ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

ΑΝΟΙΧΤΗ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Σαφή επιτάχυνση παρουσιάζουν το τελευταίο δίμηνο οι επιδόσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, γεγονός που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για παράταση του μηχανισμού μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2018.


Μέσα στο τελευταίο δίμηνο, 650 επιχειρήσεις έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού, όταν μόλις 250 επιχειρήσεις είχαν ρυθμίσει τα χρέη τους μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του μηχανισμού.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένδειξη για το ότι οι βελτιώσεις που επήλθαν στον μηχανισμό τον κατέστησαν πολύ πιο λειτουργικό για τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, γεγονός που συνηγορεί σε "πράσινο φως" των "θεσμών" για παράταση της λειτουργίας του, μετά την αξιολόγηση των στοιχείων για το δ΄ τρίμηνο 2018.
Ειδικά, μάλιστα, από τη στιγμή που το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης των "κόκκινων" δανείων για τις τράπεζες πρέπει να περάσει μέσα από τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών ανοιγμάτων. Συγκεκριμένα, από τα επιχειρηματικά NPEs πρέπει να προέλθει το 61% της μείωσης των "κόκκινων" δανείων συνολικά για την περίοδο Ιουνίου 2017 – Δεκεμβρίου 2019. Από το ποσοστό αυτό, το 30% πρέπει να συνεισφέρουν τα δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το 16% των πολύ μικρών, κατηγορίες, και οι δύο, που εμπίπτουν άμεσα στην στόχευση του εξωδικαστικού μηχανισμού.
Τα παραπάνω δεδομένα δημιουργούν κλίμα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό εκ διαμέτρου αντίθετο με αυτό για παράταση του νόμου Κατσέλη, όπου οι "θεσμοί" διαπίστωσαν χρήση του νόμου για καταστρατήγηση πληρωμής οφειλών. Η διαφοροποίηση στη χρήση των δύο νόμων έγκειται στο ότι στην περίπτωση του εξωδικαστικού υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας στην "πηγή" και όχι κατόπιν της εισόδου στον νόμο, όπως ίσχυε στον νόμο Κατσέλη.
Ειδικότερα, με την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού, ο οφειλέτης πρέπει να παράσχει άδεια για κοινοποίηση στον συντονιστή, τον εμπειρογνώμονα και όλους τους συμμετέχοντες πιστωτές, επεξεργασία και διασταύρωση από αυτούς όλων των περιουσιακών δεδομένων του (άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου).
Μάλιστα, κάθε πιστωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πρόσθετα έγγραφα και στοιχεία από τον οφειλέτη. Αν ο πιστωτής εκπροσωπεί ποσοστό των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη μεγαλύτερο του 25%, ο οφειλέτης δεν μπορεί να αρνηθεί να παράσχει τα πρόσθετα στοιχεία.
Αν το αίτημα υποβάλλεται από πιστωτή που εκπροσωπεί ποσοστό των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη μικρότερο του 25%, ο οφειλέτης μπορεί να αρνηθεί εφόσον θεωρεί ότι μπορεί να υποστεί βλάβη από την αποκάλυψη επιχειρηματικών του απορρήτων. Σε αυτή την περίπτωση, αποφασίζουν οι συμμετέχοντες πιστωτές με πλειοψηφία 60% και εάν ο οφειλέτης αρνηθεί εκ νέου, η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη.
Η αύξηση της προσέλευσης υπερχρεωμένων επιχειρήσεων στον εξωδικαστικό μηχανισμό διευκολύνθηκε σημαντικά μετά την εγκατάσταση στην πλατφόρμα του εργαλείου ανάλυσης βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Το εργαλείο αυτό παρέχει αυτόματα σε ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, τράπεζες, και φυσικά στον ενδιαφερόμενο, πρότυπες λύσεις και έτοιμα προϊόντα για τη ρύθμιση της οφειλής του.
Όπως έχει γράψει το Capital.gr, οι επιχειρήσεις που ρυθμίζουν τα χρέη τους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού λαμβάνουν "κουρέματα" σε πρόστιμα, προσαυξήσεις και μη λογιστικοποιημένους τόκους της τάξεως του 85% - 95%. Παράλληλα, οι περισσότεροι οφειλέτες λαμβάνουν ρύθμιση των χρεών τους σε 120 δόσεις, ενώ κανένας οφειλέτης δεν έχει λάβει ρύθμιση μικρότερη των 60 δόσεων.
Πηγή: www.capital.gr

Εγγραφή στο newsletter