ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

Στον προηγμένο δυτικό  νομικό  κόσμο, η εξωδικαστική επίλυση των διαφορών αποτελεί προτεραιότητα εδώ και δεκαετίες, με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων την ομαλή λειτουργία των δικαστηρίων και την  άμεση επίλυση των διαφορών. Στην χώρα μας απεναντίας, η κατάσταση είναι σε όλους γνωστή και χαρακτηρίζεται από χρονίζουσες υποθέσεις στα Δικαστήρια, έξοδα και γραφειοκρατία.

Το 2010 εισήχθη και στην χώρα μας μέσω του νόμου 3898/2010 ο θεσμός της διαμεσολάβησης ο οποίος μάλιστα για κάποιες διαδικασίες κατέστη υποχρεωτικός με την θέσπιση του Ν. 4640/2019. Πλέον κάθε πολίτης για την επίλυση ιδιωτικών διαφορών δύναται να προσφύγει σε διαμεσολαβητή και να καλέσει την άλλη πλευρά σε εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς παρουσία βέβαια των δικηγόρων – νομικών παραστατών εκάστης πλευράς.

Το πλέον σημαντικό όμως είναι ότι δια της διαμεσολάβησης δύναται να επιλυθούν και διαφορές προκύπτουσες από τραπεζικά δάνεια ακόμη και σε περίπτωση που οι απαιτήσεις αυτές  έχουν μεταβιβαστεί σε κερδοσκοπικά funds. Ακόμη σημαντικότερο είναι το γεγονός ότι μία τέτοιου είδους διαφορά δια της διαμεσολάβησης  δύναται να επιλυθεί σε κάθε χρονικό στάδιο δηλαδή ήδη από τις απαρχές της καθυστέρησης πληρωμής έως και μετά την επιβολή κατάσχεσης εάν δεν έχει τελεσφορήσει πλειστηριασμός.

Τα μέρη διαπραγματεύονται από μηδενική βάση, ανάλογα μάλιστα με την κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα μπορεί να είναι ιδιαίτερα επωφελή για τους δανειολήπτες καθώς τράπεζες και funds στην προσπάθειά τους να εκκαθαρίσουν το πολλές φορές προβληματικό τους χαρτοφυλάκιο προσφέρουν διαγραφή τόκων και κούρεμα οφειλής.

Από την στιγμή μάλιστα που θα εκκινήσει η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς αυτή δύναται να έχει ολοκληρωθεί με κοινή συμφωνία των μερών η οποία αποτυπώνεται σε συμφωνητικό λίαν συντόμως.

Με τον τρόπο αυτό τα μέρη αποφεύγουν ατέρμονες διαπραγματεύσεις, πολύτιμο χρόνο, δικαστικές διενέξεις και σωρεία δικαστικών εξόδων.

Με το παρόν άρθρο μας οφείλουμε να ενημερώσουμε τους δανειολήπτες και για αυτόν τον τρόπο ρύθμισης και οριστικής διευθέτησης των οφειλών τους πριν να τους κοινοποιηθούν διαταγές πληρωμής και κατασχετήριες εκθέσεις ή ακόμη και μετά την διενέργεια νομικών ενεργειών εκ μέρους τραπεζών και κερδοσκοπικών funds. Πριν την εκκίνηση της διαδικασίας της διαμεσολάβησης επιβάλλεται βέβαια  η εξέταση της κάθε περίπτωσης χωριστά από εξειδικευμένους νομικούς.

Εγγραφή στο newsletter