ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

ΑΓΩΓΗ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ

Πρόσφατες επιτυχίες του γραφείου μας

ΜΕΤΑ από το δυσμενές κλίμα που άρχισε να διαμορφώνεται νομολογιακά μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 911/2018 εφετειακής απόφασης, η οποία δικαίωσε κατ’ έφεση την τράπεζα EUROBANK έναντι της ομαδικής αγωγής των δανειοληπτών σε Ελβετικό Φράγκο (CHF), καταφέραμε και πετύχαμε την έκδοση ΔΥΟ αποφάσεων που έκαναν δεκτούς εν μέρει τους ισχυρισμούς των εντολέων μας – δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο (CHF), και συγκεκριμένα το γραφείο μας ΠΕΤΥΧΕ:

 

Α. Δεκτή απόφαση του Μον. Πρωτ. Ιωαννίνων δανειολήπτη με δάνειο σε ελβετικό φράγκο, η οποία έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς του και  ορίζει μηνιαίες καταβολές βάσει της εκάστοτε ΑΡΧΙΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ Ελβετικού Φράγκου / Ευρώ, η οποία  ίσχυε κατά την τμηματική εκταμίευση του δανείου και παράλληλα επιβάλλει χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη του δανειολήπτη από την αδικοπρακτική ευθύνη της τράπεζας.

Β. Απόφαση του Μον. Πρωτ. Αθηνών η οποία επιφυλάσσεται  να κρίνει την υπόθεση και αναβάλει την εκδίκαση της μέχρις εκδόσεως  αμετάκλητης ( στον ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ) έκδοσης απόφασης επί της εκκρεμούσας αναίρεσης της συλλογικής αγωγής δανειοληπτών με δάνειο σε ελβετικό φράγκο, (CHF).

Εγγραφή στο newsletter