ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΕΚΚΑΚΟΥ «Τα τραπεζικά funds δεν μπορούν να επιβάλουν κατασχέσεις ή να διενεργούν πλειστηριασμούς» Συνέντευξη στην Ελένη Σαραντάκη

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, τα οποία δραστηριοποιούνται στην Αθήνα και σε ολόκληρη την Ελλάδα, αναλαμβάνουν υποθέσεις από όλο το φάσμα του δικαίου με ειδίκευση στο Τραπεζικό δίκαιο και σε θέματα προστασίας δανειοληπτών, στο εμπορικό δίκαιο και στο δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης.

Η δικηγόρος Κωνσταντίνα Λεκκάκου, στο πλαίσιο αυτό, μίλησε στο Greek Hotelier για τα «κόκκινα» δάνεια των ξενοδοχείων, αλλά και τον τρόπο που ο επαγγελματίας μπορεί να επιτύχει μία ρεαλιστική και βιώσιμη αναδιάρθρωση των τραπεζικών του οφειλών.

Παρά το γεγονός ότι το καλοκαίρι του 2022 ο ελληνι­κός Τουρισμός κατάφερε να ανακάμψει, αρκετές είναι οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και οι ξενοδο­χειακές μονάδες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις και βρίσκονται στο όριο να γίνουν «κόκκινες». Τι θα συμβουλεύατε έναν ξενοδόχο που σκέφτεται να διαπραγματευτεί την ανα­διάρθρωση της οφειλής του αυτή την περίοδο;

Αυτή η χρονική συγκυρία είναι ιδανική για να αξιοποιήσει ένας επιχειρηματίας την -νομοθετικά πλέον θεσμοθετημέ­νη- δυνατότητα να επιδιώξει και να επιτύχει μία ρεαλιστική και βιώσιμη αναδιάρθρωση των τραπεζικών του οφειλών. Ανάλογα με τις προτεραιότητες, τη στρατηγική του επιχει­ρηματία και το προφίλ της κάθε επιχείρησης, παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης μίας σειράς εξωδικαστικών, αλλά και δικαστικών ενεργειών, είτε διαδοχικά, είτε και συνδυ­αστικά με τις οποίες μπορεί να επιτύχει μία πραγματικά ευεργετική αναδιάρθρωση που να δίνει «ανάσα», ώθηση και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον επιχειρηματία. Εν­δεικτικά αναφέρω τις πιο σημαντικές δυνατότητες, όπως : α) τη δυνατότητα διμερούς διαπραγμάτευσης στα πλαί­σια της ελευθερίας των συμβαλλομένων μερών με κάθε έναν πιστωτή χωριστά, β) την πολυμερή διαπραγμάτευση ( εξωδικαστικός μηχανισμός) με το σύνολο των πιστωτών ΚΑΙ του Δημοσίου, όπου επιδιώκεται μία συνολική λύση έναντι όλων στην οποία απαιτείται οργάνωση, εμπειρία και σωστά κοστολογημένες προτάσεις του επιχειρηματία, γ) την αξιοποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζώνστην τήρηση και εφαρμογή του οποίου υποχρεούνται και δεσμεύονται και τα FUNDS, δ) τη δυνατότητα εξυγίανσης της επιχείρησης, ε) τη διαμεσολάβηση τυπική και άτυπη. Όλες οι άνω ενέργειες μπορούν να αξιοποιηθούν χωρίς καν την καταφυγή σε δικαστικές ενέργειες, οι οποίες παραμένουν σημαντικές και βοηθούν στην αναβάθμιση της διαπραγματευτικής δύναμης του επιχειρηματία.

Tο τελευταίο διάστημα γίνεται αρκετός λόγος για την απόφαση 822/22 του Αρείου Πάγου που βάζει «φρένο» σε πλειστηριασμούς από funds. Γιατί αυτή η απόφαση θεωρείται ιστορική και ποιες δυνατότητες δίνει στους δανειολήπτες;

Μετά από σειρά δεκτών δικαστικών αποφάσεων από πολλά δικαστήρια σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, έφθασε η ώρα να κρίνει το ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, ο Άρειος Πάγος, με την ιστορική του υπ' αριθμ. 822/22 απόφαση, ότι τα τραπεζικά funds, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, επιλέγοντας να εφαρμόσουν τις διατάξεις του ν. 3156/2003, δε νομιμοποιούνται να παρίστανται στα δικαστήρια, δεν μπορούν να επιβάλουν κατασχέσεις, να διενεργούν πλειστηριασμούς επί ακινήτων δανειοληπτών και γενικά να προβαίνουν σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης. Είναι μία απόφαση «σταθμός» στην Ελλάδα που βάζει φραγμό στις παράνομες, αδιαφανείς, παράτυπες και ασφυκτικές μεθοδεύσεις των funds που επιχειρούν ανεξέλεγκτα και παρά τον νόμο επί σειρά ετών εις βάρος της περιουσίας των Ελλήνων. Η γνωστή πλέον απόφαση 822/22 Αρείου Πάγου δεν ανέδειξε κανένα κενό νόμου, παρά τα όσα αντίθετα ελέχθησαν, και συνεπώς ορθώς κρίθηκε ότι δεν χρήζει επέμβασης της νομοθετικής εξουσίας. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε ευθεία παράβαση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των Ελλήνων ως προς την πρόσβαση τους σε μια δίκαιη δίκη, αλλά και του δικαιώματος της προστασίας της περιουσίας τους. Ούτε όμως ήρθε αιφνιδιαστικά μια τέτοια

απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας. Αντίθε­τα εδράζεται σε σειρά πολλών άλλων , θετικών για τους δανειολήπτες, αποφάσεων. Τα προβλήματα της εισόδου των FUNDS στην ελληνική έννομη τάξη είναι πολλά και έχουν αναδειχθεί πλέον επί σειρά ετών στις αίθουσες των δικαστηρίων.

Ποιο είναι πια το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρω­ση των εξελίξεων στην υπόθεση;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Εξαρτάται από την στρατηγική που έχει προσυμφωνηθεί με τον επι­χειρηματία, από την προτεραιοποίηση των αναγκών του, από το στάδιο που βρίσκονται -πιθανώς- οι δικαστικές ενέργειες. Κάθε περίπτωση είναι πάντοτε μοναδική.

 

Τι θα συμβεί πλέον με τους πλειστηριασμούς που ήδη έχουν διενεργηθεί και ποιες θα πρέπει να είναι οι επόμενες κινήσεις όσων επηρεάζονται από τα νέα δεδομένα; Η απόφαση 822/22 του Αρείου Πάγου ανοίγει τη συ- ζήτηση και για αποκατάσταση των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση και καταβολή αποζημιώσεων ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουν ήδη εκποιηθεί δια πλειστηριασμού ακίνητα, ενώ παράλληλα εκκρεμούν ένδικα μέσα των δανειοληπτών κατά πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης χωρίς να έχουν ακόμα εκδικασθεί οι υποθέσεις αυτές. Φυσικά θέλει εγρήγορση στην περίπτωση αυτή, διότι υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες και προϋποθέσεις δικονομικές. Το καλύτερο θα ήταν να συμβουλευτούν έναν εξειδικευμένο νομικό σύμβουλο για να ελεγχθούν τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης χωριστά. Σε κάθε περίπτωση όμως, η στροφή αυτή της νομολογίας με την ανωτέρω αμετάκλητη απόφαση του ΑΡΕΊΟΥ ΠΑΓΟΥ αλλάζει τις ισορροπίες των μερών και πλέον στις διαπραγματεύσεις των δανειοληπτών με τα Funds, η θέση των δανειοληπτών αναβαθμίζεται ραγδαία.

Τα δικηγορικά γραφεία "Lekkakou & Associates - Law Firm" είναι γνωστό ότι διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων. Ποιες υπηρεσίες προσφέρετε στα ξενοδοχεία;

Ο ξενοδοχειακός κλάδος έχει σημαντικές ιδιαιτερότητες αλλά και διακριτή αντιμετώπιση από την πλευρά των Funds αλλά και των δικηγορικών μας γραφείων, εφόσον προσελκύει το μέγιστο ενδιαφέρον των ξένων Funds. Τα γραφεία μας έχουν καταγράψει επί σειρά πολλών ετών σημαντικές επιτυχίες στις αναδιαρθρώσεις ξενοδοχειακών ομίλων και επιχειρήσεων σε όλη την Ελληνική Επικράτεια με την στήριξη και την συμβολή ενός επιτελείου εξειδικευμένων και έμπειρων συμβούλων συνεργατών μας, ώστε να προσφέρουμε άρτιες και στοχευμένες ενέργειες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις προτεραιότητες του κάθε επιχειρηματία ξενοδόχου. Στόχος μας παραμένει η δημιουργία στρατηγικής για τον κάθε επιχειρηματία χωριστά, ώστε να φθάσουμε στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, αναβαθμίζοντας την διαπραγματευτική του θέση και αξιοποιώντας κάθε δυ νατότητα και είναι πολλές οι δυνατότητες που προσφέρο νται σε αυτήν την χρονική και νομική συγκυρία.

H κ. Κωνσταντίνα Λεκκάκου είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Συντονίστρια Διαμεσολαβητών της ΤΗΣ Υπουργείου Ανάπτυξης.

Εγγραφή στο newsletter