ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

Η άμυνα των δανειοληπτών την επόμενη μέρα της έκδοσης της απόφασης του Αρείου Πάγου – Τι αναμένεται να αλλάξει και τι εξακολουθεί να ισχύει

Με την απόφαση υπ’ αριθμ. 1/2023 η Ολομέλεια του Aρείου Πάγου απεφάνθη σχετικά με το ζήτημα το οποίο ανέκυψε κυρίως από τον Σεπτέμβριο του 2022 σχετικά με το ποιο είναι το νομιμοποιούμενο πρόσωπο για να διενεργεί πλειστηριασμούς και λοιπές δικαστικές ενέργειες κατά των δανειοληπτών, δηλαδή η εταιρεία διαχείρισης (‘‘servicer’’) ή η αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού (FUND).

Η έκδοση της απόφασης, ανεξαρτήτως αξιολόγησής της, δεν επηρεάζει σειρά κρίσιμων ζητημάτων – ακυροτήτων σχετικά με τις εταιρείες διαχείρισης, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν, έχοντας μάλιστα κριθεί πολλάκις δικαστικώς ήδη από τα πρώτα έτη της θέσπισης του θεσμού της μεταβίβασης απαιτήσεων, παρέχοντας υφιστάμενα και σημαντικά νομικά όπλα υπέρ των δανειοληπτών.

Πιο συγκεκριμένα :

TΙ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ T Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ “ SERVICER ";

Τόσο πριν την έκδοση της απόφασης του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ όσο και μετά από αυτήν, στα δικαστήρια οι δανειολήπτες συνεχίζουν να έρχονται αντιμέτωποι με τις ίδιες τις εταιρείες διαχείρισης (ΙNTRUM HELLAS AEΔΑΔΠ, doValue Greece AEΔΑΔΠ, CEPAL HELLAS AE). Οι δανειολήπτες συνεχίζουν να επικαλούνται σειρά ισχυρισμών και ακυροτήτων που αφορούν την εκάστοτε επικαλούμενη μεταβίβαση της απαίτησης και ανάθεση διαχείρισης. Δεν τέθηκαν στο «απυρόβλητο» οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων οι οποίες ήταν και θα παραμείνουν θα είναι αντίδικοι και θα κρίνεται ο τρόπος που εφαρμόζουν τους νόμους περί μεταβίβασης απαιτήσεων σε κάθε δίκη!

Δεν αλλάζει ο τρόπος που οι εταιρείες διαχείρισης εφαρμόζουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη μεταβίβαση απαιτήσεων (Ν.3156/2003 και τον Ν.4354/2015). Οι εταιρείες διαχείρισης δεν τηρούν τις επιμέρους διαδικασίες που προβλέπουν οι δυο νόμοι επί ποινή ακυρότητας.

Η νομολογία των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων μέχρι σήμερα έχει κρίνει, λόγω της μη τήρησης των υποχρεωτικών διαδικασιών εκ μέρους των εταιρειών διαχείρισης, ως άκυρες τις πράξεις τους κατά δανειοληπτών, παρέχοντας στο κρίνων κάθε φορά Δικαστήριο ισχυρό διαχρονικό νομολογιακό έρεισμα προς έκδοση ομοίου περιεχομένου αποφάσεων.

Ενδεικτικά, απόφαση έκρινε ότι :

 • « δεν τηρήθηκε ο έγγραφος τύπος ως προς τη θεμελίωση της διαχειριστικής εξουσίας » της εταιρείας διαχείρισης με συνέπεια να « μην αποδεικνύεται η ανάθεση της διαχείρισης της εν λόγω απαίτησης » σε αυτήν και για αυτό τον λόγο ακύρωσε την εκδοθείσα διαταγή πληρωμής
 • η καθ’ ης εταιρεία διαχείρισης « δεν προσκόμισε τα έγγραφα ώστε να προκύπτει εγγράφως ότι πράγματι η καθ’ ης φέρει εξουσία είσπραξης της επίδικης απαίτησης » με συνέπεια την ακύρωση διαταγής πληρωμής και επιταγής προς πληρωμή κατά του δανειολήπτη

· η εταιρία διαχείρισης « αν και έφερε το σχετικό βάρος απόδειξης δεν εξειδίκευσε τις αόριστες αναφορές των προσκομιζόμενων εγγράφων …ώστε να αποδειχθεί η σύναψη σύμβασης πώλησης – μεταβίβασης προς την αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού» και ακυρώθηκε δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού κατά ακίνητης περιουσίας δανειολήπτη

 • « προκύπτει η μη καταχώρηση …. των αναγκαίων εκείνων εκ του νόμου εγγράφων που αποδεικνύουν τη μεταβίβαση και ανάθεση διαχείριση απαιτήσεων» με συνέπεια την ακυρότητα έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου

 

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ;

Αναμένουμε να επιταθεί και κλιμακωθεί η επιθετικότητα των εταιρειών διαχείρισης σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ως κύριος σκοπός τους αναδεικνύεται η απόκτηση ακινήτων ιδιωτών και επιχειρήσεων και όχι η εύρεση συμβιβαστικής λύσης ρύθμισης οφειλών. Ενδεικτικό είναι ότι μόλις την επόμενη βδομάδα είναι προγραμματισμένη η διεξαγωγή 1.591 πλειστηριασμών.

Για την αντιμετώπιση αυτής της αυξημένης επιθετικότητας, αναμένεται νομοθετική παρέμβαση για τη ρύθμιση ζητημάτων που άπτονται του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, ο οποίος επί του παρόντος συνιστά ένα αρρύθμιστο παντελώς νομοθετικά περιβάλλον, όπου οι κανόνες τίθενται αποκλειστικά από τα funds και τις διεθνείς αγορές.

Προκύπτει λοιπόν ότι δεν αρκεί η επίκληση των νόμων 3156/2003 και 4354/2015 από τις εταιρείες διαχείρισης ως θεμέλιο της νομιμοποίησής τους, αλλά απαιτείται και στην πράξη η εφαρμογή αυτών.

Κατά παράφραση της γνωστής φράσης «Η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να φαίνεται τίμια, πρέπει και να είναι τίμια» ...

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

 • Νίκος Γεωργακάκης

  Πριν από 4 χρόνια, ψάχνοντας καταρτισμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή να εκπροσωπήσει την εταιρεία μου στις τράπεζες για κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, βρέθηκα στο γραφείο της Κας. Λεκκάκου. Από την πρώτη στιγμή βρήκα έναν επαγγελματισμό, μία συνέπεια, ουσιαστική ανταπόκριση στα πολλά και ποικίλα ζητήματά μου και κυρίως ήθος. Η Κα. Λεκκάκου και οι συνεργάτες της έχουν πλήρη επιστημονική κατάρτιση και επιχειρηματολογία για την θετική αντιμετώπιση των Τραπεζών, Funds και Servicers, στις καταχρηστικές διεκδικήσεις τους!!! Πορευόμαστε μαζί 4 χρόνια τώρα με μόνο επιτυχίες και διεκδικήσεις προς όφελος της ξενοδοχειακής μου εταιρείας.

 • Αρτέμης Μαυρικάκης

  Νιώθοντας την ανάγκη να ευχαριστήσω το γραφείο σας για τις υπηρεσίες του, σχετικά με την διευθέτηση της υπόθεσης μου για την ξενοδοχειακή μου επιχείρηση, να επισημάνω ότι: Από την πρώτη επαφή που είχα με το γραφείο σας, διαπίστωσα την μεθοδικότητα, την κατάρτιση και τον επαγγελματισμό των στελεχών του. Δεν μου αφήσατε κανένα ερώτημα αναπάντητο και η συνεχής επαφή μας, μου έδινε σιγουριά και αισιοδοξία για το ευκταίο αποτέλεσμα. Είμαι σίγουρος, ότι είστε σε θέση να λύσετε πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι δανειολήπτες.

 • Γιώργος Οικονόμου

  Υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση, εφευρετικότητα και επινόηση αδιάσειστων επιχειρημάτων, που διακρίνονται από μαθηματική δομή και την συνακόλουθη βεβαιότητα. Υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση, άψογη και υποστηρικτική συμπεριφορά. Άριστος χειρισμός των υποθέσεων. Η Κάθε υπόθεση που αναλαμβάνει γίνεται προσωπικό της βίωμα και, με αριστοτεχνικά δομημένες τοποθετήσεις κερδίζει και τις πλέον δύσκολες υποθέσεις. Αυτός είναι ο ισχυρότερος λόγος που την εμπιστεύονται ιδιώτες, αλλά και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα πλειστηριασμών ή άλλες δύσκολες υποθέσεις. Εμπιστεύομαι, απόλυτα την κυρία Κωνσταντίνα Λεκκάκου & τους αυστηρά επιλεγμένους συνεργάτες του γραφείου της. 100% ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ. Οφείλω πολλά ευχαριστώ για τις κερδισμένες μου υποθέσεις και εύχομαι να κερδίσει την υψηλή αναγνώριση και τιμή που της αξίζει, αφενός σαν άνθρωπος και αφετέρου λόγω των πολλαπλών επιτυχιών της απέναντι στα Funds.

 • Νίκος Κουριδάκης

  Άριστη συνεργασία με όλο το επιτελείο και άρτια ενημερωμένοι όλοι τους, πάντα με την ανθρώπινη προσέγγιση, χωρίς να υπόσχονται μαγικές λύσεις, με αρίστη νομική κατάρτιση, όπως ακριβώς και εσείς Κα. Κωνσταντίνα Λεκκάκου αντιμετωπίσατε την δική μου περίπτωση. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι πάντα επιτυχίες.

 • Αναστασία Κυπαρίση

  Εγώ θα σταθώ στο ανθρώπινο και μόνο κομμάτι της Κας. Λεκκάκου και των συνεργατών της. Θα ήθελα έναν έναν προσωπικά να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που πολλές και συνεχόμενες φορές μπήκατε στην διαδικασία να με καλέσετε και να μου εξηγήσετε ένα ένα τα βήματα που κάνετε, τόσο για εμένα, όσο και την υπόλοιπη οικογένεια μου. Μου δείξατε πως ψάχνετε κάθε οδό, προκειμένου να οδηγηθούμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε που πάνω απ' όλα σέβεστε και είστε ΑΝΘΡΩΠΟΙ!

Εγγραφή στο newsletter