ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ «ΚΟΚΚΙΝΩΝ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ.?

Σήμερα, η υπαγωγή στις διατάξεις του 4469/17 « ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ  «ΚΟΚΚΙΝΩΝ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ» , η προθεσμία του οποίου λήγει την 30-4-2020 και δεν έχει μέχρι σήμερα παραταθεί, αποτελεί την μόνη «ασπίδα» προστασίας από κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης – κατάσχεσης για να μπορέσουν οι επιχειρηματίες να διαπραγματευτούν ουσιαστικά και χωρίς την απειλή πλειστηριασμού για την εξεύρεση , ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΑ, μίας ρύθμισης βιώσιμης και ρεαλιστικής των επιχειρηματικών οφειλών τους.

Ιδίως μετά τις σημερινές έκτακτες περιστάσεις, μεσούσης της πανδημίας του COVID-19, του πρωτοφανούς Lockdown και της επερχόμενης βαθύτερης οικονομικής κρίσης που πλήττει ήδη τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,  αναδεικνύεται η σημαντικότητα μίας ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ με τις Τράπεζες και τα FUNDS που εμφανίστηκαν στο τραπεζικό προσκήνιο.

Επειδή μετά την λήξη ισχύος του Νόμου, την 30η-4-202, έρχονται νέα μέτρα ρευστοποίησης, βίαιης ή συναινετικής, καθώς νέες διατάξεις ιδιωτικής πτώχευσης και πλειστηριασμών

Θεωρούμε ότι όλοι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες δεν πρέπει να σταματήσουν την προσπάθεια αναδιάρθρωσης της επιχείρησης τους, λόγω των κωλυμάτων, αλλά να προχωρήσουν στις αρχικές έστω ενέργειες ( άντληση στοιχείων από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ λαμβάνοντας προσωρινό ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ. αίτησης της ηλεκτρ. πλατφόρμας) αναμένοντας να δικαιωθούν οι προσπάθειες τους για να μην βρεθούν σε ευθεία αντιπαράθεση με τον κίνδυνο των κατασχέσεων και της εταιρικής και ιδιωτικής πτώχευσης
Και να  συμπεριληφθούν εν τέλει στην πολυαναμενόμενη αναστολή ισχύος του Νόμου, λόγω της προσωρινής υποβολής αίτησης υπαγωγής τους. που για ανυπαίτιους λόγους δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30-4-2020.

Εγγραφή στο newsletter