ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

ΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΦΕΚ 75/Α/30-3-2020

 

Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

 

 Ενημερώνουμε τους εντολείς μας ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75Α/30-3-2020) εφόσον αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του κινδύνου διασποράς του κορωνοιού COVID-19, ήτοι των δικαιούχων του έκτακτου επιδόματος των 800 €, δύνανται να μην καταβάλλουν για τρεις (3) μήνες τις δόσεις του ν. 3869/2010 (Προσωρινή Διαταγή ή Κύρια Αίτηση), του ν. 4469/2017 (Εξωδικαστικός Μηχανισμός) και ν. 4605/2019 (Πλατφόρμα Προστασίας Πρώτης Κατοικίας), καθώς για το διάστημα αυτό αναστέλλεται η καταβολή της ρύθμισης χωρίς να επέρχονται οι συνέπειες λόγω της μη καταβολής και χωρίς να τροποποιείται η συνολική διάρκεια της ρύθμισης.

Επιπλέον δε για οφειλέτες που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αποφάσεις (όπως πχ οι δικαιούχοι του έκτακτου επιδόματος), δύναται να χορηγηθεί η ως άνω αναστολή κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και αξιολόγησης από τον πιστωτή. Πρακτικά λοιπόν όποιος οφειλέτης είτε δεν συμπεριλαμβάνεται στους πληττόμενους ΚΑΔ, είτε δεν είναι δικαιούχος του έκτακτου επιδόματος των 300 € έχει την δυνατότητα να αιτηθεί προς την τράπεζα να τύχει εφαρμογής και στον ίδιο της ανωτέρω αναστολής. Όλοι οι υπόλοιποι οφειλέτες αυτόματα υπάγονται στην ως άνω αναστολή χωρίς καμμία δική τους ενέργεια. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει και η δυνατότητα εναντίωσης εντός επτά ημερών.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

 

Α. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Οφειλέτες (πληττόμενοι ΚΑΔ – δικαιούχοι επιδόματος 800 €) – αναστολή χωρίς καμμία δική τους ενέργεια για 3 μήνες. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει και η δυνατότητα εναντίωσης.

 

Β. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Οφειλέτες που αποδεδειγμένα έχουν πληγεί – αίτηση προς την τράπεζα για εφαρμογή και στην δική τους περίπτωση της τρίμηνης αναστολής.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Εγγραφή στο newsletter