ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΘΥΡΙΔΑΣ – ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τα τελευταία χρόνια, που χαρακτηρίστηκαν από  την οξύτατη οικονομική κρίση και την αύξησης της εγκληματικότητας, δεν ήταν λίγοι οι συμπολίτες μας που επέλεξαν να κάνουν χρήση τραπεζικών θυρίδων προκειμένου να εναποθέσουν εκεί πολύτιμα αντικείμενα ή ακόμη και μετρητά.

Στις καθημερινές μας επαφές με τους εντολείς μας όμως, έχουμε διαπιστώσει την μάλλον δικαιολογημένη τους άγνοια σχετικά με τις νομικές διατάξεις που διέπουν τη συγκεκριμένη πρακτική, καθώς παραμένει διάχυτη η εντύπωση στην ελληνική κοινωνία ότι οι τραπεζικές θυρίδες βρίσκονται στη σφαίρα του απυρόβλητου.

Η σύμβαση με την οποία ανώνυμη τραπεζική εταιρεία παραχωρεί σε φυσικό πρόσωπο τη χρήση θυρίδας θησαυροφυλακίου έναντι ανταλλάγματος φέρει τον χαρακτήρα της μίσθωσης πράγματος, επί της οποίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 574 επ. του Αστικού Κώδικα. Η εκμισθώτρια τράπεζα αναλαμβάνει την υποχρέωση απέναντι στον μισθωτή να παράσχει σε αυτόν τη χρήση της θυρίδας, στην υποχρέωση δε αυτή εξαντλείται η ευθύνη που η εκμισθώτρια τράπεζα αναλαμβάνει από την εν λόγω σύμβαση. Τα τοποθετούμενα στην θυρίδα πράγματα δεν παραδίδονται στην τράπεζα από το μισθωτή αλλά εναποτίθενται στην θυρίδα από αυτόν ενώ η εκμισθώτρια τράπεζα δεν γνωρίζει ούτε μπορεί να ελέγξει το περιεχόμενο της θυρίδας.

Σε περίπτωση κατασχέσεως του περιεχομένου της θυρίδας, η εκμισθώτρια τράπεζα θεωρείται τρίτη απέναντι στους πιστωτές του μισθωτή εφαρμοζομένων των διατάξεων για την κατάσχεση εις χείρας τρίτου, η δε τράπεζα υποχρεούται σε δήλωση αναφορικά με την ύπαρξη η μη θυρίδας που να εκμισθώνει στον καθου η κατάσχεση σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Συμπερασματικά, είναι απολύτως δυνατή η κατάσχεση του περιεχομένου τραπεζικής θυρίδας παρά την διάχυτη αντίθετη αλλά αυθαίρετη άποψη των περισσοτέρων πολιτών. Η μίσθωση θυρίδας λοιπόν θα πρέπει να γίνεται πάντοτε με σύνεση και λόγω πραγματικών αναγκών που αυτή δύναται να καλύψει λαμβανομένων υπ’ όψιν και των ανωτέρω.

Σχετικά άρθρα

08 Αυγούστου 2022

ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ–ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΘΩΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

21 Ιουνίου 2022

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΘΥΡΙΔΑΣ – ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

10 Ιουνίου 2022

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΙΤΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΓΓΥΗΘΗΚΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ

06 Μαίου 2022

Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 973 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΟΠΛΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

18 Μαρτίου 2022

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΥΡΕΣΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΟΥ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΩΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΣΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

04 Μαρτίου 2022

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ – ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ

Εγγραφή στο newsletter