ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

Τελευταία άρθρα

06 Μαίου 2022

Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 973 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΟΠΛΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

18 Μαρτίου 2022

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΥΡΕΣΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΟΥ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΩΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΣΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

04 Μαρτίου 2022

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ – ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ

25 Φεβρουάριου 2022

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

21 Φεβρουάριου 2022

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΠΛΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

11 Φεβρουάριου 2022

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

04 Φεβρουάριου 2022

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΛΟΓΩ ΤΟΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΑΥΤΕΣ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

27 Ιανουάριου 2022

ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ - ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ FUND

21 Ιανουάριου 2022

ΝΕΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑ ΞΕΝΟΥ FUND - ΑΝΕΣΤΑΛΗ ΟΡΙΣΘΕΙΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

23 Δεκεμβρίου 2021

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΠΕΛΑΤΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ Κ. Σ.

22 Δεκεμβρίου 2021

Η ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ

14 Δεκεμβρίου 2021

Το δίλημμα του δανειολήπτη να διαπραγματευτώ με το FUND ή να κινηθώ δικαστικά κατά του FUND ;

Εγγραφή στο newsletter