ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΥΡΕΣΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΟΥ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΩΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΣΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

Είναι πλέον σύνηθες, μετά την κατακύρωση του ακινήτου, να έχουν παραμείνει εκκρεμή ένδικα βοηθήματα και μέσα ενώπιον δικαστηρίων όπως για παράδειγμα ανακοπές κατά της διαταγής πληρωμής, της εκτέλεσης και της κατασχετήριας έκθεσης και εφέσεις επ’ αυτών

Η απόκτηση ακινήτου ανέκαθεν υπήρξε αποτέλεσμα μίας σύνθετης νομικής διαδικασίας, έστω και αν κάτι τέτοιο συχνά αγνοείται ή υποβαθμίζεται στην συνείδηση των περισσοτέρων , που θεωρούν την διαδικασία μάλλον τυπική και την συμμετοχή των δικηγόρων σε αυτήν μάλλον διεκπεραιωτική.
Τα ανωτέρω ισχύουν και μάλιστα σε πολλαπλάσιο βαθμό στην περίπτωση της απόκτησης ακινήτου μέσω πλειστηριασμού.
Είναι πλέον σύνηθες, μετά την κατακύρωση του ακινήτου, να έχουν παραμείνει εκκρεμή ένδικα βοηθήματα και μέσα ενώπιον δικαστηρίων όπως για παράδειγμα ανακοπές κατά της διαταγής πληρωμής, της εκτέλεσης και της κατασχετήριας έκθεσης και εφέσεις επ’ αυτών. Σε περίπτωση ευδοκίμησης των ανωτέρω ανατρέπεται πλήρως το καθεστώς που έχει δημιουργηθεί με την ολοκλήρωση του πλειστηριασμού και τα πράγματα επανέρχονται στην προτέρα κατάσταση. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι τα εκκρεμή ένδικα βοηθήματα και μέσα δεν δημοσιεύονται δημόσια ώστε οι υποψήφιοι υπερθεματιστές να έχουν άμεση ιδία αντίληψη.
Πέραν των προβλημάτων αποβολής του πρώην κυρίου από το ακίνητο και εγκατάστασης του νέου ιδιοκτήτη, υπάρχουν και περαιτέρω ζητήματα στην περίπτωση που το ακίνητο είναι μισθωμένο (εάν είναι επαγγελματική η μίσθωση, μπορεί να καταγγελθεί εντός 6μηνου, εάν είναι μη επαγγελματική ο υπερθεματιστής θα πρέπει να αναμείνει την λήξη της προκειμένου να εισέλθει στο ακίνητο). Αποτέλεσμα των άνω, είναι να υπερθεματίζει ο ίδιος ο κατασχών (fund ή Τράπεζα) ή οι εταιρείες απόκτησης ακινήτων που έχουν συσταθεί από τα funds για τον σκοπό αυτό.

Όταν όμως υπάρχουν εκκρεμή ένδικα βοηθήματα (ανακοπές, αγωγές, εφέσεις) τα οποία δεν έχουν κριθεί και έχουν μία σοβαρή και καλά θεμελιωμένη νομική βάση, αποφεύγουν πολλές φορές, τόσο οι τρίτοι ενδιαφερόμενοι, όσο και η ίδια η Τράπεζα ή το fund να συμμετάσχουν στον πλειστηριασμό και να υπερθεματίσουν, λόγω των σοβαρών κινδύνων και αποζημιώσεων που αυτό συνεπάγεται στην περίπτωση που τελικά δικαιωθεί ο δανειολήπτης δικαστικά, έστω και μετά την ολοκλήρωση του πλειστηριασμού. Έτσι ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να συνεχίζει, αλλά ματαιώνεται «ελλείψει πλειοδότη».
Σημαντικό λοιπόν είναι να ασκεί τα νομικά δικαιώματα του ο δανειολήπτης, ασκώντας τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα ή και αρνητικές αναγνωριστικές αγωγές ανεξάρτητα από την εξέλιξη του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και να ενημερώνει εγκαίρως για τους κινδύνους αυτούς τη συμβολαιογράφο – υπάλληλο του πλειστηριασμού, ώστε να αποθαρρύνονται οι ενδιαφερόμενοι πλειοδότες να πλειοδοτήσουν για ένα ακίνητο που σε σοβαρές πιθανότητες, όταν δικαιωθεί ο δανειολήπτης, θα δημιουργήσει περισσότερα κόστη από την ωφέλεια της απόκτησης του.


Συγκεκριμένο παράδειγμα:

Μεταξύ πολλών άλλων παρόμοιων περιπτώσεων, ανεστάλη πλειστηριασμός , ο οποίος είχε οριστεί να διεξαχθεί την Τετάρτη, 16-3-2022. Εκπλειστηριαζόταν ακίνητο σημαντικής αξίας και συγκεκριμένα ένα ακίνητο 2 ορόφων συνολικής δόμησης περίπου 200,00 τμ, με άριστο επίπεδο συντήρησης συνολικής εμπορικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ. Ο πλειστηριασμός αυτός, εν τέλει, ανεστάλη λόγω μη εύρεσης πλειοδότου.
Η συγκεκριμένη δανειολήπτρια Κ.Π. απευθύνθηκε στα γραφεία μας, μόλις λίγες ημέρες ΠΡΟ της ορισθείσας ημερομηνίας πλειστηριασμού. Άμεσα ασκήθηκαν ένδικα βοηθήματα με ισχυρισμούς που δεν είχαν προταθεί μέχρι τότε και που κατά σοβαρή πιθανολόγηση θα οδηγήσουν σε αναγνώριση της ακυρότητας της διαδικασίας, βάσει της προηγούμενης νομολογίας που έχουν διαμορφώσει τα γραφεία μας. Παρά το γεγονός ότι η συζήτηση τους ορίστηκε σε ημερομηνία μεταγενέστερη από την ημερ. Πλειστ/σμου, ενημερώθηκε προσηκόντως η αρμόδια συμβολαιογράφος για την δημιουργηθείσα εκκρεμοδικία και για τους σοβαρούς λόγους ακυρότητας που θα κριθούν από τα Δικαστήρια και ζητήσαμε να ενημερώσει, - ως έχει υποχρέωση - όλους τους ενδιαφερόμενους πλειοδότες για την εκκρεμοδικία αυτή και για τους λόγους ακυρότητας που προτείνονται. Αποτέλεσμα αυτών δεν πλειοδότησε ουδείς (ούτε η ίδια η Τράπεζα / fund) ανεστάλη ο πλειστηριασμός και πλέον επανεκκινούν οι διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με το fund μέσω διμερούς ρύθμισης.

Εγγραφή στο newsletter