ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

«ΔΙΨΑ» ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ, ΣΤΟ ΧΟΡΟ ΚΑΙ Η ALPHA

Προτάσεις ξένων οίκων για να ακολουθήσει το μοντέλο τιτλοποιήσεων της Eurobank.
Την όρεξη των ξένων οίκων που ειδικεύονται στις επενδύσεις σε χαρτοφυλάκια «κόκκινων» δανείων έχει ανοίξει η μεγάλη τιτλοποίηση που σχεδιάζει η Eurobank, που ήδη «φλερτάρουν» και τη διοίκηση της Alpha Bank για να κινηθεί στην ίδια κατεύθυνση, καθώς εκτιμούν ότι τα deal των τιτλοποιήσεων μπορεί να αποδειχθούν «χρυσά» για όσους τοποθετήσουν κεφάλαια.


Όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, οι μεγάλες τιτλοποιήσεις δανείων μέσω οχημάτων ειδικού σκοπού (SPV) αποτελούν ευκαιρία για πολύ υψηλές αποδόσεις, καθώς οι αποτιμήσεις των δανείων θα είναι σχετικά χαμηλές, ενώ η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια, η αποτελεσματικότερη λειτουργία των πλειστηριασμών και οι ρυθμίσεις που θα προωθηθούν στο πλαίσιο της διαχείρισης των δανείων θα επιτρέψουν ανακτήσεις μεγαλύτερες από τις αρχικές προσδοκίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της Alpha Bank αξιολογεί πολύ σοβαρά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από εξειδικευμένους επενδυτικούς οίκους για τη δημιουργία του δικού της SPV, μέσω του οποίου θα μπορούσε να επιταχυνθεί δραστικά η εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της τράπεζας, σύμφωνα με το μοντέλο που ακολουθεί η Eurobank.
Η Alpha είναι η τράπεζα με τη μεγαλύτερη κεφαλαιακή επάρκεια, που θεωρητικά θα μπορούσε να ακολουθήσει το μοντέλο της Eurobank ακόμη και χωρίς να λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση, όπως έγινε στην περίπτωση της Eurobank με την έμμεση αύξηση κεφαλαίου δια της απορρόφησης της Grivalia, αλλά και με την αναμενόμενη πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας διαχείρισης «κόκκινων» δανείων, Financial Planning Services, από την οποία θα αντληθούν τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με όσα δήλωσαν κορυφαία στελέχη της Alpha σε πρόσφατη επενδυτική ημερίδα της Goldman Sachs, το ζήτημα που δημιουργεί αυτή την περίοδο το μεγαλύτερο προβληματισμό στη διοίκηση της τράπεζας είναι οι αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις (DTC), που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πλήγμα στους μετόχους, εάν επιταχυνθεί από την τράπεζα η προσπάθεια μείωσης των προβληματικών ανοιγμάτων και αυτό οδηγήσει σε ζημιογόνα χρήση, που, με τη σειρά της, θα προκαλούσε υποχρεωτική αύξηση κεφαλαίου υπέρ του Δημοσίου (δηλαδή, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας).
Τα στελέχη της Alpha είπαν ότι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του deal της μεγάλης τιτλοποίησης προβληματικών ανοιγμάτων από την Eurobank. Αν οι τιμές που θα πιάσουν οι τίτλοι και, ειδικότερα, οι τίτλοι μεσαίας διαβάθμισης (mezzanine) είναι ικανοποιητικές, η Alpha πιθανότατα θα ενεργοποιήσει το δικό της σχήμα μεγάλης τιτλοποίησης, ώστε να περιορίσει και τον κίνδυνο μιας αύξησης κεφαλαίου υπέρ του Δημοσίου, διασφαλίζοντας ότι η μείωση των προβληματικών ανοιγμάτων με γρήγορο ρυθμό δεν θα οδηγήσει την τράπεζα σε ζημιές.
Έτσι, οι επόμενες κινήσεις της Alpha συνδέονται άρρηκτα με την επιτυχία της προσπάθειας της Eurobank. Η Eurobank μέσα στο α’ τρίμηνο θα υποβάλει στον SSM τα στοιχεία για τα δάνεια που θα τιτλοποιηθούν και θα προχωρήσει σε τιμολόγηση της τιλοποίησης. Τον Απρίλιο θα ολοκληρωθεί η συγχώνευση με την Grivalia, ενώ το 4ο τρίμηνο θα διατεθούν οι τίτλοι μεσαίας διαβάθμισης (mezzanine) σε επενδυτές.
Η καθαρή λογιστική αξία του SPV, στο οποίο θα μεταβιβασθούν τα δάνεια, αναμένεται να είναι 1,35 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,05 δισ. ευρώ αντιστοιχούν στα ομόλογα υψηλής διαβάθμισης (senior) και 0,3 δισ. ευρώ στα mezzanine. Η τράπεζα έχει ήδη καταλήξει σε συμφωνία με τον SSM για τα θέματα της τιτλοποίησης.
Πηγή: www.sofokleousin.gr

Εγγραφή στο newsletter