ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Εκπλειστηριασμένο ακίνητο δανειολήπτη εντάχθηκε στην πλατφόρμα με αξία, κατά 1 εκ. μεγαλύτερη από την αρχική εκτίμηση

ΑΦ.20702

Η διαδικασία της ρύθμισης οφειλών, μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, έχει αναδειχθεί ιδιαιτέρως από την πολιτεία και τα ΜΜΕ, ως το μοναδικό και πολύτιμο εργαλείο, το οποίο δύνανται να αξιοποιήσουν οι οφειλέτες, ώστε να πετύχουν τη συνολική αναδιάρθρωση των οφειλών τους. Διαπιστώνεται, όμως, ότι συχνά η διαδικασία αυτή, αν και εποπτευόμενη από την Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα & Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (πρώην ΕΓΔΙΧ), φέρει τεχνικές και λοιπές δυσκολίες και εμπόδια, που καθιστούν αδύνατη την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό διαδραματίζει η στάση των πιστωτών, οι οποίοι δεν διστάζουν να αναρτήσουν στην πλατφόρμα του δανειολήπτη αναληθή περιουσιακά στοιχεία και ακίνητα, τα οποία, είτε ποτέ δεν του ανήκαν, είτε έχει ήδη απωλέσει.

Δανειολήπτης – εντολέας των δικηγορικών γραφείων «Lekkakou & Associates – Law Firm», προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του, προερχόμενες από επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια, κατέφυγε στη λύση του εξωδικαστικού μηχανισμού, προβαίνοντας από την πλευρά του στις αναγκαίες, για την εξέλιξη της διαδικασίας, ενέργειες (λ.χ. άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου, παροχή συναίνεσης συνοφειλετών/εγγυητών). Ωστόσο, κατά το στάδιο της άντλησης και ανάρτησης των προσημειωμένων περιουσιακών του στοιχείων εκ μέρους των πιστωτών, διαπιστώθηκε ότι αυτοί και δη η INTRUM HELLAS είχε αναρτήσει, ως ιδιοκτησία του δανειολήπτη, ακίνητα, τα οποία είχαν ήδη προ δυο ετών εκπλειστηριαστεί και μάλιστα δια πλειστηριασμού τα είχε αποκτήσει εταιρεία του ιδίου ομίλου με την INTRUM HELLAS.

Σε συνέχεια του άνω παραδόξου σημειώνεται, ότι ένα από τα ακίνητα (αγροτεμάχιο) που είχαν εκπλειστηριασθεί, αλλά εμφανιζόντουσαν στην πλατφόρμα, ως εμπράγματες εξασφαλίσεις απαιτήσεων της INTRUM HELLAS, έδειχνε, εκτιμώμενη από αυτήν, αξία ρευστοποίησης ποσού 1.252.281,07€ενώ η τιμή, στην οποία είχε εκπλειστηριασθεί το ίδιο ακίνητο λίγο καιρό πριν, ανήρχοντο στο ποσό των 9.211€. Στο ποσό των 9.211€ είχε εκτιμηθεί το συγκεκριμένο ακίνητο και από πιστοποιημένο εκτιμητή που προσέλαβε η INTRUM HELLAS, πριν την κατάσχεση. Το ακίνητο αυτό, όχι μόνο λανθασμένα συμπεριλήφθηκε ως περιουσιακό στοιχείο – εξασφάλιση στην πλατφόρμα, αλλά η αξία, που αναγραφόταν από την εταιρεία διαχείρισης σε αυτήν, εμφάνιζε κατά 13.500% αύξηση σε σχέση με την τιμή που η ίδια είχε ορίσει και εκπλειστηριάσει προηγουμένως.

Τα αιτήματα διόρθωσης, τα οποία υπεβλήθηκαν από τον δανειολήπτη – εντολέα προς την INTRUM HELLAS, ώστε να αφαιρεθούν τα μη αληθή και ανακριβή περιουσιακά στοιχεία - εξασφαλίσεις, ουδεμία ανταπόκριση έλαβαν, ενώ εν συνεχεία η αίτηση απερρίφθη με αναγραφόμενο από την INTRUM HELLAS (Συντονιστή πιστωτή) λόγο απόρριψης την ύπαρξη «Επαρκούς Οικονομικής Δυνατότητας». Λόγω του ότι ποτέ δεν αποτυπώθηκαν ορθά τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, αλλοιώθηκε η πιστοληπτική ικανότητά του και οι  εμπράγματες εξασφαλίσεις (προσημειώσεις υποθήκης) που υφίστανται υπέρ των πιστωτών.

Το δικηγορικό μας γραφείο, ως όφειλε, απευθύνθηκε στη δικαιοσύνη, κρίνοντας αναγκαία τη δικαστική παρέμβαση, ώστε να υπάρξει ένας φραγμός στην όλως παράνομη, άλλως καταχρηστική συμπεριφορά της διαχειρίστριας η οποία, αν και γνώριζε, ότι τα στοιχεία που έχει αναρτήσει είναι αναληθή, δεν προέβη σε διόρθωση, αλλά οδήγησε σε αποτυχία και απόρριψη της αίτησης για έναν λόγο που η ίδια δημιούργησε. Απώτερος στόχος της ήταν να προχωρήσει εν συνεχεία ανενόχλητη στη ρευστοποίηση και της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη.

Πλέον, τα δικαστήρια έχουν επιληφθεί, ώστε να διαταχθεί η επιστροφή της αίτησης, στο στάδιο συμπλήρωσης των ορθών στοιχείων της ακίνητης περιουσίας του εντολέως μας, καθώς και να του χορηγηθεί «προστασία», από κάθε νομική ενέργεια εναντίον του, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού, όπου θα εμφανίζονται και θα συνεκτιμώνται τα πραγματικά περιουσιακά του στοιχεία.

 

Απόσπασμα του υπό έκδοση βιβλίου με τίτλο «ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ στην αναγκαστική εκτέλεση» με υπότιτλο «Περί Πλειστηριασμών - Από τη θεωρία στην πράξη» ISBN 978-618-00-3736-4

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

 • Νίκος Γεωργακάκης

  Πριν από 4 χρόνια, ψάχνοντας καταρτισμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή να εκπροσωπήσει την εταιρεία μου στις τράπεζες για κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, βρέθηκα στο γραφείο της Κας. Λεκκάκου. Από την πρώτη στιγμή βρήκα έναν επαγγελματισμό, μία συνέπεια, ουσιαστική ανταπόκριση στα πολλά και ποικίλα ζητήματά μου και κυρίως ήθος. Η Κα. Λεκκάκου και οι συνεργάτες της έχουν πλήρη επιστημονική κατάρτιση και επιχειρηματολογία για την θετική αντιμετώπιση των Τραπεζών, Funds και Servicers, στις καταχρηστικές διεκδικήσεις τους!!! Πορευόμαστε μαζί 4 χρόνια τώρα με μόνο επιτυχίες και διεκδικήσεις προς όφελος της ξενοδοχειακής μου εταιρείας.

 • Αρτέμης Μαυρικάκης

  Νιώθοντας την ανάγκη να ευχαριστήσω το γραφείο σας για τις υπηρεσίες του, σχετικά με την διευθέτηση της υπόθεσης μου για την ξενοδοχειακή μου επιχείρηση, να επισημάνω ότι: Από την πρώτη επαφή που είχα με το γραφείο σας, διαπίστωσα την μεθοδικότητα, την κατάρτιση και τον επαγγελματισμό των στελεχών του. Δεν μου αφήσατε κανένα ερώτημα αναπάντητο και η συνεχής επαφή μας, μου έδινε σιγουριά και αισιοδοξία για το ευκταίο αποτέλεσμα. Είμαι σίγουρος, ότι είστε σε θέση να λύσετε πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι δανειολήπτες.

 • Γιώργος Οικονόμου

  Υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση, εφευρετικότητα και επινόηση αδιάσειστων επιχειρημάτων, που διακρίνονται από μαθηματική δομή και την συνακόλουθη βεβαιότητα. Υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση, άψογη και υποστηρικτική συμπεριφορά. Άριστος χειρισμός των υποθέσεων. Η Κάθε υπόθεση που αναλαμβάνει γίνεται προσωπικό της βίωμα και, με αριστοτεχνικά δομημένες τοποθετήσεις κερδίζει και τις πλέον δύσκολες υποθέσεις. Αυτός είναι ο ισχυρότερος λόγος που την εμπιστεύονται ιδιώτες, αλλά και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα πλειστηριασμών ή άλλες δύσκολες υποθέσεις. Εμπιστεύομαι, απόλυτα την κυρία Κωνσταντίνα Λεκκάκου & τους αυστηρά επιλεγμένους συνεργάτες του γραφείου της. 100% ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ. Οφείλω πολλά ευχαριστώ για τις κερδισμένες μου υποθέσεις και εύχομαι να κερδίσει την υψηλή αναγνώριση και τιμή που της αξίζει, αφενός σαν άνθρωπος και αφετέρου λόγω των πολλαπλών επιτυχιών της απέναντι στα Funds.

 • Νίκος Κουριδάκης

  Άριστη συνεργασία με όλο το επιτελείο και άρτια ενημερωμένοι όλοι τους, πάντα με την ανθρώπινη προσέγγιση, χωρίς να υπόσχονται μαγικές λύσεις, με αρίστη νομική κατάρτιση, όπως ακριβώς και εσείς Κα. Κωνσταντίνα Λεκκάκου αντιμετωπίσατε την δική μου περίπτωση. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι πάντα επιτυχίες.

 • Αναστασία Κυπαρίση

  Εγώ θα σταθώ στο ανθρώπινο και μόνο κομμάτι της Κας. Λεκκάκου και των συνεργατών της. Θα ήθελα έναν έναν προσωπικά να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που πολλές και συνεχόμενες φορές μπήκατε στην διαδικασία να με καλέσετε και να μου εξηγήσετε ένα ένα τα βήματα που κάνετε, τόσο για εμένα, όσο και την υπόλοιπη οικογένεια μου. Μου δείξατε πως ψάχνετε κάθε οδό, προκειμένου να οδηγηθούμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε που πάνω απ' όλα σέβεστε και είστε ΑΝΘΡΩΠΟΙ!

Εγγραφή στο newsletter