ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Το γραφείο μας πέτυχε την έκδοση της δεκτής απόφασης για την υπαγωγή των εντολέων μας στις διατάξεις του ν. 3869/2010 (ν. Κατσέλη - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων) και συγκεκριμένα το γραφείο μας ΠΕΤΥΧΕ:
Συνεκδίκαση αιτήσεων συζύγων. Υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3869/2010 και των οφειλών προς τον ΟΑΕΔ (πρώην ΟΕΚ). Οριστική ρύθμιση. Απόρριψη ενστάσεως αοριστίας και καταχρηστικότητας. Ιδιωτικοί Υπάλληλοι με καθεστώς ανεργίας του αιτούντος και σύμβαση ορισμένου χρόνου για την αιτούσα. Μέσο οικογενειακό εισόδημα περίπου 800 € για μια τετραμελή οικογένεια (ύπαρξη δύο ανηλίκων τέκνων). Εξαιρεί από την εκποίηση το σύνολο της ακίνητης και κινητής (αυτοκίνητο) περιουσίας του αιτούντος !!!

Ειδικότερα εξαιρεί το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας σε ποσοστό 50% ενός διαμερίσματος στην Αργυρούπολη Αττικής του Δ ορόφου, 70 τετραγωνικών μέτρων, ενός οικοπέδου 150 τμ στο νομό Αρκαδίας και ενός αγροτεμαχίου 4.000 τμ επίσης στον ίδιο νομό, καθώς εκτιμά ασύμφορη την εκποίηση αυτών. Συνολικό ύψος δανεισμού 28.455 € και υποχρέωση καταβολής μόνο του ποσού των 4.425 € σε βάθος πενταετίας. Διαγραφή οφειλής ποσού 24.000 € περίπου. Εξαίρεση της κύριας κατοικίας της αιτούσας με ρύθμιση 240 δόσεων εκ των οποίων οι πρώτες 60 με μηδενικές καταβολές σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3869/2010 και υποχρέωση καταβολών 154 € για 180 δόσεις. Συνυπολογισμός των καταβληθέντων ποσών με την ΠΔ. Επίκληση εφαρμογής του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010 για μερική κάλυψη της δόσης από το Ελληνικό Δημόσιο.

Εγγραφή στο newsletter