ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

ΔΕΚΤΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ «INTRUM HELLAS AΕΔΑΔΠ» ( Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ)

Τα γραφεία μας επέτυχαν την έκδοση της υπ’ αριθμ. 3603/2020 οριστικής απόφασης (τακτική διαδικασία) του Πολυμελούς Πρωτοδικείου με την οποία το Δικαστήριο προέβη στην ακύρωση διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε από την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων - fund «INTRUM HELLAS AΕΔΑΔΠ». Το Πολυμελές Πρωτοδικείο έκρινε ότι η «ΙΝΤRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» δεν προσκόμισε τα αναγκαία κατά τον νόμο έγγραφα προς απόδειξη της νομιμοποίησης της για την υποβολή της αίτησης έκδοσης διαταγής πληρωμής και την επίδοση αυτής στον εντολέα μας δανειολήπτη. Σύμφωνα με την απόφαση του η «INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ»  ΔΕΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΝ να προβεί στις ανωτέρω πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης και για αυτόν το λόγο το δικαστήριο έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς μας και ακύρωσε την προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής. Συνεπώς, με την απόφαση αυτή έχει καταστεί αδύνατο για την «INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» να προβεί σε οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής είσπραξης και εκτέλεσης  κατά της περιουσίας του εντολέα μας. 

 

 

Θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στους «κόκκινους» δανειολήπτες, να γνωρίζουν πως να αξιοποιήσουν πλεονεκτήματα που έχουν από την μεταβίβαση μέσω τιτλοποίησης των δανείων τους: 

Να πληροφορηθούν με απλά λόγια και με σαφήνεια τα περιθώρια που έχουν άμυνας έναντι των funds.

Να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση κατά την εξωδικαστική και προδικαστική απόπειρα ρύθμισης των δανείων τους και

Να αναβαθμίσουν την διαπραγματευτική τους δύναμη έναντι των funds των Τραπεζών.

Εγγραφή στο newsletter