ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΚΑΙΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 26/2019

Η σημασία της εν λόγω αποφάσεως έγγειται στο ότι επεβλήθη ένα σημαντικό πρόστιμο 150.000 Ευρώ στην εν λόγω επιχείρηση, λόγω της μη αποδεδειγμένης και αιτιολογημένης εφαρμογής- εκτός της μη ορθής υπαγωγής κάποιων επιτελούμενων δραστηριοτήτων των εργαζομένων σε άλλες νόμιμες βάσεις - της νόμιμης βάσης της συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, την διαβίβαση τους σε τρίτους, κλπ.

 

Η εν λόγω εταιρεία εφάρμοσε την νόμιμη βάση της συγκατάθεσης, έχοντας ως έρεισμα την υπογραφή της «Αποδοχής» των εργαζομένων, η οποία όμως δεν ήταν προϊόν ελεύθερης βουλήσεως των εργαζομένων, όπως απαιτεί ο Κανονισμός για την συγκατάθεση, ως προϋπόθεση της νομιμότητάς της (άρθρο 7 παρ. 1, 2 ΓΚΠΔ), διότι στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων η συγκατάθεση πρέπει να ζητείται και να λαμβάνεται από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας ως ultima ratio, λόγω του ότι, ακριβώς επειδή ο εργαζόμενος είναι de factο το αδύναμο συμβαλλόμενο μέρος σε σχέση με το έτερο συμβαλλόμενο μέρος, τον εργοδότη, είναι δύσκολο η συγκατάθεσή του να είναι προϊόν ελεύθερης και σαφούς βουλήσεως του και το εάν είναι χρήζει αποδείξεως από την πλευρά του εργοδότη.

Ο εργοδότης-συμβαλλόμενος οφείλει να αποδείξει την αλήθεια των πραγματικών του ισχυρισμών, κατά την λογική του βάρους απόδειξης του άρθρου 336 ΚΠολΔ και να «λογοδοτήσει» για όσα ισχυρίζεται με αποδείξεις.  H λογοδοσία του άρθρου 5 παρ. 2 αποτελεί μια βασική πρόβλεψη και διεργασία του ΓΚΠΔ και το οποίο εξειδικεύεται στο άρθρο 24 ΓΚΠΔ για την ευθύνη του Υπευθύνου επεξεργασίας. Εν προκειμένω, όμως, η εργοδοσία της εταιρείας, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, αν και έφερε την ευθύνη, δεν ήταν σε θέση να τηρήσει και να αποδείξει τη συµµόρφωση µε την παράγραφο 1 του άρθρου 5 ΓΚΠ∆ και παραβίασε την προβλεπόµενη από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 ΓΚΠ∆ αρχή της λογοδοσίας, μεταφέροντας απαραδέκτως και καταχρηστικώς το βάρος της απόδειξης της συµµόρφωσης στα υποκείμενα των δεδομένων, όσον αφορά την  ελαχιστοποίηση των δεδομένων τους και την θεμιτότητα και διαφάνεια της επεξεργασίας των δεδομένων τους. Επομένως, η εταιρεία έδρασε μη νόμιμα βάσει του Κανονισμού, όσον αφορά την αρχή της λογοδοσίας του Υπευθύνου, αλλά και του κοινού δικαίου σχετικά με το βάρος απόδειξης ισχυρισμών. 

 

Εν κατακλείδι, το θέμα εν προκειμένω, δεν είναι μόνο και κυρίως το υψηλό πρόστιμο που τελολογικά επιβλήθηκε στην εταιρεία για τις προαναφερόμενες παραβάσεις της, έστω και όχι εκ δόλου. Είναι η προς παραδειγματισμό «τιμωρία» της εταιρείας από την ΑΠΔΠΧ για μη συμμόρφωση του Υπευθύνου σε βασικές επιταγές του ΓΚΠΔ (λογοδοσία), ως προς την νομιμότητα διαφόρων εκφάνσεων κοινολόγησης – επεξεργασίας των υποκειμένων, άνευ τηρήσεως των ορθών νομιμοποιητικών βάσεων της εν λόγω επεξεργασίας και των βασικών αρχών επεξεργασίας του άρθρου 5 ΓΚΠΔ (θεμιτή, διαφανής, κλπ.), χωρίς η τήρηση των πρώτων από μόνη της, στο βαθμό που γινόταν, να συνεπαγόταν απαραιτήτως και την ορθή εφαρμογή των δεύτερων. Με το δεδικασμένο που δημιουργεί η εν λόγω απόφαση, θέτει τις βάσεις για την πιθανή αποτροπή παρόμοιων αυθαίρετων ενεργειών των Υπευθύνων και μάλιστα σε αναφορά με την επεξεργασία δεδομένων εργαζομένων στα πλαίσια της σχέσης απασχόλησής τους.

Επιμέλεια άρθρου

Μερκούριος Θεοδοσίου 

Δικηγόρος - Νομικός Σύμβουλος σε θέματα Προσωπικών Δεδομένων- GDPR Compliance

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

 • Νίκος Γεωργακάκης

  Πριν από 4 χρόνια, ψάχνοντας καταρτισμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή να εκπροσωπήσει την εταιρεία μου στις τράπεζες για κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, βρέθηκα στο γραφείο της Κας. Λεκκάκου. Από την πρώτη στιγμή βρήκα έναν επαγγελματισμό, μία συνέπεια, ουσιαστική ανταπόκριση στα πολλά και ποικίλα ζητήματά μου και κυρίως ήθος. Η Κα. Λεκκάκου και οι συνεργάτες της έχουν πλήρη επιστημονική κατάρτιση και επιχειρηματολογία για την θετική αντιμετώπιση των Τραπεζών, Funds και Servicers, στις καταχρηστικές διεκδικήσεις τους!!! Πορευόμαστε μαζί 4 χρόνια τώρα με μόνο επιτυχίες και διεκδικήσεις προς όφελος της ξενοδοχειακής μου εταιρείας.

 • Αρτέμης Μαυρικάκης

  Νιώθοντας την ανάγκη να ευχαριστήσω το γραφείο σας για τις υπηρεσίες του, σχετικά με την διευθέτηση της υπόθεσης μου για την ξενοδοχειακή μου επιχείρηση, να επισημάνω ότι: Από την πρώτη επαφή που είχα με το γραφείο σας, διαπίστωσα την μεθοδικότητα, την κατάρτιση και τον επαγγελματισμό των στελεχών του. Δεν μου αφήσατε κανένα ερώτημα αναπάντητο και η συνεχής επαφή μας, μου έδινε σιγουριά και αισιοδοξία για το ευκταίο αποτέλεσμα. Είμαι σίγουρος, ότι είστε σε θέση να λύσετε πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι δανειολήπτες.

 • Γιώργος Οικονόμου

  Υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση, εφευρετικότητα και επινόηση αδιάσειστων επιχειρημάτων, που διακρίνονται από μαθηματική δομή και την συνακόλουθη βεβαιότητα. Υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση, άψογη και υποστηρικτική συμπεριφορά. Άριστος χειρισμός των υποθέσεων. Η Κάθε υπόθεση που αναλαμβάνει γίνεται προσωπικό της βίωμα και, με αριστοτεχνικά δομημένες τοποθετήσεις κερδίζει και τις πλέον δύσκολες υποθέσεις. Αυτός είναι ο ισχυρότερος λόγος που την εμπιστεύονται ιδιώτες, αλλά και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα πλειστηριασμών ή άλλες δύσκολες υποθέσεις. Εμπιστεύομαι, απόλυτα την κυρία Κωνσταντίνα Λεκκάκου & τους αυστηρά επιλεγμένους συνεργάτες του γραφείου της. 100% ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ. Οφείλω πολλά ευχαριστώ για τις κερδισμένες μου υποθέσεις και εύχομαι να κερδίσει την υψηλή αναγνώριση και τιμή που της αξίζει, αφενός σαν άνθρωπος και αφετέρου λόγω των πολλαπλών επιτυχιών της απέναντι στα Funds.

 • Νίκος Κουριδάκης

  Άριστη συνεργασία με όλο το επιτελείο και άρτια ενημερωμένοι όλοι τους, πάντα με την ανθρώπινη προσέγγιση, χωρίς να υπόσχονται μαγικές λύσεις, με αρίστη νομική κατάρτιση, όπως ακριβώς και εσείς Κα. Κωνσταντίνα Λεκκάκου αντιμετωπίσατε την δική μου περίπτωση. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι πάντα επιτυχίες.

 • Αναστασία Κυπαρίση

  Εγώ θα σταθώ στο ανθρώπινο και μόνο κομμάτι της Κας. Λεκκάκου και των συνεργατών της. Θα ήθελα έναν έναν προσωπικά να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που πολλές και συνεχόμενες φορές μπήκατε στην διαδικασία να με καλέσετε και να μου εξηγήσετε ένα ένα τα βήματα που κάνετε, τόσο για εμένα, όσο και την υπόλοιπη οικογένεια μου. Μου δείξατε πως ψάχνετε κάθε οδό, προκειμένου να οδηγηθούμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε που πάνω απ' όλα σέβεστε και είστε ΑΝΘΡΩΠΟΙ!

Εγγραφή στο newsletter