ΕΝΦΙΑ – ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Ποιόν βαρύνει η υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ- τα μέλη της κοινοπραξίας ή την κοινοπραξία αυτοτελώς- όταν Κοινοπραξία είναι η εργολήπτρια στην οποία έχει περιέλθει ακίνητο προς ανέγερση οικοδομής κατά το σύστημα της αντιπαροχής επί συμβολαίων μεταβιβάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών; Όπως ορίζει ο…

Η δίκη του facebook

Μια ομάδα 25.000 χρηστών του Facebook κατέθεσε αγωγή σε αυστριακό δικαστήριο εναντίον του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης με την κατηγορία ότι χρησιμοποίησε παράνομα τα προσωπικά τους δεδομένα. Ο Μαξ Σρεμς, ένας Αυστριακός νομικός και υπέρμαχος της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατέθεσε…

Η νέα λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση των επισφαλών απαιτήσεων

Από την 1/1/2014, οπότε τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος ΚΦΕ (Ν 4172/2013), άλλαξε εντελώς η «φιλοσοφία» για την αντιμετώπιση των επισφαλών απαιτήσεων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς του Ν 2238/1994 (ισχύς μέχρι 31/12/2013), η επιχείρηση σχημάτιζε πρόβλεψη, ανεξαρτήτως αν…

Aμοιβόμενοι με απόδειξη δαπάνης

Όπως είναι γνωστό με την ψήφιση του Ν 4172/2013 και συγκεκριμένα με την παρ. 1 του άρθρου 61 ορίστηκε η υποχρέωση παρακράτησης φόρου στις «αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες,…