ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

Αναδιάρθρωση Επιχειρηματικών Οφειλών Ν. 4469/2017

Θεσπίζεται  η δυνατότητα αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών οφειλών με «κούρεμα» οφειλής προς Ιδιώτες πιστωτές, Τράπεζες και Δημόσιο, προκειμένου να ελαφρυνθούν οι βιώσιμες επιχειρήσεις. Υπάγονται και τα δάνεια που έχουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (ΤΕΜΠΜΕ-πυρόπληκτων-σεισμοπλήκτων).

Ελεύθερη διαμόρφωση περιεχομένου σύμβασης αναδιάρθρωσης με τήρηση των κάτωθι κανόνων:

 • Διατήρηση δικαιωμάτων προνομιούχων πιστωτών
 • Μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών
 • Προνομιακή μεταχείριση νέων χρηματοδοτήσεων

Οι υποχρεώσεις προς το ΔΗΜΟΣΙΟ  γίνονται:

 • αποπληρωμή οφειλών κατ' ανώτατο σε 120 δόσεις
 • μηνιαίες δόσεις
 • ελάχιστη μηνιαία δόση πενήντα (50) ευρώ
 • χωρίς περίοδο χάριτος
 • δεν επιτρέπεται η ικανοποίηση απαιτήσεων του Δημοσίου με άλλα ανταλλάγματα αντί χρηματικού ποσού.

Προσοχή στις συνέπειες:

 • Ο οφειλέτης χορηγεί υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου της αίτησης και των υποβληθέντων εγγράφων. Ο οφειλέτης ενημερώνεται κατά την υποβολή της αίτησης για τις συνέπειες της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης.
 • Παρέχεται άδεια για κοινοποίηση σε όλους τους πιστωτές των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο απόσπασμα της αίτησης.
 • Άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων και άρση του φορολογικού απορρήτου.
 • Αναστολή της διαδικασίας του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.
 • Μη σπουδαίος λόγος καταγγελίας διαρκών δανειακών συμβάσεων, αλλά η μεταγενέστερη ακύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης αποτελεί ΜΑΧΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ παύσης πληρωμών.
 • Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη


 

Σχετικά άρθρα

24 Νοεμβρίου 2022

ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ – ΑΠΟΣΩΒΗΘΗΚΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣΤΑΤΑ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΕΓΓΡΑΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ

22 Νοεμβρίου 2022

Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 4354/2015 ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΙ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ Ν. 3156/2003 ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

11 Νοεμβρίου 2022

ΑΡΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ-ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΕΩΝ ΜΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

27 Οκτωβρίου 2022

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ–ΕΝΑ ΔΙΑΡΚΩΣ ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ–ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

21 Οκτωβρίου 2022

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 822/2022 ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

14 Οκτωβρίου 2022

INTRUM HELLAS – ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Εγγραφή στο newsletter