Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένας τομέας διαρκώς αναπτυσσόμενος και μεταβαλλόμενος, καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και άτομα διεξάγουν τις εμπορικές συναλλαγές τους μέσω Διαδικτύου.

Τα δικηγορικά γραφεία Κ.P.L. & Partners μπορούν να παράσχουν υποστήριξη σε όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν όταν οι επιχειρήσεις προχωρούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο, προσφέροντας υπηρεσίες σε θέματα της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσία που αφορούν:

 • ηλεκτρονικές υπογραφές
 • ηλεκτρονικές συμβάσεις
 • υποχρεώσεις στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
 • ηλεκτρονικά τιμολόγια
 • ρύθμιση ηλεκτρονικών πληρωμών
 • ζητήματα προστασίας καταναλωτών
 • προστασία και ασφάλεια δεδομένων
 • άμεσο μάρκετινγκ
 • συμβάσεις εξ’ αποστάσεως
 • αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
 • ασφάλεια προϊόντων και ευθύνη