ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

Οι εξωδικαστικές επιτυχίες του γραφείου μας

 

 

 

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες του γραφείου μας με πολυετή εμεπιρία στις διμερείς διαπραγματεύσεις, έχουν πετύχει ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους πελάτες μας. 

Ειδικότερα, σας παραθέτουμε παραδείγματα με τα αναλυτικά ποσά των αρχικών οφειλών, των διαγραφέντων ποσών και ποσοστών, καθώς και τα τελικά ποσά που κλήθηκαν οι δανειολήπτες να καταβάλλουν, αφού υπέγραψαν τα πρακτικά ρύθμισης.

 

 

Α.Φ.:19939 Μείωση χρέους που «αγγίζει» το 90%

Κατόπιν διμερών διαπραγματεύσεων του γραφείου μας με τον πιστωτή «CAIRO No.2 FINANCE DAC» του πελάτη μας, συμφωνήθηκε σημαντική διαγραφή χρέους σε ποσοστό 89,4%. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 70.861,93€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 63.361,93€ (89,4%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 7.500€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση

 

Α.Φ.:19757 Νέα μεγάλη διαγραφή χρέους σε καταναλωτικό δάνειο

Ύστερα από διμερείς διαπραγματεύσεις του γραφείου μας με την πλευρά του πιστωτή «ALPHA BANK - CEPAL», ο πελάτης μας θα κληθεί να αποπληρώσει το χρέος του σε οφειλή καταναλωτικού δανείου, κατά 83,95% μειωμένο. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 93.496,06€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 79.464,45€ (83,95%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 14.031,61€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με δόσεις, σε διάστημα 181 μηνών

 

 

Α.Φ.:18585 Ρύθμιση δανειακών οφειλών, άνω του 1 εκ. ευρώ

Τα γραφεία μας πέτυχαν, μέσω διμερών διαπραγματεύσεων με τον πιστωτή «CEPAL GALAXY II DAC», παρά τις επαρκέστατες εμπράγματες εξασφαλίσεις, την μείωση δύο δανειακών οφειλών του πελάτη μας σε ποσοστό 91,3% και 74,5%. Αναλυτικά:

Για την πρώτη δανειακή οφειλή:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 750.490,36€.
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 685.275,75€ (91,3%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 167.195,95€ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με δόσεις σε διάστημα 420 μηνών, ενώ για τους πρώτους 36 μήνες, οι δόσεις θα είναι άτοκες

Για την δεύτερη δανειακή οφειλή:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 389.484,15€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 289.731,72€ (74,5%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 137.931,44€ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα πληρωθεί με δόσεις σε διάστημα 420 μηνών, ενώ για 60 μήνες, οι δόσεις θα είναι άτοκες

 

Α.Φ.:19864 Νέα ρύθμιση οφειλής με μεγάλη διαγραφή χρέους

Οι διμερείς διαπραγματεύσεις του γραφείου μας με τον πιστωτή «QUANT ASOPUS LP», έφεραν συμφωνία για μείωση του 87,3% του χρέους του πελάτη μας σε καταναλωτικό δάνειο. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 8.710,83€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 7.610,83€ (87,3%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 1.100€ρυθμίστηκε προς εξόφληση

 

Α.Φ.:20004 Μείωση καταναλωτικού δανείου κατά 75%

Το γραφείο μας, ύστερα από διμερείς διαπραγματεύσεις με τον πιστωτή «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ», για το ποσό οφειλής καταναλωτικού δανείου χωρίς εξασφάλιση του πελάτη μας, κατάφερε να το ρυθμίσει στο ¼ της αξίας του, προχωρώντας σε «γενναία» διαγραφή του υπολειπόμενου ποσού. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 19.341,29€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 15.561€ (75%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 4.780€ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με δόσεις, σε διάστημα 120 μηνών

 

Α.Φ.:20099 Διαγραφή 73% καταναλωτικής οφειλής

Το δικηγορικό μας γραφείο, μέσω ειδικών χειρισμών και διμερών διαπραγματεύσεων με τον πιστωτή «HELLAS 2P INVESTMENT DAC -VERALTIS», προχώρησε σε μείωση της καταναλωτικής οφειλής του πελάτη μας, κατά 73%. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 3.729,57€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 2.729,57€ (73%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 1000€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση

 

Α.Φ.:19715 Αποπληρωμή χρέους σε 244 μήνες με «γενναία» μείωση χρέους

Μετά από διμερείς διαπραγματεύσεις και δικαστικές ενέργειες, το γραφείο μας πέτυχε συμφωνία με τον πιστωτή «DOVALUE», διαγράφοντας το 72,9% του χρέους του πελάτη μας για επιχειρηματικό δάνειο, ενώ η αποπληρωμή της οφειλής θα γίνει με δόσεις σε 244 μήνες. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 139.209,49€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 101.967,49€ (72,9%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 37.242€ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με προκαταβολή 1300€ και με δόσεις σε διάστημα 244 μηνών

 

Α.Φ.:19636 Άτοκη αποπληρωμή οφειλής με μεγάλη μείωση χρέους

Ύστερα από διμερείς διαπραγματεύσεις του γραφείου μας με τον πιστωτή «ASOPUS LP», συμφωνήθηκε η μείωση χρέους του πελάτη μας σε ποσοστό 70% και η αποπληρωμή της οφειλής σε άτοκες δόσεις. Συγκεκριμένα:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 36.665,22€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 26.665,22€ (70%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 10.000€ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με προκαταβολή 4.000€ και με άτοκες δόσεις σε διάστημα 11 μηνών

 

Α.Φ.:19855 Διαγραφή 85% οφειλής πελάτη μας

Το γραφείο μας, έπειτα από διμερείς διαπραγματεύσεις με τον πιστωτή «B2KAPITAL – HELLAS3P», συμφώνησε τη μείωση του χρέους του πελάτη μας, κατά 85%. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 8.246,88€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 7.006,88€ (85%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 1240€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση

 

Α.Φ.:19828 «Κούρεμα» δανειακής οφειλής 500.000€

Αφού το γραφείο μας προχώρησε σε διμερείς διαπραγματεύσεις με τον πιστωτή «VEGA II NPL FINANCE DAC – INTRUM», το χρέος στεγαστικών, επιχειρηματικών και καταναλωτικών δανειακών οφειλών με εξασφαλίσεις του πελάτη μας, ύψους σχεδόν 500.000€διαγράφηκε κατά 39,43%. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 520.015,27€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 204.545,59€ (39,43%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 315.469,68€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση

 

Α.Φ.:19790 Νέα διαγραφή χρέους σε οφειλή πελάτη μας

Μετά από διμερείς διαπραγματεύσεις του γραφείου μας με τον πιστωτή «B2KAPITAL – HELLAS2P» επετεύχθη συμβιβασμός για διαγραφή, άνω του 50% της οφειλής του πελάτη μας. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 16.018,07€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 8.810,07€ (55%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 7.208€ρυθμίστηκε προς εξόφληση

 

Α.Φ.:19698 Διαγραφή ποσοστού 50% σε δανειακή οφειλή

Το γραφείο μας, ύστερα από διμερείς διαπραγματεύσεις με τον πιστωτή «SUNRISE I NPL FINANCE DAC», κατάφερε να προχωρήσει σε διαγραφή 50% οφειλής καταναλωτικού δανείου του πελάτη μας. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 3.600€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 1800€ (50%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 1800€ρυθμίστηκε προς εξόφληση

 

Α.Φ.:19760 Αποπληρωμή δανείου με το πρώτο μέρος άτοκο

Ύστερα από διμερείς διαπραγματεύσεις, αλλά και δικαστικές ενέργειες από το γραφείο μας, καταφέραμε να φτάσουμε σε συμφωνία με τον πιστωτή «ORION X SECURIZATION DAC», για μείωση οφειλής στεγαστικού και καταναλωτικού δανείου, προχωρώντας και σε μερική άτοκη αποπληρωμή του πρώτου. Η οφειλή του καταναλωτικού δανείου διαγράφηκε κατά 50%.

Αναλυτικά για το στεγαστικό δάνειο:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 29.906,99€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 4.488,59€ (15%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 25.418,40€ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με δόσεις σε δύο μέρη από τον πελάτη μας, μέσα σε διάστημα 264 μηνών, ενώ, τους πρώτους 204 μήνες, θα αποπληρώνεται άτοκα

Αναλυτικά για το καταναλωτικό δάνειο:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 1.334,26€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 667,17€ (50%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 667,17€ρυθμίστηκε προς εξόφληση

 

Α.Φ.:17314 Διαγραφή 50% επιχειρηματικού δανειακού χρέους

Ύστερα από διμερείς διαπραγματεύσεις του γραφείου μας με τον πιστωτή «SUNRISE II NPL FINANCE DAC – INTRUM», καταφέραμε, προς συμφέρον του πελάτη μας, να φτάσουμε σε ρύθμιση του επιχειρηματικού δανειακού χρέους με δυνητική εμπράγματη εξασφάλιση, διαγράφοντάς το, κατά 50%. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 112.448,60€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 55.930€ (50%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 56.518,60€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με δόσεις, σε διάστημα 154 μηνών

 

Α.Φ.:19008 Δανειακές οφειλές ύψους 300.000€ ρυθμίστηκαν κατά το ήμισυ

Έπειτα από έντονες συζητήσεις και διμερείς διαπραγματεύσεις του γραφείου μας με τον πιστωτή του πελάτη μας, «COSMOS SECURIZATION - CEPAL», οφειλές στεγαστικών δανείων, αλλά και ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού, μειώθηκαν σε ποσοστό 49%. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 297.171,33€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 146.665,80€ (49%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 150.505,53€ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με δόσεις, σε διάστημα 360 μηνών

 

Α.Φ.:19636 Ρύθμιση επαγγελματικού δανείου με διαγραφή 60%

Ύστερα από διμερείς διαπραγματεύσεις με τον πιστωτή του πελάτη μας, «ERB RECOVERY DAC», το γραφείο μας κατάφερε να διαγράψει το 60,95% της οφειλής του επαγγελματικού δανείου που εκκρεμούσε. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 50.358,10€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 30.696,49€ (60,95%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 19.661,61€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με δόσεις, σε διάστημα 120 μηνών

 

Α.Φ.:19855 Μεγάλη μείωση καταναλωτικής οφειλής

Το γραφείο μας πέτυχε, αφού προχώρησε σε διμερείς διαπραγματεύσεις με την πλευρά του πιστωτή «B2KAPITAL – HELLAS3P», να διαγράψει το μεγαλύτερο μέρος καταναλωτικών οφειλών του πελάτη μας και συγκεκριμένα σε ποσοστά που αγγίζουν το 70%. Αναλυτικά:

 • Η πρώτη οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 13.605,14€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 9.287€ (68,25%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 4.318,14€ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με δόσεις σε διάστημα 72 μηνών
 • Η δεύτερη οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 12.131,53€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 8.336€ (68,7%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 3.795,53€ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με δόσεις σε διάστημα 72 μηνών

 

Α.Φ.:19596 Διαγραφή χρέους σε δάνεια στεγαστικά, επιχειρηματικά και καταναλωτικό

Το γραφείο μας, μετά από διμερείς διαπραγματεύσεις και δύο δεκτές δικαστικές αποφάσεις, με εμπράγματες εξασφαλίσεις με την πλευρά του πιστωτή «CEPAL», προχώρησε σε διαγραφές χρεών σε 4 στεγαστικά δάνεια, 2 επιχειρηματικά, καθώς και σε 1 καταναλωτικό.

Αναλυτικά για τα στεγαστικά δάνεια:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στο 1.511.089,61€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 976.509,52€ (64,62%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 534.580,09€ρυθμίστηκε προς εξόφληση

Αναλυτικά για τα επιχειρηματικά δάνεια:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στο 1.376.463,45€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 1.003.941,43€ (72,94%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 372.522,02€ρυθμίστηκε προς εξόφληση

Αναλυτικά για το καταναλωτικό δάνειο:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 218.487,71€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 90.592,17€ (41,46%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 127.895,54€ρυθμίστηκε προς εξόφληση

 

Α.Φ.:16799 Σημαντική διαγραφή χρέους σε καταναλωτικό δάνειο και πιστωτικές κάρτες

Μετά από διμερείς διαπραγματεύσεις, αλλά και δικαστικές ενέργειες από το γραφείο μας, φτάσαμε σε συμφωνία με τον πιστωτή «SUNRISE I NPL FINANCE DAC», για τη διαγραφή καταναλωτικού δανείου του πελάτη μας σε ποσοστό 40,4%, ενώ για οφειλές σε πιστωτικές κάρτες, σε μείωση κατά 71,91% και 58,5%.

 Αναλυτικά για τις πιστωτικές κάρτες:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 3.632€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 2.612€ (71,91%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 1.020€ρυθμίστηκε προς εξόφληση
 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 600€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 350€ (58,5%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 250€ρυθμίστηκε προς εξόφληση

Αναλυτικά για το καταναλωτικό δάνειο:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 93.461,20€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 37.761€ (40,4%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 55.700€ρυθμίστηκε προς εξόφληση

 

Α.Φ.:19903 Διαγραφή άνω του 50% καταναλωτικού δανείου με μηδενικό επιτόκιο

Λιγότερο από το μισό χρέος του καταναλωτικού του δανείου καλείται να εξοφλήσει ο πελάτης μας, καθώς μέσω διμερών διαπραγματεύσεων από την πλευρά μας με τον πιστωτή «INTRUM HELLAS DAC», προχωρήσαμε σε μείωση της οφειλής κατά 56,2%, ενώ η αποπληρωμή θα γίνει με 0% επιτόκιο. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 31.949,93€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 17.949,93€ (56,2%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 14.000€ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα πληρωθεί με άτοκες δόσεις

 

Α.Φ.:19501 Πάνω από 100.000€ διαγραφή χρέους στεγαστικού δανείου

Ολοκληρώθηκαν οι διμερείς διαπραγματεύσεις του γραφείου μας με τον πιστωτή του πελάτη μας, «VEGA I NPL FINANCE DAC - INTRUM» και η οφειλή στεγαστικού δανείου με εμπράγματη εξασφάλιση μειώθηκε κατά 42%, διαγράφοντας ποσό άνω των 100.000. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 273.764,70€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 114.278€ (42%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 159.486,75€ρυθμίστηκε προς εξόφληση

 

Α.Φ.:19514 Συμφωνία για αποπληρωμή χρέους σε 360 μήνες

Το γραφείο μας προχώρησε σε διμερείς διαπραγματεύσεις με τον πιστωτή «ALPHA BANK - CEPAL», πετυχαίνοντας τη συμφωνία αποπληρωμής οφειλών του πελάτη μας, μέσα στο χρονικό περιθώριο των 360 μηνών. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 442.849,11€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 87.376,18€
 • Το υπόλοιπο ποσό των 355.472,40€ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με δόσεις, σε διάστημα 360 μηνών

 

Α.Φ.:19698 Ρύθμιση χρέους με ελεύθερα βαρών ακίνητα αξίας άνω των 200.000€

Κατόπιν διμερών διαπραγματεύσεων του γραφείου μας με τον πιστωτή «SUNRISE I NPL FINANCE DAC - INTRUM», προχωρήσαμε σε ρύθμιση χρέους στεγαστικού δανείου του πελάτη μας, με οικογενειακό εισόδημα 28.918€ και ελεύθερα βαρών ακίνητα συνολικής αξίας, άνω των 200.000€. Αναλυτικά:

 • Η αντικειμενική αξία του προσημειωμένου ακινήτου ήταν 50.371,20€, ενώ η αξία ελεύθερων βαρών ακινήτων ήταν 193.481,46€ και 53.259,79€ αντίστοιχα
 • Το οικογενειακό εισόδημα ήταν 28.918€ και το τελικό χρέος που μειώθηκε στα 8.170,51€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με δόσεις σε διάστημα 58 μηνών

 

Α.Φ.:18585 Ρύθμιση οφειλής στεγαστικού δανείου με πάνω από 250.000€ διαγραφή

Μετά από διμερείς διαπραγματεύσεις με τον πιστωτή «CEPAL GALAXY II DAC» του πελάτη μας, φέραμε ως αποτέλεσμα τη διαγραφή του 75,5% στεγαστικού δανείου με εμπράγματες εξασφαλίσεις. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 389.480€

 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 289.731€ (75,5%) 

 • Το υπόλοιπο ποσό των 99.752€ ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με δόσεις σε διάστημα σε 420 μήνες

 

Α.Φ.:19947 Μείωση επιτοκίου δανείου, από 5% σε 2%

Μετά από διμερείς διαπραγματεύσεις, αλλά και δικαστικές ενέργειες με τον πιστωτή «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», το γραφείο μας κατάφερε να αναστείλει τον πλειστηριασμό ακινήτου του πελάτη μας και να μειώσει το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης από 5% σε 2%, ενώ η οφειλή θα αποπληρωθεί σε 240 μήνες. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 83.704.16€
 • Μετά από ρύθμιση του γραφείου μας και προκαταβολή 6.000€ από τον πελάτη μας, ο πλειστηριασμός αναστέλλεται και το επιτόκιο μειώνεται από 5% σε 2%, ενώ το χρέος θα αποπληρωθεί με δόσεις, σε διάστημα 240 μηνών

 

Α.Φ.:19843 Ρύθμιση καταναλωτικού δανείου με 79% διαγραφή

Το γραφείο μας, με διμερείς διαπραγματεύσεις με τον πιστωτή «QUANT ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» του πελάτη μας, κατάφερε να φέρει 79% διαγραφή χρέους σε καταναλωτικό δάνειο με δυνητική εμπράγματη εξασφάλιση. Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 17.200€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 13.600€ (79%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 3.600€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα πληρωθεί με δόσεις σε διάστημα 30 μηνών

 

Α.Φ.:19937 Σημαντική μείωση οφειλών σε καταναλωτικό και επιχειρηματικό δάνειο

Το γραφείο μας, ύστερα από διμερείς διαπραγματεύσεις και δικαστικές ενέργειες με τον πιστωτή «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ», πέτυχε μία συμβιβαστική ολική αποπληρωμή των καταναλωτικών και επαγγελματικών οφειλών του πελάτη μας, με διαγραφή χρέους σε ποσοστό 74,5%. Αναλυτικά:

 • Οι συνολικές οφειλές του πελάτη μας ανέρχονταν στα 43.000€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 32.000€ (74,5%)
 • Το υπόλοιπο ποσό των 11.000€ρυθμίστηκε προς εξόφληση

Εγγραφή στο newsletter