ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

ΔΙΧΩΣ ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Με το σημερινό σύντομο άρθρο μας θα αναδείξουμε άλλο ένα ακανθώδες ζήτημα το οποίο αποτελεί συνέπεια της προχειρότητας και της βιασύνης που χαρακτήρισαν την διαδικασία μεταβίβασης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις από τις τράπεζες σε αλλοδαπά funds αλλά και την διαδικασία της ανάθεσης της διαχείρισης των απαιτήσεων αυτών από τα funds στις εγχώριες εταιρείες διαχείρισης, ήτοι το ζήτημα της καταβολής χρηματικών ποσών από τους δανειολήπτες σε λογαριασμούς που τηρούνται επ ονόματι των εταιρειών διαχείρισης.

Στην συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων απαιτούν την καταβολή χρηματικών ποσών σε λογαριασμούς που τηρούνται στο όνομά τους αν και τυγχάνουν διαχειριστές των απαιτήσεων και όχι δικαιούχοι, καθώς δικαιούχοι τυγχάνουν σε κάθε περίπτωση τα αλλοδαπά funds. Με βάση μάλιστα την υπ΄ αριθμ. 91/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κρίθηκε ότι η διαχειρίστρια εταιρεία δικαιούται να απαιτεί αρχικά την καταβολή στην ίδια, εκτός κι αν προβλέπεται διαφορετικά στο σχετικό πληρεξούσιο μεταξύ διαχειρίστριας-Fund, οπότε δύναται να ζητά την καταβολή και στο Fund.

Έχει υποστηριχθεί, ωστόσο, και η αντίθετη άποψη, ότι δηλ. κατ’ αρχήν δικαιούχος είναι το Fund, στο οποίο θα πρέπει η διαχειρίστρια να ζητά την καταβολή του οιουδήποτε ποσού, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά στο μεταξύ τους πληρεξούσιο. Σχετικώς έκρινε η υπ΄ αριθμ. 8/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών σύμφωνα με την οποία «Από το ανωτέρω περιεχόμενο των παραπάνω πληρεξουσίων συνάγεται ότι παρασχέθηκε μεν στην καθ’ ης η εξουσία να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια, εξώδικη ή δικαστική, […] πλην όμως δεν παρασχέθηκε σε αυτήν η εξουσία να δέχεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο, είτε ως άμεσος αντιπρόσωπος είτε ως έμμεσος αντιπρόσωπος είτε ως εξουσιοδοτηθέν προς τούτο πρόσωπο είτε ως δεκτικός καταβολής, στο πλαίσιο οποιασδήποτε σχέσης, καταβολές, είτε οικειοθελείς είτε κατόπιν αναγκαστικής εκτελέσεως, αφού τέτοια εξουσία δεν δύναται να απορρεύσει υπέρ αυτής άνευ άλλου τινός από τον νόμο …».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω δημιουργείται απόλυτη ανασφάλεια δικαίου σχετικά με την νομιμότητα των καταβολών απευθείας στις εταιρείες διαχείρισης Κατόπιν δε μελέτης έκαστης περίπτωσης ξεχωριστά, είναι δυνατόν να θεμελιωθεί ακόμη και το νομικό φαινόμενο της υπερημερίας δανειστή σε περίπτωση που η εταιρεία διαχείρισης ενώ δεν δικαιούται να αξιώνει καταβολές στο όνομά της προβαίνει σε αυτή τη συμπεριφορά και ταυτόγχρονα αρνείται να παράσχει λογαριασμό στον οφειλέτη ώστε ο τελευταίος να πραγματοποιεί καταβολές σε τηρούμενο υπέρ του fund λογαριασμό, με όλες τις υπέρ των δανειοληπτών νομικές συνέπειες.

Περιττό φυσικά καθίσταται το να αναφέρουμε ότι δυνάμει σωρείας πρόσφατων δικαστικών αποφάσεων με κορυφαίες τις υπ’ αριθμ. 822/2022 και 823/2022 αποφάσεις του Αρείου Πάγου οι εταιρείες διαχείρισης δεν νομιμοποιούνται καν να ασκούν δικαστικές ενέργειες και ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων που μεταβιβάστηκαν με την διαδικασία της τιτλοποίησης του ν. 3156/2003, κάτι που περιπλέκει έτι περαιτέρω την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Σε κάθε περίπτωση κάθε υπόθεση είναι μοναδική και απαιτεί διαφορετική νομική και πραγματική μελέτη και διαφορετικό νομικό χειρισμό. Καλούμε εκ νέου άμεσα τον κάθε ενδιαφερόμενο να ενημερωθεί για τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσής του ώστε να μην απεμπολήσει κανενός είδους νόμιμο δικαίωμά του.

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

 • Νίκος Γεωργακάκης

  Πριν από 4 χρόνια, ψάχνοντας καταρτισμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή να εκπροσωπήσει την εταιρεία μου στις τράπεζες για κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, βρέθηκα στο γραφείο της Κας. Λεκκάκου. Από την πρώτη στιγμή βρήκα έναν επαγγελματισμό, μία συνέπεια, ουσιαστική ανταπόκριση στα πολλά και ποικίλα ζητήματά μου και κυρίως ήθος. Η Κα. Λεκκάκου και οι συνεργάτες της έχουν πλήρη επιστημονική κατάρτιση και επιχειρηματολογία για την θετική αντιμετώπιση των Τραπεζών, Funds και Servicers, στις καταχρηστικές διεκδικήσεις τους!!! Πορευόμαστε μαζί 4 χρόνια τώρα με μόνο επιτυχίες και διεκδικήσεις προς όφελος της ξενοδοχειακής μου εταιρείας.

 • Αρτέμης Μαυρικάκης

  Νιώθοντας την ανάγκη να ευχαριστήσω το γραφείο σας για τις υπηρεσίες του, σχετικά με την διευθέτηση της υπόθεσης μου για την ξενοδοχειακή μου επιχείρηση, να επισημάνω ότι: Από την πρώτη επαφή που είχα με το γραφείο σας, διαπίστωσα την μεθοδικότητα, την κατάρτιση και τον επαγγελματισμό των στελεχών του. Δεν μου αφήσατε κανένα ερώτημα αναπάντητο και η συνεχής επαφή μας, μου έδινε σιγουριά και αισιοδοξία για το ευκταίο αποτέλεσμα. Είμαι σίγουρος, ότι είστε σε θέση να λύσετε πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι δανειολήπτες.

 • Γιώργος Οικονόμου

  Υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση, εφευρετικότητα και επινόηση αδιάσειστων επιχειρημάτων, που διακρίνονται από μαθηματική δομή και την συνακόλουθη βεβαιότητα. Υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση, άψογη και υποστηρικτική συμπεριφορά. Άριστος χειρισμός των υποθέσεων. Η Κάθε υπόθεση που αναλαμβάνει γίνεται προσωπικό της βίωμα και, με αριστοτεχνικά δομημένες τοποθετήσεις κερδίζει και τις πλέον δύσκολες υποθέσεις. Αυτός είναι ο ισχυρότερος λόγος που την εμπιστεύονται ιδιώτες, αλλά και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα πλειστηριασμών ή άλλες δύσκολες υποθέσεις. Εμπιστεύομαι, απόλυτα την κυρία Κωνσταντίνα Λεκκάκου & τους αυστηρά επιλεγμένους συνεργάτες του γραφείου της. 100% ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ. Οφείλω πολλά ευχαριστώ για τις κερδισμένες μου υποθέσεις και εύχομαι να κερδίσει την υψηλή αναγνώριση και τιμή που της αξίζει, αφενός σαν άνθρωπος και αφετέρου λόγω των πολλαπλών επιτυχιών της απέναντι στα Funds.

 • Νίκος Κουριδάκης

  Άριστη συνεργασία με όλο το επιτελείο και άρτια ενημερωμένοι όλοι τους, πάντα με την ανθρώπινη προσέγγιση, χωρίς να υπόσχονται μαγικές λύσεις, με αρίστη νομική κατάρτιση, όπως ακριβώς και εσείς Κα. Κωνσταντίνα Λεκκάκου αντιμετωπίσατε την δική μου περίπτωση. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι πάντα επιτυχίες.

 • Αναστασία Κυπαρίση

  Εγώ θα σταθώ στο ανθρώπινο και μόνο κομμάτι της Κας. Λεκκάκου και των συνεργατών της. Θα ήθελα έναν έναν προσωπικά να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που πολλές και συνεχόμενες φορές μπήκατε στην διαδικασία να με καλέσετε και να μου εξηγήσετε ένα ένα τα βήματα που κάνετε, τόσο για εμένα, όσο και την υπόλοιπη οικογένεια μου. Μου δείξατε πως ψάχνετε κάθε οδό, προκειμένου να οδηγηθούμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε που πάνω απ' όλα σέβεστε και είστε ΑΝΘΡΩΠΟΙ!

Εγγραφή στο newsletter