ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

ΤΙ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ BREXIT ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Ως γνωστόν, επίκειται η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. Σε περίπτωση που αυτή γίνει άτακτα, χωρίς μια ομαλή μεταβατική περίοδο και άρα χωρίς συμφωνία που θα ρυθμίζει το καθεστώς των νομικών σχέσεων των δύο οντοτήτων Ε.Ε. και Η.Β., τότε ως λογική συνέπεια, παύει να ισχύει ο GDPR στο δεύτερο, δηλαδή σταματά να ισχύει αυτομάτως στο έδαφός του. Κατ’ επέκταση, το Η.Β. δεν θα μπορεί να κυρώσει τον GDPR με κάποιον εφαρμοστικό νόμο, όπως έχουν κάνει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έτσι ώστε να τον ενσωματώσει στο εσωτερικό του δίκαιο.

Θα πρέπει, λοιπόν, εάν επιλέξει να αποκόψει κάθε νομικό δεσμό με την Ε.Ε., να συντάξει και ψηφίσει δικό του νομοθέτημα, με το οποίο θα προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων, η προστασία των οποίων ενδιαφέρει και τον ΓΚΠΔ. Το νομοθέτημα θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του GDPR, έτσι ώστε να μπορούν οι βρετανικές επιχειρήσεις και οργανισμοί, να εξακολουθήσουν να συναλλάσσονται με τα κράτη μέλη της ΕΕ, ειδάλλως, κάθε συμφωνία, είτε  δημοσίων είτε ιδιωτικών οργανισμών, θα είναι άκυρη για την ΕΕ και όποιοι το επιχειρήσουν θα αντιμετωπίσουν βαρύτατα πρόστιμα.
Όσες επιχειρήσεις έχουν την έδρα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και πιο συγκεκριμένα, επιχειρήσεις χωρίς υποκαταστήματα, πρακτορεία, θυγατρικές στην Ε.Ε. ή επιχειρήσεις που προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες σε φυσικά πρόσωπα στην Ε.Ε. ή επιχειρήσεις που παρακολουθούν συμπεριφορές φυσικών προσώπων σε άλλες χώρες εντός Ε.Ε., θα πρέπει, εάν θέλουν να συνεχίσουν να επεξεργάζονται Π.Δ., να διορίσουν έναν εκπρόσωπό τους εντός Ε.Ε. ή εντός ΕΟΧ. Ο εν λόγω εκπρόσωπος θα πρέπει να λαμβάνει γραπτές εντολές από την εδρεύουσα στο Η.Β. εταιρεία για τις επεξεργασίες που θα διεξάγει, ενώ η επιχείρησή αυτή στο ΗΒ θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τον εκπρόσωπό της στα υποκείμενα των δεδομένων και στην εποπτική αρχή αντίστοιχα, μέσω της Πολιτικής Προστασίας – Απορρήτου Π.Δ., η οποία είναι καλό να αναρτηθεί και στην Ιστοσελίδα της εν λόγω επιχείρησης, αλλά και σε προσιτό και εμφανές μέρος της εγκατάστασης / εγκαταστάσεων της. Η ενημέρωση προς την εποπτική Αρχή της χώρας, στην οποία βρίσκεται ο εκπρόσωπος αυτός της επιχείρησης του Η.Β. δεν είναι απαραίτητο να είναι επί τούτου, αλλά οφείλει η επιχείρηση να καταστήσει σαφή και προσιτά τα στοιχεία του εν λόγω εκπροσώπου της στην εποπτική Αρχή της χώρας, στην οποία αυτός δραστηριοποιείται, σε περίπτωση που αυτά ζητηθούν.
Το σημαντικό επίσης εδώ είναι ότι οι εποπτικές αρχές στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος ο εκπρόσωπος της επιχείρησης του Η.Β., είναι σε θέση να κινήσουν ενέργειες επιβολής (συμπεριλαμβανομένων των προστίμων) εναντίον ενός εκπροσώπου, σε περίπτωση που αυτός, κατά την επεξεργασία Π.Δ. φυσικών προσώπων στην χώρα αυτή παραβαίνουν τις αρχές και τις επιταγές εν γένει του ΓΚΠΔ, με τον ίδιο τρόπο που θα μπορούσαν να τις ασκήσουν εναντίον της ίδιας της βρετανικής επιχείρησης, στην οποία υπάγεται ο εκπρόσωπος αυτός. Άρα, ο εκπρόσωπος που θα οριστεί από την επιχείρηση που διατηρεί έδρα στο ΗΒ και υποκατάστημα στην ΕΕ ή τον ΕΟΧ, θα έχει αυτοτελείς ευθύνες και συνέπειες ως προς τις κυρώσεις και τα πρόστιμα που μπορεί, δυνητικά, να υποβληθούν από την εποπτική Αρχή της χώρας της Ε.Ε. ή της Ε.Ο.Χ. που είναι αυτός εγκαταστημένος.
Δεν χρειάζεται να οριστεί εκπρόσωπος εάν η επιχείρηση είναι Δημόσια αρχή ή εάν η επεξεργασία είναι χαμηλού κινδύνου για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων και επίσης,εάν η επεξεργασία δεν γίνεται σε εκτεταμένη κλίμακα και δεν αφορά δεδομένα ειδικών κατηγοριών ή ποινικών αδικημάτων.

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

 • Νίκος Γεωργακάκης

  Πριν από 4 χρόνια, ψάχνοντας καταρτισμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή να εκπροσωπήσει την εταιρεία μου στις τράπεζες για κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, βρέθηκα στο γραφείο της Κας. Λεκκάκου. Από την πρώτη στιγμή βρήκα έναν επαγγελματισμό, μία συνέπεια, ουσιαστική ανταπόκριση στα πολλά και ποικίλα ζητήματά μου και κυρίως ήθος. Η Κα. Λεκκάκου και οι συνεργάτες της έχουν πλήρη επιστημονική κατάρτιση και επιχειρηματολογία για την θετική αντιμετώπιση των Τραπεζών, Funds και Servicers, στις καταχρηστικές διεκδικήσεις τους!!! Πορευόμαστε μαζί 4 χρόνια τώρα με μόνο επιτυχίες και διεκδικήσεις προς όφελος της ξενοδοχειακής μου εταιρείας.

 • Αρτέμης Μαυρικάκης

  Νιώθοντας την ανάγκη να ευχαριστήσω το γραφείο σας για τις υπηρεσίες του, σχετικά με την διευθέτηση της υπόθεσης μου για την ξενοδοχειακή μου επιχείρηση, να επισημάνω ότι: Από την πρώτη επαφή που είχα με το γραφείο σας, διαπίστωσα την μεθοδικότητα, την κατάρτιση και τον επαγγελματισμό των στελεχών του. Δεν μου αφήσατε κανένα ερώτημα αναπάντητο και η συνεχής επαφή μας, μου έδινε σιγουριά και αισιοδοξία για το ευκταίο αποτέλεσμα. Είμαι σίγουρος, ότι είστε σε θέση να λύσετε πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι δανειολήπτες.

 • Γιώργος Οικονόμου

  Υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση, εφευρετικότητα και επινόηση αδιάσειστων επιχειρημάτων, που διακρίνονται από μαθηματική δομή και την συνακόλουθη βεβαιότητα. Υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση, άψογη και υποστηρικτική συμπεριφορά. Άριστος χειρισμός των υποθέσεων. Η Κάθε υπόθεση που αναλαμβάνει γίνεται προσωπικό της βίωμα και, με αριστοτεχνικά δομημένες τοποθετήσεις κερδίζει και τις πλέον δύσκολες υποθέσεις. Αυτός είναι ο ισχυρότερος λόγος που την εμπιστεύονται ιδιώτες, αλλά και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα πλειστηριασμών ή άλλες δύσκολες υποθέσεις. Εμπιστεύομαι, απόλυτα την κυρία Κωνσταντίνα Λεκκάκου & τους αυστηρά επιλεγμένους συνεργάτες του γραφείου της. 100% ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ. Οφείλω πολλά ευχαριστώ για τις κερδισμένες μου υποθέσεις και εύχομαι να κερδίσει την υψηλή αναγνώριση και τιμή που της αξίζει, αφενός σαν άνθρωπος και αφετέρου λόγω των πολλαπλών επιτυχιών της απέναντι στα Funds.

 • Νίκος Κουριδάκης

  Άριστη συνεργασία με όλο το επιτελείο και άρτια ενημερωμένοι όλοι τους, πάντα με την ανθρώπινη προσέγγιση, χωρίς να υπόσχονται μαγικές λύσεις, με αρίστη νομική κατάρτιση, όπως ακριβώς και εσείς Κα. Κωνσταντίνα Λεκκάκου αντιμετωπίσατε την δική μου περίπτωση. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι πάντα επιτυχίες.

 • Αναστασία Κυπαρίση

  Εγώ θα σταθώ στο ανθρώπινο και μόνο κομμάτι της Κας. Λεκκάκου και των συνεργατών της. Θα ήθελα έναν έναν προσωπικά να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που πολλές και συνεχόμενες φορές μπήκατε στην διαδικασία να με καλέσετε και να μου εξηγήσετε ένα ένα τα βήματα που κάνετε, τόσο για εμένα, όσο και την υπόλοιπη οικογένεια μου. Μου δείξατε πως ψάχνετε κάθε οδό, προκειμένου να οδηγηθούμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε που πάνω απ' όλα σέβεστε και είστε ΑΝΘΡΩΠΟΙ!

Εγγραφή στο newsletter