ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

Μεγάλες διαγραφές σε οφειλές καταναλωτικού και επιχειρηματικού δανείου

Τα δικηγορικά γραφεία «Λεκκάκου & Συνεργάτες», μέσω των διμερών διαπραγματεύσεων, αλλά και των δικαστικών ενεργειών τους, οι οποίες οδηγούν συνεχώς στην έκδοση αποφάσεων υπέρ των δανειοληπτών, αυξάνουν τη διαπραγματευτική δύναμη των οφειλετών και επιτυγχάνουν για αυτούς ευνοϊκές ρυθμίσεις με σημαντικές διαγραφές και συμφέροντες όρους. Παρακάτω παρατίθενται πρόσφατες ρυθμίσεις δανειακών συμβάσεων που πέτυχαν τα γραφεία μας για τους πελάτες μας: 

 

Α.Φ.:20302 Ρύθμιση επιχειρηματικού δανείου ύψους 20.000€ με μείωση 60% της οφειλής 

Μετά από διμερείς διαπραγματεύσεις, τα γραφεία μας πέτυχαν συμφωνία με τους πιστωτές «DOVALUE και INTRUM HELLAS – EUROBANK» του πελάτη μας, για τη ρύθμιση επιχειρηματικού του δανείου και μείωση της οφειλής, κατά62,99%. Αναλυτικά: 

  • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 20.414,35€ 
  • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 12.860,00€ (62,99%) 
  • Το υπόλοιπο ποσό των 7.554,35€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα χωριστεί σε δύο μέρη. Το ποσό των 1.000€ θα δοθεί ως προκαταβολή και τα εναπομείναντα 6.554,35€ θα αποπληρωθούν έντοκα σε 36 δόσεις των 200€ 

 

Α.Φ.:20346 Διαγραφή δανειακής οφειλής 45.000€ που υπερβαίνει το 75% 

Κατόπιν διμερών διαπραγματεύσεων των γραφείων μας με τους πιστωτές «DOVALUEκαι INTRUMHELLAS DAC», συμφωνήθηκε η ρύθμιση καταναλωτικού δανείου σε πιστωτική κάρτα του πελάτη μας και η μείωση της οφειλής, κατά 35.000€. Αναλυτικά: 

  • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 45.852€ 
  • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 35.252€ (76,88%)
  • Το υπόλοιπο ποσό των 10.600€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα χωριστεί σε δύο μέρη. Το ποσό των 5.000€ θα δοθεί ως προκαταβολή και τα εναπομείναντα 5.600€ θα αποπληρωθούν άτοκασε 6 δόσεις των 933,33€ 

Εγγραφή στο newsletter