ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ - ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα»

Προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις επιδότησης δανείων (ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ, αρθρ. 57 επ.)  χρόνοι έναρξης πλειστηριασμών και κατάσχεσης (αρθ 76 παρ 11-16),  αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών ακινήτων που χαρακτηρίζονται ως κύρια κατοικία, για όσους έχουν πληγεί από την πανδημία (αρθρ 79).

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 13-5-2021

Σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 11-16 του πολυνομοσχεδίου προβλέπεται  ματαίωση όλων των πλειστηριασμών έως την 13-5-2021.

  • Πλειστηριασμοί που έχουν ήδη οριστεί μετά την 13-5-2021 θα συνεχιστούν ( με εξαίρεση όταν ο χρόνος μέχρι τη διεξαγωγή τους δεν επαρκεί για την τήρηση των προθεσμιών που αφορούν στον προσδιορισμό της συζήτησης της ανακοπής κατά την παρ. 2 του άρθρου 933 ΚΠολΔ και την έκδοση της απόφασης επί της ανακοπής κατά την παρ. 6 του αυτού άρθρου, οπότε ΜΑΤΑΙΩΝΟΝΤΑΙ και αυτοί)΄.
  • Πλειστηριασμοί που είχαν οριστεί έως την 13-5-2021 και ματαιώθηκαν, θα μπορούν να  προσδιοριστούν από αρχές Ιουνίου 2021
  • Λοιποί πλειστηριασμοί θα διενεργηθούν μετά την 16-7-2021.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 31-5-2021

Σύμφωνα με το άρθρο 79 του νομοσχεδίου ( ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ) προβλέπεται  αναστολή έως την 31-5-2021 της διενέργειας κατασχέσεων, πλειστηριασμών και αναγκαστικής εκτέλεσης για την παράδοση ή απόδοση ακινήτου - κύριας κατοικίας, για φυσικά πρόσωπα που θεωρούνται, σύμφωνα με τις τιθέμενες προϋποθέσεις και κριτήρια, ως πληγέντες (κατά βάση όσοι έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση λόγω μείωσης μισθού ή εσόδων, μειωμένο μίσθωμα, ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής κ.λπ.).

- Ομοίως, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν στις ανωτέρω πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης.

ΣΗΜ: Η ως άνω αναστολή δεν εμποδίζει την επιδίκαση απαιτήσεων, την έκδοση διαταγής πληρωμής, την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση (άρθρο 924 ΚΠολΔ), καθώς και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

 

Εξειδικεύονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας ως εξής :

Α) πληγέντες :  φυσικά πρόσωπα που είχαν λάβει ενίσχυση ( ιδιωτικού τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες, εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών των οποίων η λειτουργία είχε ανασταλεί, άνεργοι και μακροχρόνιοι άνεργοι, ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν μειωμένα μισθώματα

ΚΑΙ ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ

Β) οικονομικά κριτήρια :

Β.1._ οικογενειακό εισόδημα έως 17.000,00€ προσαυξανόμενο κατά 13.000,00€ για σύζυγο ή συμβίο/α και κατά 5.000,00€ για κάθε ένα και έως τρία προστατευόμενα μέλη

Β.2._καταθέσεις έως 25.000,00€

Β.3._ οφειλόμενο ποσό προς είσπραξη βάσει κατασχετήριας έκθεσης (στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι) έως 250.000,00€

Γ) περιουσιακά κριτήρια:

Γ.1._ Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας αιτούντος και συζύγου ή συμβίου/ας  έως 500.000,00€ (βάσει αντικειμενικής αξίας ΕΝΦΙΑ)

(Σε περίπτωση ποσοστού εξ’ αδιαιρέτου, ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας στην κύρια κατοικία του, κρίσιμη για την επιλεξιμότητά του είναι η αξία της πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας).

Γ.2._ Μεταφορικά μέσα αιτούντος και συζύγου ή συμβίου/ας , αποκτηθέντα εντός της τελευταίας τριετίας έως 80.000,00€

Η πλήρωση των κριτηρίων πιστοποιείται δυνάμει σχετικής βεβαίωσης πληγέντος, η οποία χορηγείται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.).

 

Σε περίπτωση επικείμενου πλειστηριασμού και προκειμένου να εφαρμοστεί η άνω αναστολή πρέπει να κοινοποιηθεί από το φυσικό πρόσωπο προς τον επισπεύδοντα δανειστή το αργότερο την δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα προ της ημερομηνίας διενέργειας του πλειστηριασμού. Σε κάθε περίπτωση, η προαναφερόμενη βεβαίωση γνωστοποιείται στα όργανα της εκτέλεσης βάσει του άρθρου 939 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

Σχετικά άρθρα

08 Αυγούστου 2022

ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ–ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΘΩΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

01 Αυγούστου 2022

Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

27 Ιουλίου 2022

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 ΔΕΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ

22 Ιουλίου 2022

Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΕΦΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

19 Ιουλίου 2022

Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΙΔΙΩΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΚΟΠΛΗΡΩΤΩΝ

07 Ιουλίου 2022

ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Εγγραφή στο newsletter