ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

ΕΦΟΡΙΑ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Ποιοι φορολογούμενοι με δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς θα ανακτήσουν σταδιακά τον έλεγχό τους

Σε ακατάσχετο όριο δύο ταχυτήτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων, οι οποίοι έχουν ρυθμίσει ή θα ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς την Εφορία και θα παραμείνουν συνεπείς στην καταβολή των μηνιαίων δόσεων, οδηγεί η ρύθμιση της σταδιακής αποδέσμευσης των κλειδωμένων λογαριασμών.


Οι μικροοφειλέτες που έχουν υπαχθεί σε κάποια ρύθμιση ή θα ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων και πληρώνουν μικρή μηνιαία δόση, η οποία δεν υπερβαίνει τα 400 ευρώ, θα δικαιούνται το ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ που ισχύει σήμερα για όλους και για έναν τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος.
Όσοι όμως έχουν μεγαλύτερες ρυθμισμένες οφειλές και το ποσό των δόσεων που πληρώνουν κάθε μήνα υπερβαίνει τα 400 ευρώ θα κερδίζουν μεγαλύτερο ακατάσχετο όριο, το οποίο θα αυξάνεται σταδιακά. Έτσι, οι φορολογούμενοι με δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς θα ανακτήσουν σταδιακά τον έλεγχο των λογαριασμών τους και θα μπορούν να κινούν κάθε μήνα ποσά μεγαλύτερα των 1.250 ευρώ.
Η σχετική διάταξη που προβλέπει την προοδευτική αύξηση του ακατάσχετου ορίου των 1.250 ευρώ για τους συνεπείς οφειλέτες μπορεί να ψηφίστηκε χθες στη Βουλή, αλλά το μέτρο θα καθυστερήσει και εκτιμάται ότι θα ενεργοποιηθεί στα τέλη του καλοκαιριού. Και αυτό γιατί οι τράπεζες δεν είναι ακόμα τεχνικά έτοιμες ώστε να ανταποκριθούν στις αλλαγές που φέρνει ο νέος νόμος.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, για να κερδίσουν ακατάσχετο όριο πάνω από τα 1.250 ευρώ οι φορολογούμενοι με οφειλές προς το Δημόσιο θα πρέπει:
– Πρώτον, να έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους και να έχει προηγηθεί η πληρωμή δύο δόσεων.
– Δεύτερον, να δηλώσουν τον λογαριασμό για τον οποίο ζητείται περιορισμός της κατάσχεσης. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα, ο περιορισμός της κατάσχεσης χορηγείται αποκλειστικά στον δηλωθέντα μοναδικό ακατάσχετο λογαριασμό.
– Τρίτον, να πληρώνουν με συνέπεια τις δόσεις της ρύθμισης.

Δεύτερη ευκαιρία δεν θα υπάρχει. Αν κάποιος χάσει τη ρύθμισή του, θα χάσει και το ευεργέτημα της σταδιακής αποδέσμευσης του λογαριασμού.

Πώς λειτουργεί ο ακατάσχετος.
Το ακατάσχετο ποσό που θα κερδίζουν οι συνεπείς οφειλέτες θα χτίζεται σταδιακά, μήνα με τον μήνα. Με την έναρξη της διαδικασίας το ποσό της μηνιαίας δόσης της ρύθμισης θα πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 3 και το ποσό που θα προκύπτει θα αποτελεί το ακατάσχετο όριο που θα ισχύει για έναν μήνα. Για παράδειγμα, φορολογούμενους ο οποίος έχει υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση και πληρώνει 500 ευρώ μηνιαία δόση από τον πρώτο μήνα θα δει το ακατάσχετο όριο του λογαριασμού του να αυξάνεται σε 1.500 ευρώ (500 x 3 = 1.500 ευρώ). Στη συνέχεια και όσο είναι συνεπής στη ρύθμιση θα εφαρμόζονται μεγαλύτεροι συντελεστές που θα αυξάνουν σταδιακά το ύψος του ακατάσχετου ορίου με ανώτατο συντελεστή το 4,5. Δηλαδή στο παραπάνω παράδειγμα ο φορολογούμενος με την προτελευταία μηνιαία δόση θα δει το ακατάσχετο όριο στον λογαριασμό του να φθάνει στο ποσό των 2.250 ευρώ. Με την πλήρη εξόφληση της οφειλής αποδεσμεύεται πλήρως και ο τραπεζικός λογαριασμός.
Για τους φορολογουμένους που έχουν ενταχθεί σε περισσότερες από μία ρυθμίσεις, το ακατάσχετο ποσό θα υπολογίζεται για κάθε ρύθμιση ξεχωριστά. Η κλίμακα με τους συντελεστές που θα προσδιορίζουν το μηνιαίο ακατάσχετο όριο θα διαφέρει ανάλογα με τη ρύθμιση. Για παράδειγμα, στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων το ακατάσχετο όριο θα αυξάνεται κάθε μήνα, ενώ για τους οφειλέτες που θα ρυθμίσουν τα χρέη τους σε 120 δόσεις το ακατάσχετο όριο θα αυξάνεται κατά 5 ή 6 μήνες. Το μέτρο θα ευνοήσει, όπως λένε οι ειδικοί, τους οφειλέτες με μεγάλες οφειλές, κυρίως τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στη νέα ρύθμιση οφειλών και θα επιλέξουν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους σε μικρό αριθμό δόσεων, κερδίζοντας ταυτόχρονα και μεγαλύτερη έκπτωση στις προσαυξήσεις.

Ο προοδευτικά ακατάσχετος λογαριασμός αφορά έναν μοναδικό λογαριασμό, εφόσον:
1. Έχουν τακτοποιηθεί στο σύνολό τους με ρύθμιση ή με αναστολή πληρωμής οι ατομικές ληξιπρόθεσμες οφειλές του καθ’ ου η κατάσχεση προς τη Φορολογική Διοίκηση καθώς και αυτές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής και τηρούνται οι όροι των ρυθμίσεων αυτών.
2. Έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα η δόση της ρύθμισης του δεύτερου ημερολογιακού μήνα που προηγείται του μήνα χορήγησης του περιορισμού της κατάσχεσης.
3. Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά η αίτηση για τη δήλωση μοναδικού ακατάσχετου λογαριασμού.

Παραδείγματα: Πώς… φουσκώνει το όριο
1. Φορολογούμενος έχει οφειλή 12.000 ευρώ και έχει ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Κάθε μήνα πληρώνει δόση 1.000 ευρώ. Με την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση το ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ θα αυξηθεί στα 3.000 (1.000×3). Οσο είναι συνεπής στη ρύθμιση και πληρώνει κανονικά τις δόσεις του, τόσο θα αυξάνεται ο πολλαπλασιαστής και κατ’ επέκταση το ακατάσχετο όριο. Για παράδειγμα, ο πολλαπλασιαστής στην έκτη δόση θα διαμορφώνεται στο 3,8, με αποτέλεσμα το ακατάσχετο όριο να φθάνει τα 3.800 ευρώ. Στις τελευταίες δόσεις, για παράδειγμα στην 11η, ο πολλαπλασιαστής θα φθάνει το 4,5 και το ακατάσχετο στα 4.500 ευρώ.
2. Φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ χρωστά στην Εφορία 5.000 ευρώ. Εντάσσεται στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων καταβάλλοντας κάθε μήνα 53 ευρώ. Ο φορολογούμενος, του οποίου ο λογαριασμός είναι μπλοκαρισμένος από την Εφορία, δεν θα δει καμία διαφορά με τη νέα ρύθμιση όσον αφορά τη σταδιακή αύξηση του ακατάσχετου. Και αυτό γιατί καλύπτεται από το γενικό ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ. Ο λογαριασμός του θα παραμείνει μπλοκαρισμένος μέχρι το τέλος της ρύθμισης.
3. Φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 40.000 ευρώ έχει χρέη στην Εφορία ύψους 30.000 ευρώ και εντάσσεται στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Στην περίπτωση που επιλέξει να αποπληρώσει στην οφειλή του σε 120 δόσεις, θα πληρώνει 318 ευρώ μηνιαίως. Το ποσό αυτό όμως δεν αλλάζει τίποτα στο ύψος του ακατάσχετου ορίου. Στην περίπτωση όμως που επιλέξει να αποπληρώσει το χρέος του σε 12 δόσεις των 719,10 ευρώ η καθεμία, εκτός από το κούρεμα κατά 90% στις προσαυξήσεις, θα δει σημαντική αύξηση του ακατάσχετου ορίου.

Συγκεκριμένα από την αρχή της ρύθμισης το ακατάσχετο όριο θα φθάσει τα 2.157,30 ευρώ, ποσό το οποίο θα αυξάνεται όσο καταβάλλονται οι δόσεις.

Πηγή: www.tanea.gr

Εγγραφή στο newsletter