ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΕΡ ΕΝΤΟΛΕΑ ΜΑΣ

Τα γραφεία μας LEKKAKOU & ASSOCIATES LAW FIRM πέτυχαν την απόρριψη έφεσης αντιδίκου φορέα του Δημοσίου, κατά της απόφασης που αναγνώρισε την υπαγωγή οφειλέτη εντολέα μας στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 (νόμος Κατσέλη).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Απόρριψη έφεσης του Δημοσίου κατά πρωτόδικης ΔΕΚΤΗΣ απόφασης δανειολήπτη.

Κρίθηκε ότι πληρεί η αίτηση της προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3869/2010. Με την πρωτόδικη απόφαση ρυθμίστηκαν οφειλές ιδιωτικού υπαλλήλου που είχε περιέλθει σε μόνιμη και  γενική αδυναμία πληρωμής, υπάγεται δε στην αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων ακόμα κι αν κρίνονται από το Δικαστήριο οφειλές προς κοινωνικοασφαλιστικούς φορείς. Δεν είναι απαραίτητη η προηγούμενη βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 – καθίστανται ληξιπρόθεσμες με την κοινοποίηση της αίτησης. Κρίθηκε τελεσίδικα ότι δεν παραβιάζεται ο θεσμός κοινωνικής ασφάλισης με τη ρύθμιση οφειλών μέσω του Ν. 3869/2010. Δεν είναι καταχρηστική η υπαγωγή στις διατάξεις ρύθμισης υπερχρεωμένων οφειλετών. Επικύρωση ρύθμισης οφειλής με μηδενικές καταβολές για διάστημα τριών ετών, προστασία κύριας κατοικίας οφειλέτη, με εξαίρεση αυτής από αναγκαστική εκποίηση.

 

Εγγραφή στο newsletter