ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

Αναστολή πλειστηριασμού ακίνητης περιουσίας του Ηλία Λιβάνη με δύο δικαστικές αποφάσεις

Μια νέα κατάσταση πραγμάτων στην πολύκροτη «αντιδικία» του Ηλία Λιβάνη με τις τράπεζες, ενόψει μάλιστα του προγραμματισμένου πλειστηριασμού ακινήτου του στη Φιλοθέη, δημιούργησε η έκδοση δύο δικαστικών αποφάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών. Παρά τα δεκάδες δημοσιεύματα που έδειχναν, ότι ο πλειστηριασμός του ακινήτου του εκδότη ήταν αναπόφευκτος και είχε ορισθεί για τις 13 Σεπτεμβρίου του 2023, κάτι τέτοιο ανετράπη και υπήρξε αναστολή του. Με δύο δικαστικές κρίσεις λοιπόν, στηριζόμενες σε δύο διαφορετικές νομικές αιτιάσεις, δικαιώθηκε ο επιχειρηματίας, εκπροσωπούμενος από την δικηγόρο Κωνσταντίνα Λεκκάκου.

Αφενός, ακυρώθηκε πρωτοδίκως, για προφανείς νομικές πλημμέλειες, η διαταγή πληρωμής του Fund Frontier, εκπροσωπούμενο από την «doValue Greece» (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ). Αφετέρου, δικαιώθηκε ο Ηλίας Λιβάνης, αναγνωρίζοντας, το Δικαστήριο, το δικαίωμα και την αγαθή βούληση του γνωστού επιχειρηματία να ρυθμίσει το σύνολο των προσωπικών υποχρεώσεων του, καθώς και του «ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΒΕ», μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, προσπάθεια η οποία, παρά την ευχέρεια που του δίνει η σχετική διάταξη του μηχανισμού, δεν έχει κατορθώσει να ολοκληρώσει, λόγω συγκεκριμένων πράξεων και παραλείψεων της επισπεύδουσας «doValue Greece». Αντίθετα, για τις ίδιες – μη εμφανιζόμενες απαιτήσεις στον εξωδικαστικό – επιλέγει να επισπεύδει πλειστηριασμό, εν μέσω μίας, εν εξελίξει, διαδικασίας αναδιάρθρωσης.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο, με την πρώτη απόφασή του, ακύρωσε τις πράξεις επίσπευσης πλειστηριασμού που διενεργήθηκαν από την άνω εταιρεία διαχείρισης «doValue Greece», καθώς δεν αποδείχθηκε, εκ των προσκομιζόμενων εγγράφων, η εκχώρηση της συγκεκριμένης δανειακής σύμβασης στην αλλοδαπή εταιρεία «Frontier Issuer Designated Activity Company», ως ο Νόμος και η Νομολογία απαιτεί.

Εν συνεχεία, το Δικαστήριο, στα πλαίσια ασκηθείσας αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, διέταξε την αναστολή του πλειστηριασμού του ακινήτου του Ηλία Λιβάνη, ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αίτησης ρύθμισης οφειλών του ίδιου ατομικά, αλλά και της εταιρείας «ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΒΕ», μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Με τις δύο αυτές δικαστικές κρίσεις: α) ακυρώθηκε η διαταγή πληρωμής, βάσει της οποίας επισπευδόταν ο πλειστηριασμός που ήταν προγραμματισμένος για τις 13/9/2023, β) ανεστάλη ο προγραμματισμένος πλειστηριασμός του επιχειρηματία και γ) δίνεται η δυνατότητα για επίτευξη συνολικής ρύθμισης οφειλών του ίδιου και της εταιρείας «ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΒΕ», μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

Εγγραφή στο newsletter