ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

Προσωρινή Διαταγή Αναστολής της Πράξης Αποβολής του οφειλέτη, από ακίνητο που εκπλειστηριάστηκε

Η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης στην εποχή των funds είναι μία ιδιαιτέρως σύνθετη και πολυδαίδαλη διαδικασία, λόγω του πολυσχιδούς υπάρχοντος νομικού πλαισίου που την διέπει.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι δανειολήπτες, παντελώς απογοητευμένοι, προσήλθαν στο γραφείο μας, μετά την κατακύρωση των ακινήτων τους σε πλειστηριασμό που επέσπευδε σε βάρος τους η εταιρεία διαχείρισης «INTRUM HELLAS». Τα ακίνητα υπερθεμάτισε και απέκτησε η εταιρεία «SUNRISE I ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ». Οι δανειολήπτες, μέχρι και την ημερομηνία του πλειστηριασμού και την κατακύρωση των ακινήτων τους, δεν είχαν ασκήσει κανένα ένδικο βοήθημα ενώπιον Δικαστηρίων. Το μόνο που απέμενε να ασκηθεί ήταν η προσβολή της κατακυρωτικής έκθεσης και έκθεσης πλειστηριασμού που αφορούσε στην προσβολή όλων των ακυροτήτων που είχαν μεσολαβήσει, μέχρι τη διενέργεια του πλειστηριασμού.

Μετά από έλεγχο, διαπιστώσαμε πληθώρα παρατυπιών ως προς τη νομιμοποίηση της εταιρείας διαχείρισης «ΙNTRUM HELLAS», αλλά και το ΚΑΙΝΟΦΑΝΕΣ φαινόμενο, δυο αλλοδαπές εταιρείες να διεκδικούν την ίδια δανειακή απαίτηση, προβάλλοντας η καθεμία εξ αυτών, ότι η απαίτηση της ανήκει, με συνέπεια την ύπαρξη πλήρους σύγχυσης, ως προ το πρόσωπο του αληθή δικαιούχου της απαίτησης για την οποία διενεργήθηκε ο πλειστηριασμός.

Προσβάλαμε λοιπόν, με τα δικόγραφά μας, το κύρος του πλειστηριασμού και των μεταγενέστερων αυτού πράξεων, οι οποίες θα οδηγούσαν στην αποβολή των δανειοληπτών από τα ακίνητα. Πιθανολογήθηκε από το Δικαστήριο, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση συντρέχει μη τήρηση των διαδικασιών που ο νόμος επιβάλλει, σχετικά με τη μεταβίβαση των απαιτήσεων στα funds και τη διαχείριση τους από τους servicers, καθώς ο πλειστηριασμός αφορά σε απαίτηση από συγκεκριμένη δανειακή σύμβαση, την οποία διεκδικούν δυο διαφορετικά funds που ισχυρίζονται ταυτόχρονα ότι αυτή τους ανήκει.

Ήδη, το Δικαστήριο έκρινε τις ακυρότητες και με δύο δικαστικές αποφάσεις του (διάταξη του Δικαστή και προσωρινή διαταγή) ανέστειλε τις πράξεις αποβολής και εγκατάστασης, πιθανολογώντας το βάσιμο των ανακοπών μας, με συνέπεια οι εντολείς μας να παραμένουν στα ακίνητα. Το σημαντικότερο όμως όλων είναι ότι εκκρεμεί η εκδίκαση των ανακοπών με βάσιμες ελπίδες για δικαστική ανατροπή του διενεργηθέντος πλειστηριασμού.

Εγγραφή στο newsletter