ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

Αναστολή Κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών

Άρνηση των funds να συμμορφωθούν σε δικαστικές διατάξεις αναστολής της κατάσχεσης σε τραπεζικούς λογαριασμούς

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, αναδεικνύεται μια πάγια τακτική των servicers, ξεχασμένη από τις πάλαι ποτέ τράπεζες. Οι servicers, πολύ συχνά πλέον, προκρίνουν την ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ιδιωτών, αλλά και επιχειρήσεων, προς είσπραξη των οφειλόμενων, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΕΠΑΡΚΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ, με την οποία ακίνητη περιουσία θα είχαν την δυνατότητα να εξοφληθούν πλήρως.

Γιατί άραγε οι servicers άρχισαν να προκρίνουν την κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών και όχι την κατάσχεση ακινήτων, επί των οποίων έχουν ήδη εγγραφεί εξασφαλίσεις – προσημειώσεις υπέρ τους;

 1. ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ: Επιβάλλεται άμεσα, ανέξοδα, εφόσον γίνεται πλέον ηλεκτρονικά και χωρίς έξοδα δικαστικά.
 1. ΑΜΕΣΟ ΜΕΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ χωρίς να απαιτείται έκδοση δικαστικής απόφασης , έλεγχος διαφάνειας, καταχρηστικής συμπεριφοράς των servicers, κλπ.
 1. ΑΣΚΗΣΗ ΑΣΦΥΚΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ: Κλείνοντας τη στρόφιγγα της έστω μικρής ρευστότητας των δανειοληπτών – ακόμη περισσότερο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων – οδηγεί ο «θηρευτής» servicer και το fund το θήραμα σε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΥΞΙΑ , τις επιχειρήσεις δε, σε «ΞΑΦΝΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ». Μετά την καθήλωση του θηράματος, η είσπραξη με την ρευστοποίηση των ακινήτων γίνεται πολύ πιο εύκολη.
 1. ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕΣΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: Η νομολογία πλέον είναι πλούσια και έχει στραφεί στο σοβαρότατο θέμα του ελέγχου της νομιμότητας και της νομιμοποίησης των funds στην Ελλάδα και των servicers. Ο δρόμος πλέον των Δικαστηρίων είναι ακανθώδης για τα funds και τους εκπροσώπους και διαχειριστές τους. Η κατάσχεση όλων των τραπεζικών λογαριασμών, (σε μια εποχή, οπού τα μετρητά δεν επιτρέπονται ούτε για την καταβολή της μισθοδοσίας των υπάλληλων μιας επιχείρησης) αναδεικνύεται μια καλή παρακαμπτήρια οδός προς αποφυγή του δικαστικού ελέγχου.
 1. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΜΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ με δεύτερο κύμα κατασχέσεων, έχοντας πλέον ο «θηρευτής» servicer εξουθενώσει τον οφειλέτη οικονομικά και ηθικά.
   
 2. ΥΠΑΡΞΗ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ SERVICERS: Με μια πρόσφατη και αντισυνταγματική διάταξη νομοθετήθηκε το ακατάσχετο των λογαριασμών των servicers, ώστε, ακόμα και στην περίπτωσή που κατορθώσει να δικαιωθεί δικαστικά ο οφειλέτης, να μην έχει την δυνατότητά να αιτηθεί αποζημίωσης για την ζημιά που υπέστη από τις καταχρηστικές, μη νόμιμες και παράνομες εις βάρος του πρακτικές από το fund και τον servicer που τον εκπροσωπεί.

Προσφάτως, επιχείρηση με 30 άτομα προσωπικό, εν μέσω των εορτών των Χριστουγέννων, οπότε και αυξάνεται κατακόρυφα ο τζίρος της επιχείρησης και οι υποχρεώσεις σε μισθοδοσία, servicer, με τον οποίο διαπραγματευόταν την ρύθμιση της οφειλής της, χωρίς να λάβει καν απορριπτική απάντηση, προέβη αιφνιδιαστικά σε κατάσχεση όλων των τραπεζικών λογαριασμών της επιχείρησης.

Κατόπιν άμεσης άσκησης ανακοπής και ασφαλιστικών μέτρων αναστολής της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων, ο Δικαστής, αφού έκρινε ότι η διατήρηση της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών θα είχε ως αποτέλεσμα τον άμεσο οικονομικό αφανισμό της επιχείρησης, διέταξε την αναστολή της επιβληθείσας κατάσχεσης.

Η προσωρινή αυτή διάταξη του Πρωτοδικείου Αθηνών, ισχύουσα άμεσα από την έκδοση της, γνωστοποιήθηκε στην, επιβάλλουσα την κατάσχεση, εταιρεία διαχείρισης, καθώς και στις τρίτες τράπεζες / εταιρείες διαχείρισης, ενώ το σύνολο αυτών καλούνταν, όπως άμεσα συμμορφωθούν σε όσα ορίσθηκαν δικαστικά.

Ωστόσο, η κατάσχουσα εταιρεία διαχείρισης, παρά τη σειρά εξώδικων επιστολών – διαμαρτυριών που αποστάλθηκαν, αρνείτο να προβεί σε συμμόρφωση προς την δικαστική διάταξη, με αποτέλεσμα την εξακολούθηση της δέσμευσης («μπλοκάρισμα») όλων των χρηματικών ποσών που καταβάλλονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της, επικαλουμένη ότι δεν την δεσμεύει η διάταξη του Δικαστή περί αναστολής της κατάσχεσης και αξίωνε, ο Δικαστής να συμπληρώσει την απόφασή του και να την διατάσσει ρητά, να αποδεσμεύονται τα χρηματικά ποσά που καταθέτονταν από την έκδοση της δικαστικής διάταξης και μετά.

Δεδομένης της άνω κατάστασης, η επιχείρηση αναγκάστηκε να προσφύγει, μέσω των γραφείων μας , εκ νέου, δικαστικά, ζητώντας από το Δικαστήριο να συμπεριλάβει ρητή διαταγή προς την αντίδικο, ώστε να προβεί στα νόμιμα και συγκεκριμένα στην εντολή ελευθέρωσης των χρηματικών ποσών που είχαν δεσμευτεί, από την ημερομηνία έκδοσης της αρχικής προσωρινής διαταγής και έπειτα.

Το Δικαστήριο, πολύ σοφά, με δεύτερη διάταξη του, επανεξέτασε το θέμα της διαταχθείσας αναστολής κατάσχεσης εις χείρας τρίτων και… ΑΡΝΗΘΗΚΕ, ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ή ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕ την ΗΔΗ διαταχθείσα αναστολή της κατάσχεσης των λογαριασμών, στην οποία και όφειλε η αντίδικος εξαρχής να είχε συμμορφωθεί, με την προφορική σύσταση να κινηθούμε ποινικά και αστικά για αξίωση αποζημίωσης.

Πράγματι, μετά την έκδοση της δεύτερης δικαστικής διάταξης και επί τη απειλή άσκησης ποινικών και αστικών αξιώσεων προς διεκδίκηση αποζημίωσης για τη ζημία που υπέστη η εταιρεία, από τον χρόνο έκδοσης της πρώτης προσωρινής διαταγής, επετεύχθη η επιδιωκόμενη και δικαστικώς διαταχθείσα ελευθέρωση των λογαριασμών της επιχείρησης.

Στόχος των εταιρειών αυτών είναι η οικονομική ασφυξία του δανειολήπτη, ώστε να επέλθει «ξαφνικός θάνατος»με την πρόκληση του κλεισίματος της επιχείρησης του, ευρισκόμενος σε αδυναμία κάλυψης, ακόμα και των στοιχειωδών λειτουργικών εξόδων (μισθοδοσίες, πληρωμή εφορίας, προμηθευτές). Κατά τον τρόπο αυτό, «τελειώνει» οικονομικά ο κάθε servicer τον δανειολήπτη, χωρίς ο τελευταίος να κατορθώσει να υψώσει τις νόμιμες αξιώσεις του έναντι των funds και να τους αντιμετωπίσει σθεναρά ενώπιον Δικαστηρίων.

Όμως, δεν πρέπει να ξεχνούν, ότι με το προσφάτως ψηφισθέν άρθρο 7 του ν. 5072/2023, θεσπίσθηκε το ακατάσχετο των λογαριασμών των εταιρειών διαχείρισηςαφήνοντας ελεύθερο και ατιμώρητο τον δρόμο της αυθαιρεσίας τους, ώστε να μην τίθεται καν ζήτημα αποζημίωσης εκ μέρους τους, ακόμα και στην περίπτωση της ευθείας καταστρατήγησης των δικαιωμάτων του κάθε δανειολήπτη και να μπορεί εύκολα και γρήγορα να επιφέρει ολική καταστροφή στο πρόσωπο του οφειλέτη.

Η κατάσχεση όλων των τραπεζικών λογαριασμών, (σε μια εποχή, όπου τα μετρητά δεν επιτρέπονται ούτε για την καταβολή της μισθοδοσίας των υπάλληλων μιας επιχείρησης) αναδεικνύεται μια καλή παρακαμπτήρια οδός προς αποφυγή του δικαστικού ελέγχου της νομιμότητας των funds, όταν μάλιστα, η νομολογία πλέον είναι πλούσια και έχει στραφεί στο σοβαρότατο θέμα του ελέγχου της νομιμότητας και της νομιμοποίησης των funds και των servicers στην Ελλάδα.

Επειδή, ο δρόμος πλέον των Δικαστηρίων είναι ακανθώδης για τα funds και τους εκπροσώπους και διαχειριστές τους, καταφεύγουν ανενδοίαστα σε καταχρηστικές πρακτικές «ξαφνικού οικονομικού θανάτου», μη σεβόμενοι δικαστικές διατάξεις και μη φοβούμενοι αποζημιώσεις εις βάρος τους, εφόσον με την άνω πρόσφατη και αντισυνταγματική διάταξή νομοθετήθηκε το ακατάσχετο των λογαριασμών των servicers, ώστε ακόμα και στην περίπτωσή που κατορθώσει να δικαιωθεί δικαστικά ο οφειλέτης, δεν θα έχει την δυνατότητά να αιτηθεί αποζημίωσης για την ζημιά που υπέστη από τις καταχρηστικές, μη νόμιμες και παράνομες εις βάρος του πρακτικές από το fund και τον servicer που τον εκπροσωπεί.

Για τα άνω ζητήματα, έχουν ήδη κινηθεί οι νόμιμες διαδικασίες καταγγελίας στις εποπτεύουσες αρχές και αποζημίωσης κατά των αυθαιρεσιών των servicers. Δυστυχώς, αποδεικνύεται ότι ο νομικός κόσμος, που καλείται να προασπίσει τα δικαιώματα των πολιτών και η πραγματική οικονομία, βρίσκονται σε «διάσταση» και δεν μεταγγίζει ο ένας την άλλη.

 

Απόσπασμα του υπό έκδοση βιβλίου με τίτλο «ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ στην αναγκαστική εκτέλεση» με υπότιτλο «Περί Πλειστηριασμών - Από τη θεωρία στην πράξη» ISBN 978-618-00-3736-4

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

 • Νίκος Γεωργακάκης

  Πριν από 4 χρόνια, ψάχνοντας καταρτισμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή να εκπροσωπήσει την εταιρεία μου στις τράπεζες για κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, βρέθηκα στο γραφείο της Κας. Λεκκάκου. Από την πρώτη στιγμή βρήκα έναν επαγγελματισμό, μία συνέπεια, ουσιαστική ανταπόκριση στα πολλά και ποικίλα ζητήματά μου και κυρίως ήθος. Η Κα. Λεκκάκου και οι συνεργάτες της έχουν πλήρη επιστημονική κατάρτιση και επιχειρηματολογία για την θετική αντιμετώπιση των Τραπεζών, Funds και Servicers, στις καταχρηστικές διεκδικήσεις τους!!! Πορευόμαστε μαζί 4 χρόνια τώρα με μόνο επιτυχίες και διεκδικήσεις προς όφελος της ξενοδοχειακής μου εταιρείας.

 • Αρτέμης Μαυρικάκης

  Νιώθοντας την ανάγκη να ευχαριστήσω το γραφείο σας για τις υπηρεσίες του, σχετικά με την διευθέτηση της υπόθεσης μου για την ξενοδοχειακή μου επιχείρηση, να επισημάνω ότι: Από την πρώτη επαφή που είχα με το γραφείο σας, διαπίστωσα την μεθοδικότητα, την κατάρτιση και τον επαγγελματισμό των στελεχών του. Δεν μου αφήσατε κανένα ερώτημα αναπάντητο και η συνεχής επαφή μας, μου έδινε σιγουριά και αισιοδοξία για το ευκταίο αποτέλεσμα. Είμαι σίγουρος, ότι είστε σε θέση να λύσετε πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι δανειολήπτες.

 • Γιώργος Οικονόμου

  Υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση, εφευρετικότητα και επινόηση αδιάσειστων επιχειρημάτων, που διακρίνονται από μαθηματική δομή και την συνακόλουθη βεβαιότητα. Υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση, άψογη και υποστηρικτική συμπεριφορά. Άριστος χειρισμός των υποθέσεων. Η Κάθε υπόθεση που αναλαμβάνει γίνεται προσωπικό της βίωμα και, με αριστοτεχνικά δομημένες τοποθετήσεις κερδίζει και τις πλέον δύσκολες υποθέσεις. Αυτός είναι ο ισχυρότερος λόγος που την εμπιστεύονται ιδιώτες, αλλά και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα πλειστηριασμών ή άλλες δύσκολες υποθέσεις. Εμπιστεύομαι, απόλυτα την κυρία Κωνσταντίνα Λεκκάκου & τους αυστηρά επιλεγμένους συνεργάτες του γραφείου της. 100% ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ. Οφείλω πολλά ευχαριστώ για τις κερδισμένες μου υποθέσεις και εύχομαι να κερδίσει την υψηλή αναγνώριση και τιμή που της αξίζει, αφενός σαν άνθρωπος και αφετέρου λόγω των πολλαπλών επιτυχιών της απέναντι στα Funds.

 • Νίκος Κουριδάκης

  Άριστη συνεργασία με όλο το επιτελείο και άρτια ενημερωμένοι όλοι τους, πάντα με την ανθρώπινη προσέγγιση, χωρίς να υπόσχονται μαγικές λύσεις, με αρίστη νομική κατάρτιση, όπως ακριβώς και εσείς Κα. Κωνσταντίνα Λεκκάκου αντιμετωπίσατε την δική μου περίπτωση. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι πάντα επιτυχίες.

 • Αναστασία Κυπαρίση

  Εγώ θα σταθώ στο ανθρώπινο και μόνο κομμάτι της Κας. Λεκκάκου και των συνεργατών της. Θα ήθελα έναν έναν προσωπικά να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που πολλές και συνεχόμενες φορές μπήκατε στην διαδικασία να με καλέσετε και να μου εξηγήσετε ένα ένα τα βήματα που κάνετε, τόσο για εμένα, όσο και την υπόλοιπη οικογένεια μου. Μου δείξατε πως ψάχνετε κάθε οδό, προκειμένου να οδηγηθούμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε που πάνω απ' όλα σέβεστε και είστε ΑΝΘΡΩΠΟΙ!

Εγγραφή στο newsletter