ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

Ο Ν. Κατσέλη συνεχίζει να εφαρμόζεται και δικαιώνει «πανηγυρικά» τους δανειολήπτες

Αν ανατρέξει κανείς στην αρθρογραφία μας, θα διαπιστώσει την ιδιαίτερη έμφαση που έχουμε αποδώσει στην δυναμική εξέλιξη της ρύθμισης οφειλών, μέσω μίας συγκεκριμένης διαδικασίας, ήτοι αυτής που προβλέφθηκε δυνάμει του Ν. 3869/2010, του γνωστού σε όλους μας ως «νόμου Κατσέλη».

Παρά τη διαδεδομένη αντίληψη που δυστυχώς έχει παγιωθεί στη χώρα μας, περί απόλυτης λήξεως της ισχύος του νομοθετήματος αυτού, επαναλαμβάνουμε, ότι ακόμη και σήμερα τελούν σε αναμονή εκδίκασης χιλιάδες αιτήσεις, ενώ παράλληλα καθημερινά εκδίδονται ακόμη αποφάσεις σε πρώτο βαθμό, με αποτέλεσμα να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη η διαδικασία της ρύθμισης με αυτή την συγκεκριμένη διαδικασία για χιλιάδες οφειλέτες. Η δε εκδίκαση των υποθέσεων αυτών εκτείνεται κατά το νόμο, τόσο σε δεύτερο, όσο και σε τρίτο βαθμό δικαιοδοσίας.

Μετά την διαμορφωθείσα, από τον Άρειο Πάγο, νομολογία που προέβλεπε, ότι οι δανειστές φέρουν το βάρος της απόδειξης της περιέλευσης του οφειλέτη σε δόλια αδυναμία πληρωμής, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, δικάζοντας σε δεύτερο βαθμό, κατέρριψε έναν ακόμη ισχυρισμό των τραπεζών και των εταιρειών διαχείρισης και πιο συγκεκριμένα, πως η μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου από την οφειλέτη, κατά το χρονικό διάστημα των τριών ετών που προηγήθηκαν της καταθέσεως της αίτησης, συνιστά άνευ ετέρου περίπτωση δόλιας περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμής ή ακόμη και λόγο κήρυξης απαραδέκτου του σχετικού δικογράφου.

Πιο συγκεκριμένα, το Δικαστήριο έκρινε, ότι η μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου δεν συνδέεται πάντοτε με την μόνιμη αδυναμία πληρωμών του οφειλέτη και αυτή δεν αρκεί για να στηριχτεί τυχόν ένσταση δολιότητας, αλλά θα πρέπει να ερευνώνται και άλλοι παράγοντες και συγκεκριμένα, πρωταρχικά, η άμεση ή έμμεση επίδραση και συμβολή της εκποιήσεως στην περιέλευση του οφειλέτη σε μόνιμη αδυναμία. Κατά τα ανωτέρω, το Δικαστήριο έκρινε, ότι θα πρέπει κατά περίπτωση να κρίνεται το σύνολο των περιστάσεων, όπως ενδεικτικά η πρόθεση του δανειολήπτη να προκαλέσει την έλλειψη ρευστότητας, οι λόγοι που ώθησαν τον οφειλέτη στην ενέργεια της εκποιήσεως, η αξία του ακινήτου σε σχέση με το ύψος των χρεών, το ρευστοποιήσιμο ή μη του περιουσιακού στοιχείου, η χαριστική ή μη μεταβίβαση και η διάθεση του προϊόντος της εκποιήσεως, η ύπαρξη άλλων αξιόλογων περιουσιακών στοιχείων που δεν μεταβιβάσθηκαν και μπορούν να αξιοποιηθούν για την εξυπηρέτηση των χρεών και ο χρόνος που έλαβε χώρα η μεταβίβαση, ιδίως σε σχέση με τη δυνατότητα εντάξεως του οφειλέτη στο νόμο και την εξυπηρέτηση ή μη κατά το χρονικό αυτό σημείο των χρεών.

Αναμφίβολα, η απόφαση αυτή αποτελεί ένα ακόμη δικαστικό ράπισμα κατά των τραπεζών και των εταιρειών διαχείρισης, οι οποίες κατά το παρελθόν προέβαλαν αόριστα την ένσταση της περιέλευσης του οφειλέτη σε δόλια αδυναμία εξυπηρέτησης των οφειλών, δυστυχώς πολλές φορές επιτυχώς. Απεδείχθη επίσης η νομολογιακή δυναμική της εφαρμογής του νόμου, ο οποίος ακόμη και σήμερα εξακολουθεί να ερμηνεύεται επί των εκκρεμών υποθέσεων.

Συμπερασματικά, οι χιλιάδες ακόμη εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Δικαστηρίων επιδέχονται δικαστικού αγώνα, ο οποίος θα πρέπει να προσαρμόζεται στα νέα νομολογιακά δεδομένα. Με την προσεκτική μελέτη κάθε υπόθεσης χωριστά από εξειδικευμένους νομικούς και με δεδομένη την κατάρρευση της ένστασης της δόλιας περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμής, σφυρηλατείται μία χρυσή ευκαιρία για τους δανειολήπτες, προκειμένου οι αιτήσεις τους να ευδοκιμήσουν και ο δικαστικός τους αγώνας να δικαιωθεί.

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

 • Νίκος Γεωργακάκης

  Πριν από 4 χρόνια, ψάχνοντας καταρτισμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή να εκπροσωπήσει την εταιρεία μου στις τράπεζες για κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, βρέθηκα στο γραφείο της Κας. Λεκκάκου. Από την πρώτη στιγμή βρήκα έναν επαγγελματισμό, μία συνέπεια, ουσιαστική ανταπόκριση στα πολλά και ποικίλα ζητήματά μου και κυρίως ήθος. Η Κα. Λεκκάκου και οι συνεργάτες της έχουν πλήρη επιστημονική κατάρτιση και επιχειρηματολογία για την θετική αντιμετώπιση των Τραπεζών, Funds και Servicers, στις καταχρηστικές διεκδικήσεις τους!!! Πορευόμαστε μαζί 4 χρόνια τώρα με μόνο επιτυχίες και διεκδικήσεις προς όφελος της ξενοδοχειακής μου εταιρείας.

 • Αρτέμης Μαυρικάκης

  Νιώθοντας την ανάγκη να ευχαριστήσω το γραφείο σας για τις υπηρεσίες του, σχετικά με την διευθέτηση της υπόθεσης μου για την ξενοδοχειακή μου επιχείρηση, να επισημάνω ότι: Από την πρώτη επαφή που είχα με το γραφείο σας, διαπίστωσα την μεθοδικότητα, την κατάρτιση και τον επαγγελματισμό των στελεχών του. Δεν μου αφήσατε κανένα ερώτημα αναπάντητο και η συνεχής επαφή μας, μου έδινε σιγουριά και αισιοδοξία για το ευκταίο αποτέλεσμα. Είμαι σίγουρος, ότι είστε σε θέση να λύσετε πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι δανειολήπτες.

 • Γιώργος Οικονόμου

  Υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση, εφευρετικότητα και επινόηση αδιάσειστων επιχειρημάτων, που διακρίνονται από μαθηματική δομή και την συνακόλουθη βεβαιότητα. Υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση, άψογη και υποστηρικτική συμπεριφορά. Άριστος χειρισμός των υποθέσεων. Η Κάθε υπόθεση που αναλαμβάνει γίνεται προσωπικό της βίωμα και, με αριστοτεχνικά δομημένες τοποθετήσεις κερδίζει και τις πλέον δύσκολες υποθέσεις. Αυτός είναι ο ισχυρότερος λόγος που την εμπιστεύονται ιδιώτες, αλλά και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα πλειστηριασμών ή άλλες δύσκολες υποθέσεις. Εμπιστεύομαι, απόλυτα την κυρία Κωνσταντίνα Λεκκάκου & τους αυστηρά επιλεγμένους συνεργάτες του γραφείου της. 100% ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ. Οφείλω πολλά ευχαριστώ για τις κερδισμένες μου υποθέσεις και εύχομαι να κερδίσει την υψηλή αναγνώριση και τιμή που της αξίζει, αφενός σαν άνθρωπος και αφετέρου λόγω των πολλαπλών επιτυχιών της απέναντι στα Funds.

 • Νίκος Κουριδάκης

  Άριστη συνεργασία με όλο το επιτελείο και άρτια ενημερωμένοι όλοι τους, πάντα με την ανθρώπινη προσέγγιση, χωρίς να υπόσχονται μαγικές λύσεις, με αρίστη νομική κατάρτιση, όπως ακριβώς και εσείς Κα. Κωνσταντίνα Λεκκάκου αντιμετωπίσατε την δική μου περίπτωση. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι πάντα επιτυχίες.

 • Αναστασία Κυπαρίση

  Εγώ θα σταθώ στο ανθρώπινο και μόνο κομμάτι της Κας. Λεκκάκου και των συνεργατών της. Θα ήθελα έναν έναν προσωπικά να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που πολλές και συνεχόμενες φορές μπήκατε στην διαδικασία να με καλέσετε και να μου εξηγήσετε ένα ένα τα βήματα που κάνετε, τόσο για εμένα, όσο και την υπόλοιπη οικογένεια μου. Μου δείξατε πως ψάχνετε κάθε οδό, προκειμένου να οδηγηθούμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε που πάνω απ' όλα σέβεστε και είστε ΑΝΘΡΩΠΟΙ!

Εγγραφή στο newsletter