ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

Η Ε.Ξ. Ηρακλείου στη συζήτηση για τη νομιμοποίηση των funds στον Άρειο Πάγο.

Η Ε.Ξ. Ηρακλείου στη συζήτηση για τη νομιμοποίηση των funds στον Άρειο Πάγο.

(Απόσπασμα από το newsletter του Greek Hotelier News/08.02.2023)

Τα Δικηγορικά Γραφεία «Lekkakou & Associates - Law Firm», και η Δικηγόρος Παρ΄ Αρείω Πάγω Κωνσταντίνα Π. Λεκκάκου παραστάθηκαν κατά τη Συνεδρίαση της Πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου της 26ης Ιανουαρίου 2023, σχετικά με το μείζον ζήτημα της ύπαρξης ή μη εξουσίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (Servicers) να προβαίνουν σε πράξεις αναγκαστικής είσπραξης απαιτήσεων κατά δανειοληπτών, μεταξύ των οποίων και η διεξαγωγή πλειστηριασμών. Τα Γραφεία εκπροσώπησαν τη μεγαλύτερη Ένωση ξενοδοχείων της νήσου Κρήτης με τίτλο «ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», κατόπιν άσκησης πρόσθετης παρέμβασης, με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων τόσο των μελών της Ένωσης όσο και εν γένει των δανειοληπτών της χώρας και συγχρόνως τη διασφάλιση της διαφάνειας των τραπεζικών συναλλαγών και της ασφάλειας δικαίου. Αναπτύχθηκαν όλα τα νομικά επιχειρήματα που αφορούν στη μη απονομή της δικονομικής ιδιότητας του διαδίκου στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων σε δίκες αναγκαστικής είσπραξης απαιτήσεων οι οποίες έχουν τιτλοποιηθεί βάσει του νόμου 3156/2003. Ακολούθησε η δυσμενής για τους δανειολήπτες εισήγηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος υιοθέτησε την θέση των τραπεζών και των fυnds, ενώ αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα με μεγάλο ενδιαφέρον η θέση του ανώτατου δικαστηρίου σε ολομέλεια μετά την μελέτη και την εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση των θέσεων και των επιχειρημάτων που παρουσιάστηκαν υπέρ των δανειοληπτών

Εγγραφή στο newsletter