Προς την «ABS METEXELIXIS SA» η οποία έχει την μορφή S.P.V. (εταιρείας όχημα) εκχωρήθηκαν λόγω τιτλοποίησης από την ATTICA BANK AE την 22-12-2017 μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ονομαστικής αξίας 700,5 εκατ. Ευρώ.
Όμως όπως δέχθηκε και η απόφαση, η οποία αφορά μια εκ των εκχωρηθέντων συμβάσεων, δεν αποδείχθηκε ότι τηρήθηκε νομότυπα η διαδικασία της τιτλοποίησης – μεταβίβασης αυτών των δανείων, ύψους 700,5 εκατ. ευρώ όπως προβλέπει ο νόμος

Συμπέρασμα: Η εν λόγω τιτλοποίηση δανείων ύψους 700,5 εκατ. Ευρώ και η μεταβίβαση τους στο SPV «METEXELIXIS AE» πιθανολογείται ότι πάσχει από ακυρότητα.