ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

ΚΟΥΡΕΥΟΥΝ 30% ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 40% ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ

Οι δανειολήπτες πλέον, θα πληρώνουν όσο αξίζει το σπίτι τους και το υπόλοιπο θα διαγράφεται – Πώς λειτουργεί ο μηχανισμός με παραδείγματα.

Επιθετικές κινήσεις για τη μείωση των κόκκινων στεγαστικών δανείων που έχει στο χαρτοφυλάκιό της υιοθετεί η Εθνική Τράπεζα, προτείνοντας στους δανειολήπτες κούρεμα έως 30%, υπό προϋποθέσεις, ενώ ειδικό πρόγραμμα καθιερώνει για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, με το όφελος να φτάνει έως 40%.

 

Ήδη η Εθνική έχει δρομολογήσει πρόγραμμα «κουρέματος» στεγαστικών δανείων σε ευρώ κατά περίπου 30%, ενώ το νέο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τη μείωση του δανείου στα επίπεδα της τρέχουσας αξίας του ακινήτου και από το υπόλοιπο δάνειο, θα σβήνεται σίγουρα το 75%.

Πρόκειται για το ιρλανδικό μοντέλο κουρέματος των στεγαστικών δανείων «Split and Freeze» που σημαίνει σε απλά λόγια ότι το εναπομείναν υπόλοιπο του δανείου που είτε δεν εξυπηρετείται, είτε εξυπηρετείται με δυσκολία, θα χωρίζεται σε δύο σχεδόν ίσα μέρη. Ο δανειολήπτης θα αναλάβει την υποχρέωση να αποπληρώνει το πρώτο μέρος ενώ το άλλο τμήμα θα παραμένει «παγωμένο».

Ωστόσο, η σύνδεση δανείου και αξίας ακινήτου θα ισχύσει τους όσους είχαν την ατυχή έμπνευση να λάβουν δάνεια σε ελβετικό φράγκο αντί σε ευρώ, και η ανατίμηση του ελβετικού νομίσματος εκτίναξε στα ύψη το ύψος του δανείου και τις δόσεις αποπληρωμής, όταν η αξία των ακινήτων κατέρρευσε.

Ειδικότερα, για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο η πρόταση που θα γίνει στους δανειολήπτες θα προβλέπει τα ακόλουθα 8 βήματα:

  1. Αφετηρία είναι το εναπομείναν ποσό του δανείου και η τρέχουσα αξία της κατοικίας.
  2. Αρχικά, το δάνειο μετατρέπεται σε ευρώ.
  3. Από το ποσό του δανείου θα διαχωριστεί εκείνο που αντιστοιχεί στην πραγματική τρέχουσα αξία του ακινήτου, το οποίο θα εξακολουθήσει να τοκίζεται και οριστεί περίοδος αποπληρωμής 15 ετών.
  4. Το υπόλοιπο ποσό του αρχικού δανείου «παγώνει» για την ίδια περίοδο (15ετία).
  5. Ο δανειολήπτης θα πληρώνει πλέον τις τοκοχρεολυτικές δόσεις για το ένα μέρος του δανείου.
  6. Από το υπόλοιπο «παγωμένο» υπόλοιπο του δανείου θα διαγράφεται κάθε χρόνο, ποσοστό 5%, επί του αρχικού ποσού  που θα προκύψει από τον διαχωρισμό και όχι από το τρέχον, κάθε φορά, υπόλοιπο.
  7. Στη λήξη της 15ετίας θα έχει διαγραφεί το 75% του «παγωμένου» μέρους του δανείου.
  8. Τότε και αφού έχει αποπληρωθεί το υπόλοιπο τμήμα του δανείου, θα γίνει επανεκτίμηση της αξίας του ακινήτου. Εάν η αξία του είναι μεγαλύτερη από εκείνη που είχε προσδιοριστεί προ 15ετίας, θα πληρώσει –με νέα ρύθμιση- το ποσό που αντιστοιχεί στην τρέχουσα αξία του ακινήτου μείον την αρχική αξία για την οποία έχει ήδη πληρώσει στην δεκαπενταετία. Το ποσό που θα κληθεί να πληρώσει στην περίπτωση αυτή, θα είναι μέχρι το 25% του «παγωμένου» τμήματος του δανείου, ανεξάρτητα του πόσο θα έχει αυξηθεί η αξία του ακινήτου.
  9. Αν η αξία του ακινήτου έχει μειωθεί ή έχει παραμείνει στάσιμη, ο δανειολήπτης δεν θα πληρώσει τίποτα.

Παράδειγμα με αριθμούς

Έστω ότι το εναπομείναν δάνειο σε ελβετικό φράγκο είναι 200.000 ευρώ. Το ποσό μετατρέπεται σε ευρώ. Εκτιμάται η αξία του ακινήτου και αποτιμάται σε 120.000 ευρώ. Η πρόταση της Εθνικής θα προβλέπει τον χωρισμό του δανείου σε δύο τμήματα.

1ον Σε εκείνο που αντιστοιχεί στην αξία του ακινήτου δηλαδή σε 120.000 ευρώ το οποίο θα πρέπει να αποπληρωθεί εντός 15ετίας.

2ον Στο τμήμα που θα «παγώσει» για την 15ετία και για όσο διάστημα το δάνειο εξυπηρετείται κανονικά, το οποίο θα είναι ύψους 80.000 ευρώ.

Το 2ο δάνειο θα μειώνεται κάθε χρόνο κατά 5% ήτοι κατά 4.000 ευρώ.

Εφόσον ο δανειολήπτης είναι συνεπής και αποπληρώνει κανονικά το πρώτο μέρος, το «παγωμένο» τμήμα θα έχει μειωθεί στη 15ετία κατά το ποσό των 60.000 ευρώ.

Τότε λοιπόν, γίνεται νέα αποτίμηση της αξίας του ακινήτου και η νέα αξία του αποτιμάται σε 130.000 ευρώ. Με την πρόταση της Εθνικής προβλέπεται πως ο δανειολήπτης θα κληθεί να πληρώσει σε δόσεις το ποσό των 10.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι θα του «κουρευτεί» το αρχικό δάνειο κατά 70.000 ευρώ.

Αν η αξία του ακινήτου, μετά την 15ετία είναι 140.000 ευρώ ή παραπάνω, θα αποπληρώσει επιπλέον ποσό 20.000 ευρώ, οπότε το όφελος από το κούρεμα διαμορφώνεται σε 60.000 ευρώ.

Στην περίπτωση που η αξία του ακινήτου είναι ίση ή μικρότερη των 120.000 ευρώ, τότε δεν πληρώνει τίποτα επιπλέον και το όφελος από το κούρεμα φτάνει στο ποσό των 80.000 ευρώ.

Τα δάνεια σε ευρώ

Για τα στεγαστικά δάνεια που χορηγήθηκαν σε ευρώ και είναι στο «κόκκινο» η Εθνική έχει δρομολογήσει ένα παρόμοιο, αλλά λιγότερο επιθετικό σχέδιο και χωρίς σύνδεση ύψους του δανείου και αξίας του ακινήτου.

Το σχέδιο προβλέπει τον διαχωρισμό του εναπομείναντος ποσού του δανείου σε δύο ίσα μέρη.

Το πρώτο είναι εκείνο που θα εξυπηρετείται κανονικά για 15ετία.

Το δεύτερο μισό, θα παραμείνει παγωμένο στην περίοδο και θα μειώνεται κατά 4% τον χρόνο. Δηλαδή στην 15ετία θα έχει μειωθεί κατά 60%.

Στη λήξη της 15ετίας, ο δανειολήπτης θα κληθεί να αποπληρώσει σε 9 (εννέα) επιπλέον χρόνια το 40% του παγωμένου τμήματος.

Ουσιαστικά γίνεται ένα «κούρεμα» του τρέχοντος ύψους του δανείου κατά 30% και μειώνονται αισθητά τα τοκοχρεολύσια, αφού παγώνει για 15 χρόνια το 50% του δανείου και μετά αποπληρώνεται το 40%.

Πηγή: www.sofokleousin.gr

Εγγραφή στο newsletter