «Ιστορικό αντισυναλλακτικής συμπεριφοράς». Πραγματοποιήσαμε ραντεβού με τον αρμόδιο χειριστή της πλατφόρμας, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΕΓΔΙΧ, αιτούμενοι την επιστροφή της αίτησης σε προηγούμενο στάδιο, με βασικό αίτημα να δοθεί η δυνατότητα στον οφειλέτη να ρυθμίσει τελικά την οφειλή του. Συμπληρωματικά, καταθέσαμε ένσταση - διαμαρτυρία απευθυνόμενη στην ΕΓΔΙΧ, καθώς ο εντολέας έχει πολλάκις προσπαθήσει να ρυθμίσει, συνεπώς καταρρίπτεται ο συγκεκριμένος λόγος απόρριψης, που επικαλέστηκε ο πιστωτής του.

Σε υπόθεση διαφορετικού δανειολήπτη, κινήθηκε παράλληλα η διαδικασία δικαστικών ενεργειών και υπαγωγής του στην πλατφόρμα. Η εκδοθείσα δεκτή απόφαση του δικαστηρίου αναγνωρίζει ως πιθανό, έναν εκ των λόγων ανακοπής που επικαλούμαστε, ήτοι την σύγχυση ως προς το πρόσωπο του πιστωτή. Προκειμένου να διασφαλίσουμε την νομιμότητα της εξαχθείσας πρότασης ρύθμισης, μέσω της πλατφόρμας και να συστήσουμε την αποδοχή και υπογραφή της στον εντολέα μας, έχουμε αιτηθεί την χορήγηση νομιμοποιητικών εγγράφων και εγγράφων διαφάνειας δανεισμού, τόσο από τον ίδιο τον πιστωτή, όσο και από τον αρχικό δικαιούχο, ήτοι την Τράπεζα, ήδη προ ενός έτους, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ικανοποιηθεί το αίτημά μας. Συνεπώς, ο εντολέας μας καλείται, ανταποκρινόμενος στις ταχθείσες προθεσμίες, να αποδεχθεί / απορρίψει την πρόταση ρύθμισης, δίχως μετά βεβαιότητας να γνωρίζει το πρόσωπο του πιστωτή του και τη διαδικασία με την οποία η οφειλή του μεταβιβάστηκε.

Να αναφερθεί επίσης υπόθεση εντολέα μας, όπου, μόλις οριστικοποιήθηκε η αίτησή του, κατόπιν ελέγχου των γραφείων μας, διαπιστώθηκε η αλλαγή των ήδη αναρτηθέντων στοιχείων! Ειδικότερα, υπήρξε προσθήκη ενός ακινήτου μεγάλης αξίας (1.000.000€), που σαφώς επηρέαζε το υπολογιστικό εργαλείο και οδηγούσε την αίτηση στην εξαγωγή μιας μη βιώσιμης πρότασης. Με αιτήματα προς τον αρμόδιο φορέα και τον ίδιο τον πιστωτή, σε συνδυασμό με εξώδικη διαμαρτυρία προς την Τράπεζα κοινοποιούμενη στους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, ασκήσαμε έντονη πίεση, που είχε ως αποτέλεσμα την συμμόρφωση του πιστωτή και την επαναφορά των περιουσιακών στοιχείων του εντολέα μας στην πραγματική – υφιστάμενη κατάσταση.

Εν κατακλείδι, η πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, ως εφαρμογή, αντλεί τα δεδομένα από τις συνδεδεμένες εφαρμογές (περιουσιολόγιο, myaade κλπ.). Συνεπώς, απαιτείται η ορθότητα των καταχωρημένων στοιχείων σε αυτές, ώστε να γίνει η διασταύρωση των στοιχείων και η σωστή άντληση – μεταφορά τους στις λοιπές πλατφόρμες. Έχει παρατηρηθεί, ότι η μεταφορά των δεδομένων μπορεί να αλλοιωθεί από τους πιστωτές, ακόμα και μετά την οριστικοποίηση της αίτησης. Συμπερασματικά, είναι ιδιαίτερα σημαντική η εποπτεία από τους αρμόδιους φορείς και, όπου ζητείται, η συνδρομή τους για τη διασφάλιση της διαδικασίας. 

Απόσπασμα του υπό έκδοση βιβλίου με τίτλο «ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ στην αναγκαστική εκτέλεση» με υπότιτλο «Περί Πλειστηριασμών - Από τη θεωρία στην πράξη» ISBN 978-618-00-3736-4

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

 • Νίκος Γεωργακάκης

  Πριν από 4 χρόνια, ψάχνοντας καταρτισμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή να εκπροσωπήσει την εταιρεία μου στις τράπεζες για κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, βρέθηκα στο γραφείο της Κας. Λεκκάκου. Από την πρώτη στιγμή βρήκα έναν επαγγελματισμό, μία συνέπεια, ουσιαστική ανταπόκριση στα πολλά και ποικίλα ζητήματά μου και κυρίως ήθος. Η Κα. Λεκκάκου και οι συνεργάτες της έχουν πλήρη επιστημονική κατάρτιση και επιχειρηματολογία για την θετική αντιμετώπιση των Τραπεζών, Funds και Servicers, στις καταχρηστικές διεκδικήσεις τους!!! Πορευόμαστε μαζί 4 χρόνια τώρα με μόνο επιτυχίες και διεκδικήσεις προς όφελος της ξενοδοχειακής μου εταιρείας.

 • Αρτέμης Μαυρικάκης

  Νιώθοντας την ανάγκη να ευχαριστήσω το γραφείο σας για τις υπηρεσίες του, σχετικά με την διευθέτηση της υπόθεσης μου για την ξενοδοχειακή μου επιχείρηση, να επισημάνω ότι: Από την πρώτη επαφή που είχα με το γραφείο σας, διαπίστωσα την μεθοδικότητα, την κατάρτιση και τον επαγγελματισμό των στελεχών του. Δεν μου αφήσατε κανένα ερώτημα αναπάντητο και η συνεχής επαφή μας, μου έδινε σιγουριά και αισιοδοξία για το ευκταίο αποτέλεσμα. Είμαι σίγουρος, ότι είστε σε θέση να λύσετε πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι δανειολήπτες.

 • Γιώργος Οικονόμου

  Υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση, εφευρετικότητα και επινόηση αδιάσειστων επιχειρημάτων, που διακρίνονται από μαθηματική δομή και την συνακόλουθη βεβαιότητα. Υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση, άψογη και υποστηρικτική συμπεριφορά. Άριστος χειρισμός των υποθέσεων. Η Κάθε υπόθεση που αναλαμβάνει γίνεται προσωπικό της βίωμα και, με αριστοτεχνικά δομημένες τοποθετήσεις κερδίζει και τις πλέον δύσκολες υποθέσεις. Αυτός είναι ο ισχυρότερος λόγος που την εμπιστεύονται ιδιώτες, αλλά και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα πλειστηριασμών ή άλλες δύσκολες υποθέσεις. Εμπιστεύομαι, απόλυτα την κυρία Κωνσταντίνα Λεκκάκου & τους αυστηρά επιλεγμένους συνεργάτες του γραφείου της. 100% ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ. Οφείλω πολλά ευχαριστώ για τις κερδισμένες μου υποθέσεις και εύχομαι να κερδίσει την υψηλή αναγνώριση και τιμή που της αξίζει, αφενός σαν άνθρωπος και αφετέρου λόγω των πολλαπλών επιτυχιών της απέναντι στα Funds.

 • Νίκος Κουριδάκης

  Άριστη συνεργασία με όλο το επιτελείο και άρτια ενημερωμένοι όλοι τους, πάντα με την ανθρώπινη προσέγγιση, χωρίς να υπόσχονται μαγικές λύσεις, με αρίστη νομική κατάρτιση, όπως ακριβώς και εσείς Κα. Κωνσταντίνα Λεκκάκου αντιμετωπίσατε την δική μου περίπτωση. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι πάντα επιτυχίες.

 • Αναστασία Κυπαρίση

  Εγώ θα σταθώ στο ανθρώπινο και μόνο κομμάτι της Κας. Λεκκάκου και των συνεργατών της. Θα ήθελα έναν έναν προσωπικά να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που πολλές και συνεχόμενες φορές μπήκατε στην διαδικασία να με καλέσετε και να μου εξηγήσετε ένα ένα τα βήματα που κάνετε, τόσο για εμένα, όσο και την υπόλοιπη οικογένεια μου. Μου δείξατε πως ψάχνετε κάθε οδό, προκειμένου να οδηγηθούμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε που πάνω απ' όλα σέβεστε και είστε ΑΝΘΡΩΠΟΙ!

Εγγραφή στο newsletter