ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ένα Νέο Εργαλείο που προστίθεται στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων

Ένα νέο εργαλείο μίας ολόκληρης διαδικασίας πολυεπίπεδης διαπραγμάτευσης αποτελεί ο εξωδικαστικός μηχανισμός καθώς, μέσω αυτού, πιστοποιημένοι διαπραγματευτές μεσολαβούν και πραγματοποιούν μία ομαλή και ασφαλή διαπραγμάτευση με τους πιστωτές, φέρνοντας ευνοϊκά αποτελέσματα για τον πελάτη.

Η υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό αποτελεί ένα εργαλείο διαπραγμάτευσης που μόνο οφέλη μπορεί να αποφέρει στον οφειλέτη. Ανεξαρτήτως επίτευξης ενός εξωδικαστικού συμβιβασμού ή μη, όλες οι εξωδικαστικές ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν, αποτελούν win – win situation για τον οφειλέτη, αφού:

  • Είτε θα ρυθμιστούν οι οφειλές με τους καλύτερους δυνατούς όρους που μπορούν να επιτευχθούν, με ένα μέρος από το αρχικό συνολικό χρέος του πελάτη να διαγράφεται.
  • Είτε το χρονικό διάστημα των 3 μηνών που διαρκούν οι εξωδικαστικές διαπραγματεύσεις, θα δώσει το περιθώριο να διαμορφώσει ο οφειλέτης, με τη βοήθειά μας, τη μέγιστη δυνατή άμυνα, αναφορικά με την υπόθεσή του, αντλώντας τις κατάλληλες πληροφορίες από τους πιστωτές – servicers.
  • Επιπρόσθετα, όσες ρυθμίσεις έχουν γίνει ήδη, δημοσίου ή και funds, δύναται να επιδιωχθεί η βελτίωσή τους με τους καινούριους κανόνες του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού.
  • Για παράδειγμα, μπορεί να ρυθμιστεί η αποπληρωμή ενός ρυθμισμένου χρέους από 5% με 3% σταθερό επιτόκιο, έως 420 δόσεις σε τράπεζες και έως 240 δόσεις στο δημόσιο.

Τα γραφεία μας προτείνουν στους οφειλέτες να κατανοήσουν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ως ένα εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί σε πολλά επίπεδα διαπραγμάτευσης, άμυνας, βελτίωσης ρυθμίσεων, μέσω μιας στοχευμένης διαπραγμάτευσης από τους έμπειρους δικηγόρους - διαπραγματευτές μας και όχι απλώς ως ένα κερδισμένο χρονικό διάστημα 3 επιπλέον μηνών, προ των πράξεων εκτέλεσης που θα μεταφέρουν την υπόθεση στον χώρο των δικαστηρίων.

Εγγραφή στο newsletter